20.okt i Oslo: Miljøbygg i praksis!

Nasjonal miljøinnovasjon- for hele byggenæringen.

Oslo har høye ambisjoner om å bli en karbonfri hovedstad. Transport får stor oppmerksomhet i klimadebattene. Kan det største potensialet for å nå klimamål og omstiling til grønt næringsliv ligge i byggenæringen?

Leverandørutviklingsprogrammet har målsetting om 30% miljøvekting i offentlige innkjøp. Hvordan kan du som bestiller, arkitekt, entreprenør, byggherre og utførende forholde deg til grønne bygginnkjøp i praksis? Design, livsløpsanalyser, Co2 utslipp, kjemikalier, ikke-fornybare ressurser, biologisk mangfold og troverdig dokumentasjon er vestentlige forhold.

Vi gir deg kunnskap om incentiver og miljøverktøy fra offentlige og private byggaktører, og spør politkere om det er tilstrekkelig fokus på grønne bygg og byggematerialer.

Bli med på en kort eller lang dag på Sentralen i Oslo. Gratis dagseminar ved bestilling i dag.

Kvelden inspirerer med 8x8GreenBuiltCelebration #OIW2016

Les mer og meld deg på her!

annonse-byggfakta

 

GreenBuiltConference 20.oktober i Oslo

En lenke til produsentens nettside her – bruk Heading 4

TEKSTBOKSTITTEL

Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
Punkt 4
Lenke