Du er her
Hjem > Alle artikler > Hva er dyrest av miljøbygg og motstand? Omsorgsbygg svarer.

Hva er dyrest av miljøbygg og motstand? Omsorgsbygg svarer.

«Mange mener det er mennesker som er gullet. Det er miljøbygg og byrom som gir virkelig merverdi til byen, til samfunnet til verden til helse og miljø. Miljøbygg er ikke dyrere - motstand er dyrt», hevder administrerende direktør for Omsorgsbygg, Per Morten Johansen.

Ulike aktører i byggenæringen er intervjuet for å finne ut om det er mangel på vilje eller kunnskap som hindrer at det bygges flere miljøbygg med miljødokumenterte byggevarer i Norge.

Omsorgsbygg hevder de er pådrivere for miljøbygg og vi utfordrer de til enda større satsning på byggevarene, da disse kan ha en stor miljøbelastning i et livsløp.

Vi møter Per Morten Johansen og Miljøsjef Magnus Evje på deres kontor i Oslo. Ved å skape engasjement og å være pådrivere bidrar Omsorgsbygg til å videreføre kunnskap, vise at det gir merverdi, ikke ekstrakostnad, sier Johansen.

Hvorfor vil Omsorgsbygg ha miljøbygg?

Den virkelige drivkraft er den sterke indre motivasjon til å bidra med noe utover en selv, sier Johansen.

De ønsker å bidra med noe som gir tilbake, noe som skaper merverdi for samfunn, verden, miljøet og barna våre. Det berører meg personlig og skaper en sterk vilje til innovasjon og å finne smarte løsninger, fortsetter Johansen.

"Det er et detektivarbeid å finne ut om alle kjemikaliene"

Omsorgsbygg sin visjon er «Bedre bygg – Bedre liv». Gode byrom skaper glede, trivsel og kvalitetsliv. Vi oppholder oss 90% av tiden innendørs og inneklima er et viktig aspekt, sier Johansen. Det er et detektivarbeid å finne ut om alle kjemikaliene, skyter Evje inn.

Entusiasme, forankring og ildsjeler

Forankring hos ledelsen, entusiasme og god planlegging fra forfase til oppført bygg er helt avgjørende for god gjennomføring i deres miljøbygg. Kun et kost/nytte perspektiv holder ikke til mål, fastslår Johansen. 

Alle må ville, alle må være med, men engasjement er en helt åpenbar mangel i dag.

Johansen innrømmer at det - dessverre er mange som fortsatt ikke vil, men 15-20% entusiaster drar med seg flere. Det gjelder å finne ildsjelene til forprosjektene slik at viljen til endring og ny læring er der fra planlegging - til bygget er oppført.

Innovasjon, kompetanse og samarbeid

Gjennom Omsorgsbygg sitt innovasjonspartnerskap i Grønn Byggallianse skaper de et plusshuskompetanse senter for testing med NHO, SINTEF og flere forskningsmiljøer.

"God planlegging i forfasen er vesentlig"

Omsorgsbygg starter allerede med forprosjektet for å få en oversikt og gjøre primærvalg med LCC (Life Cycle Cost). God planlegging i tidligfase er vesentlig, mener Evje. Bygget gjennomføres, dokumenteres og kontrolleres med Breeam revisor til overlevering. Alle Omsorgsbygg sine nybygg skal være Breeam-Nor «Very Good» standard eller bedre.

Kompetansesenteret og Grønn Byggallianse gir oss jevnlig oppdateringer på kunnskap.

Utfordringer

Engasjement er en åpenbar mangelvare i dag og MÅ være forankret hos ledelsen for at bygget blir godt i alle faser av byggeprosjektene, sier Johansen.

I mindre oppussingsprosjekt har vi tillit til våre leverandører og gjør stikk kontroller, sier Evje. Viser kontrollene mangler vil leverandøren miste oppdrag på sikt. Det er, som sagt, et detektivarbeid å finne ut om alle kjemikaliene.

Vi kan alltid forbedre oss og vil ikke påstå vi kan alt, sier Johansen.

