Post 3

Lindeberg sykehjem i Oslo er breeam excellent sertifisert og valgte glasopor som fyllingsmateriale for å oppnå miljømålene

Oslobygg KF valgte Glasopor for å oppnå ambisiøse miljømål. Annonsørinnhold

Lindeberg sykehjem i Oslo er miljøsertifisert til nest høyeste nivå i Breeam og ble ferdigstilt i desember 2021. Bygningen er integrert i skrånende terreng, med

Kilden Barnehage med overvannshåndtering på bygget og uteområdene

Kilden barnehage med naturbasert overvannshåndtering og 50% reduserte klimagassutslipp i byggets livsløp. Futurebuilt og Breeam-Nor Excellent bygg.

Kilden barnehage på Årvoll i Oslo tilfredsstiller Futurebuilts krav til plusshus og Breeam Excellent nivå. Kilden har innovative løsninger for klimagassreduksjon og klimatilpasning med overvannshåndtering. Hovedgrep

Top