Miljøbygg en selvfølge i 2017

Statsbygg har et ansvar for å være en pådriver og en rollemodell for resten av næringen. Dette gjenspeiles i vår miljøstrategi, hevder Miljøansvarlig i Statsbygg Elin A. Hansen.

Valg av byggemateriale har stor innvirkning på miljøet. Det har Statsbygg innsett og skal alltid velge de mest miljøvennlige materialene, dersom det kan gjøres uten urimelige kostnader eller ulemper. Vi er også opptatt av å bygge arealeffektivt, fordi det reduserer materialbruken, investeringskostnadene og driftskostnadene, fastslår Elin på Mellomstasjonen i.februar 2017.

Les hva byggevarer kan inneholde av farlige stoffer fra Miljøstatus.

Nytt nasjonalmuseum i Oslo har ,siden bestillingen i 2008, hatt høy miljøambisjon om å redusere klimautslipp med 40% fra byggematerialene. Det var på den tid lite sammenligningsgrunnlag og mye har skjedd siden prosjekt planleggingen startet i 2012. Kravet om 40% reduksjon i klimabelastning i forhold til referansebygg har medført læring og etterspørsel etter miljødokumentasjon for byggevarer.

«Fun (?) –Fact» fra Elin som har gjort det enklere å forstå de store tall:

«Bygget tilsvarer likevel klimagassutslipp fra en dieselbil som kjører 100 km/t i 640 år»

Les mer om Statsbygg Samfunnsansvar og Miljø her-

Avantor er overbevist

Roy Frivoll er Forvaltningsdirektør i selskapet og vil ta sitt samfunnsansvar på alvor. Han er overbevist om at miljøsertifiserte bygg er lønnsomt om kort tid. Det hevdet han på lansering av ny Breeam-Nor manual 2016. Avantor har miljøstrategi høyest på agendaen og har sertifisert miljøledelse (ISO14001). Generelt er det en definert målsetting å sertifisere alle Avantors nybygg etter BREEAM-NOR-standarden, med energiklasse B og BREEAM-klasse «Very Good».

«Miljøsertifisert bygg er lønnsomt på kort tid»

Les mer om Avantor og miljø her.

Outstanding er høyeste nivå i Breeam sertifisering

Entra Eiendom har satset stort på det innoavative og renoverte kontorbygget: Power House Kjørboe. Bygget gir så mye overskuddsenergi at de vil satse på å utvikle hydrogenstasjon for biler. Det er 1 av 2 Outstanding Breeam-Nor sertifiserte bygg i Norge. Se kort video om PowerHouse her.

KLP Eiendom har utført en bragd med Fornebu Shopping Senter som er det andre av de to Outstanding Breeam-Nor bygg i Norge. Les mer om Fornebu S her.

Breeam Excellent er nest høyeste nivå

Det er mange Excellent bygg i Norge som har høy miljøkvalitet. Finn oversikten hos NGBC her.

På god vei, men…

Det er imidlertid mye som mangler for at Statsbygg og Breeam bygg er miljøvennlig selv om et godt stykke arbeid er gjort de senere 4-5 år. EPD’er har økt med 50% grunnet poeng i Breeam-Nor og etterspørsel fra store aktører som Statsbygg. EPD beskriver miljøpåvirkningen til varer i et livsløp (råvareuttak, transport, klimagasser i produksjon, giftstoff i materialet, resirkulert innhold, avfall), men sier ikke hvor godt varen presterer i forhold til noe annet. Gjennomsiktighet er imidlertid helt avgjørende for forbedring for framtiden da det blir mulig å sammenligne miljøpåvirkninger.

EPD’er sier ingenting om hvor miljøvennlig en vare er, men er et stort steg mot forbedring fordi det gir gjennomsiktighet.

Følg med på neste artikkel om byggematerialenes miljøpåvirkning i uke 7 2017.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker skreddersydd kurs om Breeam-Nor / Statsbygg bestillinger på ditt kontor. GreenBuilt kurs og seminar

Hvorfor Miljøbygg?

Breeam-Nor verktøy benyttes i økende grad
Offentlige innkjøpere vil øke miljøbestillinger i 2017
Store aktører vil ta samfunnsansvar og er overbevist om lønnsomhet på kort tid
Miljøbygg tall og trender 2017:
Lenke
Miljøstatus farlige stoffer i byggevarer:
Lenke