Du er her
Hjem > Alle artikler > Hva er dyrest av miljøtiltak og motstand i byggenæringen? Omsorgsbygg svarer her.

Hva er dyrest av miljøtiltak og motstand i byggenæringen? Omsorgsbygg svarer her.

«Det er miljøbygg og byrom som gir virkelig merverdi til byen, til samfunnet til helse og miljø. Miljøsertifiserte bygg er ikke dyrere – motstand er dyrt», hevder administrerende direktør for Omsorgsbygg, Per Morten Johansen.

Vi møter Per Morten Johansen og Miljøsjef Magnus Evje i Omsorgsbygg på deres kontor i Oslo i 2016.

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak, som sorterer under Byrådsavdeling for næring og eierskap. De er en av landets største eiendomsforvalter med mer enn 900 000 kvadratmeter i porteføljen, som består av barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer.

-Hvorfor vil Omsorgsbygg ha miljøsertifiserte bygg?

-Vi ønsker å bidra med noe som gir tilbake, noe som skaper merverdi for samfunn, verden, miljøet og barna våre. Det berører meg personlig og skaper en sterk vilje til innovasjon og å finne smarte løsninger, fortsetter Johansen.

-Ved å skape engasjement og å være pådrivere bidrar Omsorgsbygg til å videreføre kunnskap, vise at det gir merverdi, ikke ekstrakostnad. Den virkelige drivkraft er den sterke indre motivasjon til å bidra med noe utover en selv, sier Johansen.

«Det er et detektivarbeid å finne ut om alle kjemikaliene»

-Omsorgsbygg sin visjon er «Bedre bygg – Bedre liv». Gode byrom skaper glede, trivsel og kvalitetsliv. Vi oppholder oss 90% av tiden innendørs og inneklima er et viktig aspekt, sier Johansen.

-Det er et detektivarbeid å finne ut om alle kjemikaliene, skyter Evje inn. Det bruker vi mye tid på å finne ut om i våre bygg dag og miljøsertifisering av bygg bidrar til at kjemikalier blir kontrollert fra start til oppført bygg, hevder Evje.

Entusiasme, forankring og ildsjeler

Forankring hos ledelsen, entusiasme i alle ledd og god planlegging fra forfase til oppført bygg er helt avgjørende for god gjennomføring i miljøsertifiserte bygg. Kun et kost/nytte perspektiv holder ikke til mål, fastslår Johansen.

Alle må ville, alle må være med, men engasjement er en helt åpenbar mangel i dag.

Dessverre er det mange som fortsatt ikke vil, men 15-20% entusiaster drar med seg flere. Det gjelder å finne ildsjelene til forprosjektene slik at viljen til endring og ny læring er der fra planlegging – til bygget er oppført.

Vi kan alltid forbedre oss og vil ikke påstå vi kan alt, sier Johansen.

Samarbeid fra for-fasen

Gjennom Omsorgsbygg sitt innovasjonspartnerskap i Grønn Byggallianse skaper de et plusshuskompetanse senter for testing med NHO, SINTEF og flere forskningsmiljøer.

«God planlegging i forfasen er vesentlig»

Omsorgsbygg starter allerede med forprosjektet for å få en oversikt og gjøre primærvalg med LCC (Life Cycle Cost). God planlegging i tidligfase er vesentlig, mener Evje.

Byggeprosjektet gjennomføres, dokumenteres og kontrolleres med Breeam revisor framt til overlevering. Alle Omsorgsbygg sine nybygg skal være Breeam-Nor «Very Good» standard eller bedre.Kompetansesenteret og Grønn Byggallianse gir oss jevnlig oppdateringer på kunnskap, forklarer Evje.

I mindre oppussingsprosjekt har vi tillit til våre leverandører og gjør stikkontroller, sier Evje. Viser kontrollene mangler vil leverandøren miste oppdrag på sikt. Det er, som sagt, et detektivarbeid å finne ut om alle kjemikaliene, gjentar han.

Ekstra kostnad i planleggingsfasen betaler seg raskt

-Ekstra kostnad i planleggingsfasen betaler seg raskt for byggherre som får dokumentert kvalitet i oppført bygg. Stolthet og engasjement i prosjektene er en viktig faktor for mange og for å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft, forteller Johansen

-Ansatte, leietakere og beboere i byggene får bedre trivsel, helse, føler stolthet og de dyktigste ansatte i dag ønsker merverdi med sitt arbeid, fortsetter han.

Om miljødokumenterte byggevarer

Greenbuilt har undersøkt med flere miljøsertifiserte produsenter og leverandører som hevder deres miljødokumentasjon får lite etterspørsel i offentlige anskaffelser. Rapporten fra Asplan Viak til Husbanken viser hvor stor betydning byggematerialene har i et helse- og miljøperspektiv. Det er kun hovedmaterialene som gir poeng i Breeam og kun 18% av Breeam-Nor bygg har valgt å gå for materialpoengene. Se tallenes tale fra NGBC i 2017.

  • Forbo-Flooring,som leverer gulvbelegg med «alle» miljøsertifiseringer, har som eksempel redusert sin energibruk med 37% på 7 år uten økt etterspørsel etter miljødokumentasjon.
  • Troldtekt Akustikkplater, som har ulike sertifiseringer og vunnet priser for sitt miljøarbeid, har fått vind- og solenergi på sin fabrikk, men merker ingen etterspørsel i offentlige anbud.
  • Sigdal Kjøkken har lite offentlige innkjøp til tross for miljøsertifiserte varer i over ti år.
  • Moelven Wood Prosjekt opplever noe økt etterspørsel etter trevirke, men det er fortsatt behov for økt kunnskap om allsidig bruk av trevirke i bygg i dag.

«Slett ikke umulig å bygge kun med miljøsertifiserte varer i nærmeste framtid»

– Er det mulig å bygge kun med miljøsertifiserte byggevarer i nærmeste framtid? 

Johansen og Evje nikker samstemt og mener at det slett ikke er umulig.

Miljøsertifiserte bygg er ikke dyrere – motstand er dyrt

Omsorgsbygg har vært pådrivere en årrekke og vist at det ikke er mer kostbart å bygge med mijøtiltak. En barnehage vi bygget er ett bevis. Det er motstand som er dyrt, ikke miljøsertifiserte bygg, hevder Johansen.

Omsorgsbygg og framtiden

De vil tone ned institusjonspreget og bygge helsehus, ikke sykehus, for framtiden. Nå planlegger de for to demens landsbyer, lignende de som er i Nederland, hvor beboere vil føle seg hjemme og får en god hverdag, avslutter Johansen.

Om Omsorgsbygg

Miljøstrategi 2016-2020

-Prosjektforbedringsprogrammet BLINK skal sikre at vi fortsetter å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg.

Følg gjerne vårt, Nyhetsbrev og Facebook for oppdateringer om anerkjente helse- og mijløløsninger i byggenæringen!
Top