Post 3

Moderne bygg utfordrer helse og miljø – Hva er alternativet?

Foto: Halmelementer Naturlig Byggeri Panda Bygg ASTekst av Piet Jensen, PandabyggLineær- vs KretsløpshusetLineærhusetSom følge av en byggeforskrift, som på miljøsiden hovedsakelig fokuserer på å spare

Color Psychology in Architecture

Foto: Steni.Vision and Steni Color facadesThe Perception of Color in ArchitectureBiological reactions to color are solely physical in nature. Instead of the obvious optical reaction

Post 4

Holmen Svømmehall trefasade

Årets bygg i Norge 2017. Hvorfor – Hva – Hvordan?

Foto: Futurebuilt prosjektet Holmen Svømmehall Asker. Prisutdelingen på Byggegalla 2018«Prisen for Årets bygg deles ut av Byggeindustrien, og kåringen av Holmen svømmehall fant sted under

Top