Du er her
Hjem > Alle artikler > «En jungel å finne ut om kjemikalier» – miljøsjef i Omsorgsbygg

«En jungel å finne ut om kjemikalier» – miljøsjef i Omsorgsbygg

Troverdige miljøsertifiseringer

Vi er 90% av tiden innendørs og det kan være mange kjemikalier i varer i Norge, som gir skadelig avgassing til inneklima. Mange kjemikalier kan medføre allergi, kreft, skade arvematerialet, reproduksjon og miljø i større utstrekning enn de fleste er klar over. Les mer i rapporten fra Miljøstatus.no. På Miljødirektoratets side Erdetfarlig.no finner du hva byggevarene kan inneholde.

Miljødirektoratet gjør sporadiske kontroller. Dersom varen ikke er miljøsertifisert av 3.part må du selv be om å få Sikkerhetsdatablad, fra produsent/leverandør og kontrollere innholdet. Miljøsertifiseringer gjør det enklere å unngå skadelige kjemikalier.

Erdetfarlig.no  viste i 2015 at det ble benyttet ca. 136 tonn prioriterte giftige kjemikalier i produkter i Norge i 2013. Importerte produkter er ikke medregnet i disse tallene.

"Det er en jungel å finne ut om kjemikalier" sier Miljøsjef Evje i Omsorgsbygg. Les mer fra intervjuet her

Det finnes over 100.000 kjemikalier å kontrollere i over 55.000 byggevarer i Norge og mange av kjemikaliene er det ikke utført konsekvensutredninger for. Det er krevende å finne konsekvenser over lang tid i et helhetsperspektiv. Flere nye kjemikalier ser stadig dagens lys, forskning mangler på temaet og alle byggevarer blir ikke kontrollert.

Direktoratet for Byggkvalitet har ansvar for å innhente dokumentasjon for byggevarer, men hevder at Miljødirektoratet har ansvar for kontroll av miljøskadelige stoffer. Miljødirektoratet gjør sporadiske kontroller, men mener markedet har ansvar for konsekvenser. Markedet mener myndighetene har ansvaret.

Alle kjemikalier er ikke skadelig. Det har tidligere blitt brukt både bly og asbest. Noe er bedret med forbud av enkelte farlige stoffer i varer produsert i Norge eller EU, men mye gjenstår. Grenseverdiene øker stadig og over 1000 nye kjemikalier ser dagens lys hvert år. Produkter produsert utenfor EU er ikke underlagt samme krav.

Det tok mange år fra konsekvensutredning av for eksempel asbest til det ble forbudt.Mange får fortsatt kreft grunnet asbest støv fra bygninger når det blir revet.* Asbest er mye mer skadelig enn antatt viser dansk forskning.**

Flere av byggevarene er untatt pliktig kontroll og hvem kontrollerer at det faktisk blir kontrollert?

Klima- og Forurensingsdirektoratet har laget denne veiledningen om kontroll av giftige kjemikaler for bygg og byggevarer.

Når vi oppholder oss 90% av tiden innendørs og miljøet vi alle er avhengig av ødelegges i rekordfart er det viktig at alle blir bevisste i sine valg. Store miljøpåvirkninger som klimagassutslipp eller utslipp av giftstoffer ved produksjon i andre land kontrolleres ikke av norske myndigheter, selvom det gjøres beregninger og bedre valg i enkelte bygg som i BreeamNor sertifiserte bygg.

Det finnes bedre alternativer, men ikke tilstrekkelig mange foreløpig. Hva kan forbedres og hvordan kan interessen økes for dette viktige temaet?

Vil du vite mer om troverdige miljømerker og miljøsertifiserte varer som kan forekomme i Norge? En beskrivelse av troverdige miljømerkinger finner du her:Miljøsertifiseringer. I vår nedtrekksmeny finner du troverdig miljøsertifiserte varer og hvor de befinner seg.

0.GreenBuildingSe video. Fagseminaret «Grønne bygg og byggevarer – stor gevinst for helse- miljø- og klima» den 3.november 2015 ga mer innsikt og økt kunnskap.

*Urovekkende asbestsanering (Arbeidstilsynet)

**Les om dansk forskning her (abcNyheter 2015).

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å vite mer om miljøbygg, byggevarer, eller meld deg på vårt Nyhetsbrev!

Email: post@greenbuilt.no

Telefon: +47 47847774

 

 

MILJØDOKUMENTASJON

Svanemerket sertifisert produkt
M1 Inneklimamerket
Vugge-til-vugge
Blaue Engel
ECO-Product tolker EPD basert på LCA (LifeCyckleAssessment)
Miljøledelse: ISO14001 / EMAS / Miljøfyrtårn
Top