GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Velg miljøvennlig Sigdal Kjøkken fordi…

Miljøsertifiseringer er beste vei til målet om redusert helse- og miljøbelastning. Det er vår påstand. For hvordan kan innkjøper, leverandør eller produsent, kontrollere alle ingredienser og miljøaspekter til varene. Ingredienser og livsløpsanalyse

Det hjelper lite om en vare har mindre Co2 utslipp i produksjon dersom den på veien har ødelagt natur som binder Co2.

En kompetent 3.part har krav, undersøker og kontrollerer miljøaspektene.

Sigdal_DenNordiskeMatreisen_Danmark_Plum4

GreenBuilt tror det mangler kunnskap, troverdighet og synlighet om miljøsertifiseringer og vi undersøker saken nærmere med ulike leverandører.

Foto: Nordisk kjøkkenreise med matjournalisten Bella Minde og fotograf Lena Granfelt.

Er miljøsertifisering grønnvasking eller gir det faktiske miljøforbedringer?

Sigdal Kjøkken har en rekke kjøkkenmodeller som er er Svanemerket. De tar komponenter fra fabrikken i Sverige, som har sertifisert miljøledelse: ISO14001. Vi spør Nils Bruun, marketing direktør for Sigdal i Norge hva miljøsertifiseringene deres har medført av helse- og miljøforbedringer.

Et alvorlig signal

Hvem er Nils Bruun og hva engasjerer deg?

Jeg er en avisoman som elsker å følge med på politikk og de store samfunns spørsmålene.

Hovedreportasjen på Dagsrevyen om hvalen som var strandet på Møre kysten med mengder plast i kroppen var et alvorlig og tydelig bilde på at havet er enormt forsøplet. Det gir en vekker.

Vi må alle bidra både offentlig, privat og i næringslivet. Næringslivet bruker for mye plastemballasje, spesielt matbransjen, men også vi i andre næringer må gjøre grep, fastslår han.

Sigdal Kjøkken er del av Nobia-gruppen, som er stor-leverandør i Skandinavia og vi har absolutt et ansvar.

Bærekraft er høyt på agendaen hos ledelsen i konsernet.

Helse og miljøforbedringene

Hva har Sigdal Kjøkken sitt miljøarbeid medført for miljø og hvorfor mener du det er viktig?

Det er flere forhold, fremhever Nils. Det er viktig for oss å opprettholde Sigdal som en lokal bedrift i Norge.

Transport og pakking

-Vi har effektiv kortreist transport og har miljøsertifiserte produkter så langt det lar seg gjøre. Pakking så effektiv som mulig med så lite luft som mulig reduserer antall transporter. Vi vet akkurat hvor mye som skal sendes til hvilket sted. Det reduserer til sammen store utslipp.

Maling, lakk og lim

-Når det gjelder maling og lakkering bruker vi både vann og oljebasert.

-Underleverandører får krav om å finne optimale produkter for helse og varighet. Det hjelper lite totalt sett å ha produkter som er veldig gunstig for miljø hvis det har dårlig holdbarhet.

Har dere forsøkt linolje, spør jeg. Det har vi ikke testet, sier Nils Bruun, men vi bruker Bäckers. Vår fabrikk i Tidaholm i Sverige er svært opptatt av kjemikalier.

Energieffektivisering på fabrikken

-På fabrikken i Eggedal er det kontinuerlig arbeid med energi effektivisering med minst mulig bruk av fossilt brensel. De kjøper rivnings-trevirke, kverner det opp og fyrer med det.

-Det er en av få fabrikker som fyrer mye med brukt trevirke, som ikke kan brukes til noe annet

Hvorfor gjør dere dette?

– Vi har lyst til å være en av de beste i klassen på miljø. I så måte må vi ha et kontinuerlig fokus på miljøarbeidet vårt.

– Da vil vi også påvirke gjennom samarbeid for forbedring med underleverandørene, hevder Bruun.

Arbeidet med Svanemerket og ISO14001 (miljøledelse)

Hvilke miljøsertifiseringer har hatt størst betydning for miljø og inneklima for dere?

-De fleste varene til Sigdal Kjøkken er Svanemerket. Alt av materialer sendes i halvfabrikata fra vår svenske fabrikk, som har ISO14001 sertifisert miljøledelse. (ISO14001 stiller krav til årlige forbedring av vesentlige miljøaspekter i et system som gjør det mulig å følge opp og etterprøve målene red.anm).

