Post 3

redusere redesige resirkluere

Gammelt og grønt bygg?

Illustrasjon: Redusere - redesigne - resirkulere for Sirkulærøkonomi For at bygg skal få lang levetid må de kunne tilpasses nye behov, ny bruk og nye ønsker.

Er ombruk en omvei til Sirkulærøkonomi i byggenæringen?

Illustrasjon: Avfallspyramiden. Lavthengende frukter og utfordringer for å minimere avfall i byggeprosjekter i dag og for framtiden Byggenæringen er blant de enkeltnæringene som genererer størst andel av

Top