Mangler kunnskap og engasjement

Miljøbygg er så vidt over startfasen, endel godt arbeid er startet, men det er fortsatt mye som gjenstår. Flere ulike aktører bekrefter at det er motstand mot endring, at kunnskap og engasjement mangler i alle ledd, som er til hinder for flere miljøbygg og spesielt miljødokumenterte byggevarer. Ekstra kostnad i planleggingsfasen betaler seg raskt for byggherre som får dokumentert kvalitet i oppført bygg. Stolthet og engasjement i prosjektene er en viktig faktor for mange og for å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft.

Vi har undersøkt med flere miljøsertifiserte produsenter og leverandører som hevder deres miljødokumentasjon får lite etterspørsel i offentlige anbud.

Rapporten fra Asplan Viak til Husbanken viser hvor stor betydning byggematerialene har i et helse- og miljøperspektiv.

Det er kun hovedmaterialene som gir poeng i Breeam og kun 18% av Breeam-Nor bygg har valgt å gå for materialpoengene. Se tallenes tale fra NGBC i 2017.

Om miljødokumenterte byggevarer

Forbo-Flooring,som leverer gulvbelegg og har «alle» miljøsertifiseringer, har som eksempel redusert sin energibruk med 37% på 7 år uten økt etterspørsel etter miljødokumentasjon.

Troldtekt Akustikkplater, som har ulike sertifiseringer og vunnet priser for sitt miljøarbeid, har fått vind- og solenergi på sin fabrikk, men merker ingen etterspørsel i offentlige anbud.

Sigdal Kjøkken har lite offentlige innkjøp til tross for miljøsertifiserte varer i over ti år.

Moelven Wood Prosjekt opplever noe økt etterspørsel etter trevirke, men det er fortsatt behov for økt kunnskap om allsidig bruk av trevirke i bygg i dag.

Vi utfordrer Omsorgsbygg til å bygge minst ett bygg i nærmeste framtid, kun med miljøsertifiserte varer. Da vil miljø-leverandører få økt etterspørsel og ansatte læring om ulike miljøsertifiseringer.

"Slett ikke umulig å bygge kun med miljøsertifiserte varer i nærmeste framtid"

Johansen og Evje nikker samstemt og mener at det er slett ikke umulig.

Det er tydelig at miljøvisjonen er forankret hos ledelsen i Omsorgsbygg, men at kjemikalier og miljødokumentasjon er et detektivarbeid, som for de fleste andre. Hva andre i organisasjonen opplever omkring gjennomføring av miljøbygg er ikke undersøkt i denne omgang.

«Det virkelige gullet er byggene og byrommene»

Mange mener mennesker er byens gull, og de er selvsagt viktige, men vi mener det virkelige gullet er byggene og byrommene. Dette gir langsiktige merverdier, hevder Johansen.

Ansatte i byggene får bedre trivsel, helse, føler stolthet og de dyktigste ansatte ønsker merverdi med sitt arbeid.

Johansen uttaler at de vil tone ned institusjonspreget og bygge helsehus, ikke sykehus. Nå planlegger de for to demens landsbyer, lignende de som er i Nederland, hvor beboere vil føle seg hjemme og får en god hverdag.

Miljøbygg er ikke dyrere - motstand er dyrt

Omsorgsbygg har vært pådrivere og vist at det ikke er mer kostbart å bygge miljøvennlig. En barnehage vi bygget er ett bevis. Det er motstand som er dyrt, ikke miljøbygg, avslutter Johansen

Omsorgsbygg i Oslo

Fra sykehjem til Økernhjem

Medisinbruk på sykehjemmet med spa har gått ned (TV2)

Byrådets solskinnshistorie på Økern i Aftenposten

Manglerudhjemmet med pub, spa og restaurant.

Takk for det viktige omsorgsarbeidet deres!

Følg gjerne vår blogg, Nyhetsbrev (eller Facebook kommer) for oppdateringer.

 

 

 

Omsorgsbygg

Miljøstrategi
Lenke
Top