Troverdig miljødokumentasjon

Troverdige miljøsertifiseringer

For bedre helse og miljø

Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet, men noen varer er dokumentert bedre enn andre av en troverdig 3.part. For å nå miljømålene er det nødvendig at etterspørsel etter miljødokumentasjon øker.  Dersom du spør etter troverdig dokumentasjon vil flere produsenter gjøre miljøtiltak i sin produksjon.

«Helse- og miljøpåvirkning til byggevarer behøver mer oppmerksomhet og kunnskap» Breeam-Nor revisor.

Enkeltpersoner eller produsenter har uten dokumentasjon, kontroll og kunnskap problemer med å måle alle miljøpåvirkninger i et helt livsløp. Dette er områdene som kan ha stor påvirkning, men er vanskelig å vurdere uten at det er kontrollert av 3.part: Råvare uttak og biologisk mangfold,  transport,  produksjon med klimagass- og kjemikalieutslipp, holdbarhet,  avgassing til inneklima,  resirkulering,  avfall.

Det finnes endel troverdige sertifiseringer.

Miljøledelses-sertifiseringer

 Bedrifter med miljøledelse reduserer miljøbelastningen i særdeleshet energibruk og avfallshåndtering, men sier lite om hvor godt produktet er i forhold til andre. Bedriften må hvert år forbedre sin miljøpåvirkning. Vi velger å vise slike varer, da produsenter som har forankret miljøarbeidet hos ledelsen gjør gode miljøtiltak i produksjon. Ett av strakstiltakene Grønn Byggallinanse anbefaler er miljøledelses sertifiering.

0.ISO14001ISO14001 (internasjonal standard for å finne og dokumentere hvor bedriften best kan forbedre sin miljøpåvirkning. Ut i fra analysen settes årlige miljømål)

 

 

0.EMASlogoEMAS (Miljøkravene er de samme som i ISO 14001, men for å oppnå EMAS-sertifisering må bedriften i tillegg beskrive kriteriene for valg av hvilke miljøpåvirkninger de vil arbeide med. www.ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm)

 

 

 

Miljofyrtarn.logoMiljøfyrtårn (for små og mellomstore bedrifter og offentlig virksomhet). Kontakt oss gjerne for å bli Miljøfyrtårn sertifisert. post@greenbuilt.no.

 

 

Miljøsertifisert av troverdig 3.part per produkt
svanemerketSvanemerket / EU-Ecolabel har fjernet de verste miljøgifter og vurderer  produktet i et livssyklus perspektiv. De kontrollerer og verifiserer miljøprestasjonene til produktet: Fra henting av råstoff, til produksjon, transport og bruk. Produsentene må til stadighet vise miljøforbedringer. De har imidlertid ikke sertifisering for alle produktgrupper.
ecolabel.Eu 
 
 
 
 
 
0.M1M1 Inneklimamerket (finsk) ansees for å være det strengeste i Europa hva gjelder avgassinger til inneklima.

 

 

blaue-engel-logoBlaue Engel er det eldste miljømerket i Europa. Tysk standard for miljømerking.

 
 
 
 
0.vugge_logo_200x150pxVugge-til-Vugge sertifisering har som visjon «to do good» – de har ulike nivåer for hvor god miljøprestasjon produsenten viser i tillegg til CSR (Corporate Social Responsibility).
 
 
Eco-Product er en norsk  metode for å vise miljøytelser i byggematerialer utviklet av SINTEF Byggforsk basert på en EPD (Environmental Product Description). Metoden sammenligner egenskapene for hver produktgruppe på 4 ulike områder (Inneklima, Helse- og Miljøfarlige stoffer, Ressursbruk, Drivhuseffekt) og i 3 ulike kategorier. Svakheten er at de ikke har tillatelse til å kontrollere miljøgifter i produksjon og at det ikke er en kontrollfunksjon og er forbeholdt proffmarkedet.

EPD (Environmental Product Description) har til hensikt å vise frem miljøbelastninger i alle stadier til et produkt¨basert på en LCA (LifeCyckleAssessment). Det er ulike EPD’er i ulike land og enkelte viser ikke miljøgifter. En EPD er et steg videre for gjennomsiktighet, men sier ingenting om produktet er godt eller dårlig i et miljøperspektiv. Eksperter må tolke dette (som feks Eco-Product). Forbeholdt proffmarkedet for tolkning.

FSC Stiller miljøkrav for bærekraftig tømmervirksomhet for råvareproduksjonen, men ikke til foredling, bruk og avfallsbehandling. (Regnskogfondet mener tropisk trevirke som er FSC-sertifisert ikke nødvendigvis er fra bærekraftig hogst grunnet korrupsjonsskandaler. Statsbygg har forbud mot tropisk tømmer i sine bygg).

Finn miljøsertifiserte byggevarer i vår blogg og nedtrekksmeny eller følg vårt Nyhetsbrev!

Har du behov for introduksjon om miljøbygg og miljøsertifiseringer i din bedrift?

Kontakt oss gjerne!

Email: post@greenbuilt.no

Telefon: +47 478 477 74

 

MILJØDOKUMENTASJON

Svanemerket sertifisert produkt
M1 Inneklimamerket
Vugge-til-vugge
Blaue Engel
ECO-Product vurderer EPD tall basert på LCA (LifeCycleAssessment)
Miljøledelse: ISO14001 / EMAS / Miljøfyrtårn
Miljøledelse for bærekraftig skogbruk: FSC (OBS! tropisk tømmer)
Miljøbygg: Breeam-Nor