Post 3

«En jungel å finne ut om kjemikalier» – miljøsjef i Omsorgsbygg

Troverdige miljøsertifiseringer Vi er 90% av tiden innendørs og det kan være mange kjemikalier i varer i Norge, som gir skadelig avgassing til inneklima. Mange kjemikalier

Boligkonferansen 2017: OBOS satser på…

Grønne boområder, materialer og byggeplasser"OBOS vil være en driver i det grønne skiftet", åpnet konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj med på Boligkonferansen 2017.Når naturen trekkes inn

Post 4

«There is no silver bullet» – Grønn vekst er ikke bærekraftig

Tradisjonell tulou i sørvest Kina i leire og tre, kollektiv som huser opptil flere titalls familier. En konstruksjonsmåte med tilnærmet null fotavtrykk. Foto: Chris Butters.Bærekraftig

Top