-Halvfabrikata monteres deretter på den norske fabrikken i Eggedal. Enkelte av frontene omlakkeres til spesialfarger, etter kundebehov.

-Miljømerket Svanen stiller veldig strenge krav, spesielt på bruk av kjemikalier for lim, maling og innhold i skrogene. De krever at trevirke kommer fra bærekraftig skogbruk.

-Det eneste som ikke er svanemerket er omlakkerte varer med spesialfarger. Hvert fjerde år stiller Svanemerket strengere krav for at produsentene kan opprettholde sertifikatet.

Les mer om Sigdal kjøkken og Svanemerket her.

-Miljøsertifiseringene hjelper oss til å opprettholde høyt fokus og når vi først har fått sertifiseringen vil vi gjerne beholde den.

Lite etterspørsel fra offentlige innkjøpere

Blir miljødokumentasjon etterspurt i Norge eller i andre land?

Sigdal_Scala_skuffer_høyskap_massiv_eik_jpg

-Ja, vi opplever det i forbindelse med alle de største entreprenører. Det finnes nå gode systemer som Cobuilder og Breeam som ivaretar dokumentasjonen.

-Alle våre produkter er godt dokumentert hva gjelder inneklima gjennom testing i Breeam prosjekter.

-Det er mindre etterspørsel fra privatpersoner. Offentlige innkjøper selger vi lite til.

-Vi merker en økende etterspørsel fra arkitekter og interiørarkitekter. Det gjelder spesielt fra mange unge og nyutdannede.

Finn smarte løsninger og tilbehør for plassbesparelser.

Hva bør byggherrer, arkitekter, interiørarkitekter og privatpersoner be om i dag og hvorfor?

-De bør be om riktig dokumentasjon på produktene, svarer Bruun. Så lenge de gjør det må vi stille med denne dokumentasjonen.

-Vi må innfri kravene i Svanemerket og miljøledelse. Det har stor påvirkning på vårt arbeid.

-FDV dokumenter, som Sikkerhetsdatablad, gir en oversikt men det er tidkrevende å finne ut om kjemikaliene er skadelige.

-Det er ingen krav til klimagassutslipp fra produksjon eller andre miljøaspekter i FDV dokumenter.

Last ned kjøkkenplanlegger for smarte løsninger.

Holdningsendringer og tiltak

Har du en oppfordring til myndigheter eller byggherrer for at miljøprodukter blir stadig mer etterspurt?

-Norge har generelt blitt flinkere, hevder Bruun. Vi har sterke pressgrupper fra miljøorganisasjonene. Vi kan alltid bli bedre, men arbeidet som gjøres er allerede positivt.

-Ytterligere forbedringer krever holdningsendring og tiltak.

-Det offentlige og private må samarbeide for å forsterke miljøfokuset for en sunn planet. Det kommer ikke av seg selv.

Til sist et litt kritisk spørsmål:

Enkelte mener miljøsertifiseringer er grønnvasking, andre at det er miljøsertifiseringer som synliggjør miljøarbeidet og gjør dSigdal_kjøkken_Gloss_bar_menneskeret mulig å gjøre tiltak.

Hva mener du om det og hva har det medført av faktiske forbedringer for Nobia og miljø?

-Vi har hatt miljøsertifisering fra før min tid for ca 10 år siden. Den tid jeg har arbeidet med det, mener jeg bestemt at miljøsertifiseringer har noe for seg på en rekke områder.

-Den utskjelte nøkkelhulls ordningen medførte faktisk mindre sukker og fett i matvarene. Industrien hadde aldri tatt arbeidet med å redusere dette uten synliggjøringen.

-Arbeidet med kravene og kontrollen av en uavhengig 3.part er vesentlig, avslutter Nils Bruun.

 

Les mer om Svanemerket kjøkken

Her finner du inspirasjon til flere ulike modeller fra Sigdal Kjøkken.

Sigdal_Line_Inframe_med_matdel Sigdal Casa palett close up Sigdal_HeltreSkuff_ScalaInframe2 (1) Sigdal åpent kjøkken

Send oss gjerne innspill på hva du mener bør gjøres for at miljøsertifiserte varer blir et selvsagt valg.

MILJØDOKUMENTASJON

Svanemerket

FORHANDLERE

Lenke