Du er her
Hjem > Alle artikler > Hva er miljøbygg i Norge?

Hva er miljøbygg i Norge?

Høyhuset "Treet" i Bergen

Foto: Treet i Bergen, Moelven

«La oss avkrefte myten først som sist – det er ikke dyrt å bygge miljøvennlig. Det som er dyrt – og risikabelt – for mennesker, samfunn og miljø, er å bygge med lav miljøstandard. Vi observerer at de offentlige ligger bak de private når det gjelder å stille miljøkrav ved rehabilitering og utbygging, og at mange kommuner og mangler kompetanse og virkemidler til å ta gode valg og bestille miljøriktig» Det skriver Kjersti Folvik, leder i NGBC i deres bilag i DN.

Byggenæringen står for 40% Co2 utslipp, energibruk og avfall i verden i tillegg til enorm bruk av arealer, transport, ikke-fornybare ressurser og giftige kjemikalier. Vårt livsgrunnlag behøver strakstiltak for bedre beskyttelse og vi oppholder oss 90% av tiden innendørs. Det er mange forhold som må ivaretas for å minske belastningen for så vel ytre miljø som inneklima.

Materialer er ett av de viktigste områder i et helse- og miljøperspektiv, men er ofte utelatt i miljøbygg. Les "Mangler miljøvennlige byggevarer i Norge" (Og se sak under)

10 strakstiltak anbefalt av Grønn Byggallianse for myndigheter og eiendomsaktører til Veikartet for grønn omstiling. Les mer.

Om Breeam

Breeam-Nor er et verktøy for å minske miljøbelastningen for bygg i Norge. Verktøyet har til hensikt å ta hensyn til flere vesentlige forhold ved et bygg:

Padletur i Bjørvika, OsloLedelse
  • Ledelse
  • Helse og innemiljø
  • Energi
  • Transport
  • Vann
  • Materialer* i et livsløp, robusthet og ansvarlig innkjøp
  • Arealbruk og økologi
  • Avfall
  • Forurensning
  • Innovasjon

 

Breeam er en internasjonal standard for miljøtilpassede bygg utover myndighetsstandard, som i Norge eies av en ideell medlemsorganisasjon: Norwegian Green Building Council (NGBC). NGBC ble stiftet i 2010, og eies av medlemmer fra hele den norske bygge- og eiendomsbransjen. Breeam-Nor har bidratt til større gjennomsiktighet og forbedring i norske bygg.

Breeam ambisjonsnivå og poengsystem

I Breeam-Nor er det en del minstestandarder som må oppfylles, deretter stilles ulike kriterier for å oppnå poeng innen hvert av områdene over. Det er ulike krav til poeng som stilles ut fra hvilket ambisjonsnivå byggherre velger og sertifisør i prosjektet godkjenner: PASS – GOOD – VERY GOOD – EXCELLENT – OUTSTANDING.

I Norge er det 2 bygg som har oppnådd beste score OUTSTANDING. Det er Power House Kjørboe og Fornebu Senter. Det er et relativt stort antall Excellent nivå, hvilket er nivået under med ambisiøse kvaliteter.

Minimumskrav

Det er minimumskrav i flere av områdene innen de ulike ambisjonsnivå, som må oppfylles for å få godkjent sertifisering. Blant annet stilles det krav til lav avgassing til inneklima og minimalt med miljøgifter i byggematerialene. Det er i tillegg minimumskrav innen områdene: Ledelse, Energi, Vann og Avfall.

Les om Svanemerket bygg 

Miljødokumenterte materialer har stor påvirkning

"Helt vanvittig at Skandianvia ikke bygger mer i tre"  Les uttalelsene fra Reinhard Kropf, Helen & Hard arkitekter her

Forskningsrapporter finner at materialene ofte står for en større miljøbelastning enn energibruk i bygget. Se analyse fra Asplan Viak her.

Det er få Breeam-Nor prosjekter som velger miljødokumenterte materialer (18%). Les mer her.

Prosjekter med miljødokumenterte materialer har imidlertid medført at etterspørselen etter miljødokumentasjon verifisert av 3.part har økt.  Dette er vesentlig for at flere varer med miljødokumentasjon kommer på markedet og dermed gjøre det mulig å sammenligne miljøbelastningen i et livsløp*. Gjennomsiktighet er første steg mot forbedring.

Det tar tid å få et tilfredsstillende system for å beregne og sammenligne miljøbelastning til byggematerialene i et helt *livsløp. Vugge-til-Grav: Uttak av ressursene og ivaretagelse av biologisk mangfold – Transport – Produksjon med kjemikalier- og klimagassutslipp – Transport – Avgassing til inneklima – Resirkulering – Avfall.

Det er krevende å gjøre slike beregninger såvel for produsent som arkitekt eller byggherre og dermed er det avgjørende at alle etterspør miljødokumentasjon verifisert av 3.part.

Les «The Ecology of Building Materials» fra Gaia Arkitekt Bjørn Berge for å øke din kunnskap og forståelse av byggevarenes livsløp.

En god utvikling av miljøbygg i Norge

Siden det første BREEAM-NOR sertifikatet ble utstedt i 2013 har 70 prosent av de nye kontorbyggene i Oslo oppnådd eller er i ferd med å oppnå en BREEAM-sertifisering, viser en analyse gjennomført av Union Gruppen.

Arbeidet med miljøbygg er godt i gang i Norge med så vel forskning som pilotprosjekt og at verktøyene tas i bruk, men det er fortsatt en del arbeid som gjenstår. Systemene er ikke perfekte og vil justeres når kunnskapen og sammenligningsgrunnlaet øker.

Undersøkelser viser at bestillere og utførende behøver økt kunnskap innen det kompliserte feltet..

Hvordan kan du bestille miljøbygg?

Vi skreddersyr kurs eller workshop om miljøbygg i samarbeid med Statsbygg og om Breeam-Nor.

Se våre kurs og workshop.

Les hvorfor du bør etterspørre miljøbygg

Andre gode tiltak for miljøbygg

Vi har andre gode tiltak for miljøforbedrede bygg i Norge, men disse tiltakene gir ikke et system med helhetlige verktøy som kan følges av andre prosjekt eller med krav som godkjennes av en uavhengig revisor.

Futurebuilt

ZEB  - Forskningssenter for Zero Emission Building

Definisjon ZEB 

Grønn Byggallianse - Miljønettverk med de største eiendomsaktører i Norge

Klimagassregnskapet.no - Verktøy for klimagassberegninger fra EPD

Gaia arkitekter - Internasjonalt nettverk for økologisk byggeskikk

SINTEF Byggforsk

Følg vårt Nyhetsbrev (nederst på siden) for å holde deg oppdatert om miljøbygg og –byggevarer.

Vi skreddersyr kurs eller workshop om miljøbygg i samarbeid med Statsbygg og om Breeam-Nor.

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende møte.

Se våre kurs og workshop.

Top