Du er her
Hjem > Alle artikler > Troverdig miljødokumentasjon

Troverdig miljødokumentasjon

Troverdige miljøsertifiseringer

For bedre helse og miljø

Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet, men noen varer er dokumentert bedre enn andre av en troverdig 3.part. For å nå miljømålene er det nødvendig at etterspørsel etter miljødokumentasjon øker.  Dersom du spør etter troverdig dokumentasjon vil flere produsenter gjøre miljøtiltak i sin produksjon.

«Helse- og miljøpåvirkning til byggevarer behøver mer oppmerksomhet og kunnskap» Breeam-Nor revisor.

Enkeltpersoner eller produsenter har uten dokumentasjon, kontroll og kunnskap problemer med å måle alle miljøpåvirkninger i et helt livsløp. Dette er områdene som kan ha stor påvirkning, men er vanskelig å vurdere uten at det er kontrollert av 3.part: Råvare uttak og biologisk mangfold,  transport,  produksjon med klimagass- og kjemikalieutslipp, holdbarhet,  avgassing til inneklima,  resirkulering,  avfall.

Det finnes endel troverdige sertifiseringer.

Miljøledelses-sertifiseringer

 Bedrifter med miljøledelse reduserer miljøbelastningen i særdeleshet energibruk og avfallshåndtering, men sier lite om hvor godt produktet er i forhold til andre. Bedriften må hvert år forbedre sin miljøpåvirkning. Vi velger å vise slike varer, da produsenter som har forankret miljøarbeidet hos ledelsen gjør gode miljøtiltak i produksjon. Ett av strakstiltakene Grønn Byggallinanse anbefaler er miljøledelses sertifiering.

0.ISO14001ISO14001 (internasjonal standard for å finne og dokumentere hvor bedriften best kan forbedre sin miljøpåvirkning. Ut i fra analysen settes årlige miljømål)

 

 

0.EMASlogoEMAS (Miljøkravene er de samme som i ISO 14001, men for å oppnå EMAS-sertifisering må bedriften i tillegg beskrive kriteriene for valg av hvilke miljøpåvirkninger de vil arbeide med. www.ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm)

 

 

 

Miljofyrtarn.logoMiljøfyrtårn (for små og mellomstore bedrifter og offentlig virksomhet). Kontakt oss gjerne for å bli Miljøfyrtårn sertifisert. post@greenbuilt.no.

 

 

Miljøsertifisert av troverdig 3.part per produkt
svanemerketSvanemerket / EU-Ecolabel har fjernet de verste miljøgifter og vurderer  produktet i et livssyklus perspektiv. De kontrollerer og verifiserer miljøprestasjonene til produktet: Fra henting av råstoff, til produksjon, transport og bruk. Produsentene må til stadighet vise miljøforbedringer. De har imidlertid ikke sertifisering for alle produktgrupper.
ecolabel.Eu 
 
 
 
 
 
0.M1M1 Inneklimamerket (finsk) ansees for å være det strengeste i Europa hva gjelder avgassinger til inneklima.

 

 

blaue-engel-logoBlaue Engel er det eldste miljømerket i Europa. Tysk standard for miljømerking.

 
 
 
 
0.vugge_logo_200x150pxVugge-til-Vugge sertifisering har som visjon «to do good» – de har ulike nivåer for hvor god miljøprestasjon produsenten viser i tillegg til CSR (Corporate Social Responsibility).
 
 
Eco-Product er en norsk  metode for å vise miljøytelser i byggematerialer utviklet av SINTEF Byggforsk basert på en EPD (Environmental Product Description). Metoden sammenligner egenskapene for hver produktgruppe på 4 ulike områder (Inneklima, Helse- og Miljøfarlige stoffer, Ressursbruk, Drivhuseffekt) og i 3 ulike kategorier. Svakheten er at de ikke har tillatelse til å kontrollere miljøgifter i produksjon og at det ikke er en kontrollfunksjon og er forbeholdt proffmarkedet.

EPD (Environmental Product Description) har til hensikt å vise frem miljøbelastninger i alle stadier til et produkt¨basert på en LCA (LifeCyckleAssessment). Det er ulike EPD’er i ulike land og enkelte viser ikke miljøgifter. En EPD er et steg videre for gjennomsiktighet, men sier ingenting om produktet er godt eller dårlig i et miljøperspektiv. Eksperter må tolke dette (som feks Eco-Product). Forbeholdt proffmarkedet for tolkning.

FSC Stiller miljøkrav for bærekraftig tømmervirksomhet for råvareproduksjonen, men ikke til foredling, bruk og avfallsbehandling. (Regnskogfondet mener tropisk trevirke som er FSC-sertifisert ikke nødvendigvis er fra bærekraftig hogst grunnet korrupsjonsskandaler. Statsbygg har forbud mot tropisk tømmer i sine bygg).

Finn miljøsertifiserte byggevarer i vår blogg og nedtrekksmeny eller følg vårt Nyhetsbrev!

Har du behov for introduksjon om miljøbygg og miljøsertifiseringer i din bedrift?

Kontakt oss gjerne!

Email: post@greenbuilt.no

Telefon: +47 478 477 74

 

MILJØDOKUMENTASJON

Svanemerket sertifisert produkt
M1 Inneklimamerket
Vugge-til-vugge
Blaue Engel
ECO-Product vurderer EPD tall basert på LCA (LifeCycleAssessment)
Miljøledelse: ISO14001 / EMAS / Miljøfyrtårn
Miljøledelse for bærekraftig skogbruk: FSC (OBS! tropisk tømmer)
Miljøbygg: Breeam-Nor

Top