Post 3

illustrasjon av systemløsning for solcelleteknologi og lading av elbiler til boligblokker

Solcelleanlegg, smart energibruk og lagring av energi

Foto: Eksempel på energiløsning til boligblokker fra Integrate Renewables AS .AnnonseDagens lavenergi- og plussenergi bygg har for lite tilført energiOg det står ikke så mye

Color Psychology in Architecture

Foto: Steni.Vision and Steni Color facadesThe Perception of Color in ArchitectureBiological reactions to color are solely physical in nature. Instead of the obvious optical reaction

Top