Hva er miljøbygg i Norge?

Foto: Hollenderkvartalet i Oslo. Tove Lauluten.

«La oss avkrefte myten først som sist – det er ikke dyrt å bygge miljøvennlig. Det som er dyrt – og risikabelt – for mennesker, samfunn og miljø, er å bygge med lav miljøstandard. Kostnadsdrivere i byggeprosjekter er grunnforhold, entreprenørforhold og framdrift. Det har som vi ser lite med miljø å gjøre. Vi observerer at de offentlige ligger bak de private når det gjelder å stille miljøkrav ved rehabilitering og utbygging, og at mange kommuner mangler kompetanse og virkemidler til å ta gode valg og bestille miljøriktig» sier Kjersti Folvik, tidligere leder i Norwegian Green Building Council (Grønn Byggallianse).

«Skal vi bygge bærekraft i de dimensjonene verden trenger, holder det ikke bare å bremse litt på forbruk. Vi må også tenke helt nytt. Vi trenger kvantesprangene, og vi trenger  alle de små, gradvise forbedringene.» Hege Schøyen Dillner, Styreleder i Grønn Byggallianse.

Byggenæringen står for 40% Co2 utslipp, energibruk og avfall i verden i tillegg til enorm bruk av arealer, ikke-fornybare ressurser og giftige kjemikalier.

Potensialet for å nå ni av FN’s 17 bærekraftsmål er stort i byggenæringen.

Illustration World Green Building Council: Nine of 17 UN Sustainable goals in the building industry

 

 

 

 

 

Om Breeam

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier;

 • Ledelse
 • Helse og innemiljø
 • Energi
 • Transport
 • Vann
 • Materialer
 • Arealbruk og økologi
 • Avfall
 • Forurensning
 • Innovasjon

Om Svanemerket bygg

Svanemerket stiller krav til gode miljøegenskaper for selve bygget, men også til helseaspekter som dagslys, ventilasjon og akustikk innendørs, samt strenge dokumentasjonskrav for at ingen bestanddeler av bygget skal være produsert med problematiske kjemikalier.

Miljødokumenterte materialer 

Forskningsrapporter finner at materialene ofte står for en større miljøbelastning enn energibruk i bygget.
Se 10 min video «10 år med klimagassberegninger» Zero Emission Building.

Illustrasjon Zero Emission Bulding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svanemerket stiller flere miljøkrav til byggevarene enn klimagassutslipp.Les mer.

 

Andre anerkjente miljøbygg prosjekter i Norge

Futurebuilt – Oslo og omegn

ZEB  – Forskningssenter for Zero Emission Building

ZEN – Zero Emission Neighbourhood

OneClickLCA – benyttes av Statsbygg

Gaia arkitekter – Internasjonalt nettverk for økologisk byggeskikk

SINTEF Byggforsk

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale!
 • Miljøsertifisere virksomheten
 • Synliggjør din miljødokumenterte løsning
 • Finn anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyer og artikler
 • Hold deg oppdatert på anerkjente miljøløsninger ved å melde deg på vårt Nyhetsbrev og følge oss på FacebookInstagramLinkedIn!

post@greenbuilt.no / +47 47847774