Post 3

Moderne bygg utfordrer helse og miljø – Hva er alternativet?

Foto: Halmelementer Naturlig Byggeri Panda Bygg ASTekst av Piet Jensen, PandabyggLineær- vs KretsløpshusetLineærhusetSom følge av en byggeforskrift, som på miljøsiden hovedsakelig fokuserer på å spare

Color Psychology in Architecture

Foto: Steni.Vision and Steni Color facadesThe Perception of Color in ArchitectureBiological reactions to color are solely physical in nature. Instead of the obvious optical reaction

Post 4

«There is no silver bullet» – Grønn vekst er ikke bærekraftig

Tradisjonell tulou i sørvest Kina i leire og tre, kollektiv som huser opptil flere titalls familier. En konstruksjonsmåte med tilnærmet null fotavtrykk. Foto: Chris Butters.Bærekraftig

Top