Post 3

Eufemias Hage boligprosjekt. Takhage i Barcode Oslo

Fire framtidsscenarioer for BAE næringen – Sintef prosjekt

Foto: Tove Lauluten, Eufemias Hage Breeam-Nor miljøsertifisert boligprosjekt  i Oslo 2019 I prosjektet Framsikt har SINTEF sammen med næringen jobbet fram fire framtidsscenarioer for BAE-næringen 30

Den magiske Fabrikken Tønsberg

Sirkulære byer XL

Foto: Den Magiske Fabrikken, Lindum AS. Lineære bruk-og-kast-byer verden over sluker 70% av våre naturressurser, produserer 50% av avfallet og 80% av klimagassene. Det skal vi

Top