Miljøbygg tall og trender 2017

Miljøbygg tall og trender 2017

«Miljø har blitt en viktig faktor i kontorleiemarkedet, i hvert fall hvis vi bedømmer ut fra miljøsertifiseringen av nybyggene i hovedstaden.

Bærekraftige bygg bidrar til lavere driftskostnader for leietakerne, noe som naturligvis bør bidra til høyere betalingsvilje.

Internasjonal forskning viser at økt miljøfokus har ført til økt etterspørsel etter bærekraftige bygg i mange markeder. Dette kommer til uttrykk ved at miljøbygg oppnår høyere leiepriser, utleiegrad og salgspriser[1].

Det er mye som tilsier at gårdeier på sikt løper mindre risiko for sviktende etterspørsel og regulatoriske endringer dersom man investerer i bærekraftige bygg. Riktig beliggenhet er imidlertid den aller beste forsikringen for at eiendommen din også er etterspurt i fremtiden. I tillegg til at beliggenhet er det eneste ved en eiendom som er umulig å endre, er sentral beliggenhet også miljøvennlig.

*[1]. Kilde: Norges Bank, Global Trends and Their Impact on Real Estate (02, 2015) “

Les mer her…http://ngbc.no/aktuelt-4/#/news/er-leietakerne-opptatt-av-miljoe-204913

Tallenes tale og Merverdien av grønne bygg

Internasjonale undersøkelser viser at grønne bygg skaper merverdi for både eier og leietaker, men gjenspeiler funnene seg her til lands? Hvilke kvaliteter mener norske byggeiere at skaper merverdi og hvem er det i tilfellet de skaper verdi for? Kjetil Gulbrandsen presenterer de foreløpige funnene i forskningsprosjektet Merverdien av grønne bygg.

Les mer om tallenes tale :NGBC Aktuelt

Kontakt oss gjerne for skreddersydde kurs om Breeam-Nor og Offentlige miljøanskaffelser i 2017 på ditt kontor! Email: vj@ecoteria.no.

*Foto: Vikki Johansen, prosjektmontasje Nytt Nasjonalmuseum i Oslo

Neste artikkel uke 6 2017: Store aktører satser stort på miljøbygg

Breeam-Nor

Milljøsertifisering bygg i Norge:
Norge 1

MILJØDOKUMENTASJON

Breeam-Nor

OM NGBC

Norwegian Green Building Council
Lenke