Du er her
Hjem > Alle artikler > Den nye «trillion dollar business»

Den nye «trillion dollar business»

Foto: Papirbredden 2 og 3 i Drammen er et Futurebuilt prosjekt med 50% klimagassreduksjon

«La oss avkrefte myten først som sist – det er ikke dyrt å bygge miljøvennlig. Det som er dyrt – og risikabelt – for mennesker, samfunn og miljø, er å bygge med lav miljøstandard. Vi observerer at de offentlige ligger bak de private når det gjelder å stille miljøkrav ved rehabilitering og utbygging, og at mange kommuner og mangler kompetanse og virkemidler til å ta gode valg og bestille miljøriktig» Det skriver Kjersti Folvik, leder i NGBC og deres bilag i DN.

Omsorgsbygg som bygger skoler og helsebygg i Oslo har bevist at miljøbygg ikke er dyrere enn andre bygg. Les mer

Materialene og produktene

«Miljøpåvirkningen til byggematerialene mangler oppmerksomhet og kunnskap» Breeam-Nor revisor

Materialene står for like stor, om ikke større, miljøbelastning i et livsløp enn energibruk i bygget. Moelven Wood hevder at materialene kun står for ca. 10-20% av kostnaden i bygget. Da lønner det seg på svært kort tid å velge kvalitet så vel økonomisk som for helse og miljø. Les mer om «Hva er beste materialvalg for et sunt, vedlikeholdsvennlig bygg»

Tverrfaglig samarbeid fra tidlig fase

Det som fra flere hold hevdes å være dyrt er motstand mot endringer og mangel på kunnskap.Tverrfaglig samarbeid i prosjektene fra tidlig fase og god kommunikasjon i alle ledd er nøkkelen til forbedring. Det anbefales at arkitekt, entreprenør, byggherre og leverandører etablerer en god kultur og snakker godt sammen allerede fra forprosjektet.

God dialog et suksesskriterie

Mellom 1930 og 1931 ble Empire State Building med sine 102 etasjer bygget på 9 måneder. Prosjektlederen snakket med sine ansatte 5 minutter hver eneste dag og det kan ha vært en medvirkende årsak til at det var relativt få ulykker for arbeidere i byggeperioden med til og med færre hjelpemidler enn det er i dag.

Den nye "trillion dollar business"

Grønne, helsefremmende bygg er den nye «trillion dollar business» skal vi tro administrerende direktør i World Green Building Council, Terri Willis.

20171018_105458

Kjersti Folvik sier i lederartikkelen i magasinet at ”Vi har klokketro på at miljøsertifisering er et godt verktøy på veien mot et grønt bygg. Det er absolutt mulig å bygge miljøtilpasset uten Breeam, men da er det ekstra viktig å ha en stabil og god prosess, med nøye planlegging og oppfølging underveis.”

Folvik sier videre: ”For at Norge skal komme i mål med sine globale klimaforpliktelser, bør offentlig sektor gå foran ved å velge miljøløsninger som er mer ambisiøse enn minstekravene i Byggeteknisk forskrift. Det vil spare både kommunekasser og klimautslipp. Vår erfaring er at det lønner seg å ligge i front”.

Svanemerket får også skryt for sin miljøbygg ordning for bolig og skoler. Les om andre miljøbygg ordninger i faktaboksen.

Eiendomsektorens Veikart mot 2050 for myndigheter og eiendomsaktører.

Hva kan du som privat eller offentlig byggherre gjøre som strakstiltak ifølge Grønn Bygg allianse sitt veikart for Eiendomsnæringen?

  1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO14001 eller Miljøfyrtårn)
  2. Etterspørre miljødokumentasjon hos leverandører

Du er ikke alene om å slite med å få oversikt over miljøsertifiseringer. Du finner nyttig informasjon på vår side i menyer og artikler, som stadig oppdateres.

Kontakt oss gjerne på email post@greenbuilt.no eller på telefon +47 47 84 77 74 for en uforpliktende samtale for bistå deg i å få oversikt eller for å bli ISO14001 eller Miljøfyrtårn sertifisert.

Oslo i verdenstoppen

Oslo er i verdenstoppen hva gjelder miljøsertifiserte bygg. Ifølge World Green Building Council er det oppsiktsvekkende at både offentlige og private utbyggere er medlem i Norwegian Green Building Council og har tatt miljøsertifiserings verktøyet Breeam-Nor i bruk. 90% av alle nye næringsbygg i Oslo vil bli Breeam-Nor sertifisert fra 2017. Breeam-Nor sertifisering for boliger ble lansert i 2016 og er godt i gang i Oslo, men har behov for ytterligere oppmerksomhet og kunnskap.

 

Top