Motstand er dyrt ikke miljøtiltak – Omsorgsbygg

Foto: Ullern Helsehus er Breeam-Nor sertifisert

Det er miljøbygg og gode byrom som gir virkelig merverdi til byen, til samfunnet til helse og miljø. Miljøsertifiserte bygg er ikke dyrere – motstand er dyrt. Det hevder administrerende direktør for Omsorgsbygg, Per Morten Johansen.

Vi intervjuet Per Morten Johansen og Miljøsjef Magnus Evje i Omsorgsbygg på deres kontor i Oslo.

-Hvorfor vil Omsorgsbygg ha miljøsertifiserte bygg?

-Vi ønsker å bidra med noe som gir tilbake, noe som skaper merverdi for samfunn, verden, miljøet og barna våre. Det berører meg personlig og skaper en sterk vilje til innovasjon og til å finne smartere løsninger, fortsetter Johansen.

-Ved å skape engasjement og å være pådrivere bidrar Omsorgsbygg til å videreføre kunnskap, vise at det gir merverdi, ikke ekstrakostnad. Den virkelige drivkraft er den sterke indre motivasjon til å bidra med noe utover en selv, sier Johansen.

-Omsorgsbygg sin visjon er «Bedre bygg – Bedre liv». Gode byrom skaper glede, trivsel og kvalitetsliv. Vi oppholder oss 90% av tiden innendørs og inneklima er et viktig aspekt, sier Johansen.

-Det er et detektivarbeid å finne ut om alle kjemikaliene, skyter Evje inn. Vi bruker mye tid på å finne ut om kjemikalier i våre bygg  og miljøsertifisering av bygg bidrar til at dette blir kontrollert fra start til oppført bygg, hevder Evje.

Suksesskriterier

Entusiasme og forankring hos ledelsen

Forankring hos ledelsen, entusiasme i alle ledd og god planlegging fra forfase til oppført bygg er helt avgjørende for god gjennomføring i miljøsertifiserte bygg. Kun et kost/nytte perspektiv holder ikke til mål. Alle må ville, alle må være med, men engasjement er en helt åpenbar mangel i dag, hevder Johansen.

Dessverre er det mange som fortsatt ikke vil, men 15-20% entusiaster drar med seg flere. Det gjelder å finne ildsjelene til forprosjektene slik at viljen til endring og ny læring er der fra planlegging – til bygget er oppført.

Omsorgsbygg har vært pådrivere en årrekke og har vist at det ikke er mer kostbart å bygge med mijøtiltak. En barnehage vi bygget er ett bevis. Det er motstand som er dyrt, ikke miljøsertifiserte bygg, hevder Johansen.

Ekstra kostnad i planleggingsfasen betaler seg raskt

-Ekstra kostnad i planleggingsfasen betaler seg raskt for byggherre som får dokumentert kvalitet i oppført bygg. Stolthet og engasjement i prosjektene er en viktig faktor for mange og for å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft, forteller Johansen

-Ansatte, leietakere og beboere i byggene får bedre trivsel, helse, føler stolthet og de dyktigste ansatte ønsker merverdi med sitt arbeid, fortsetter han.

Samarbeid fra for-fasen til uavhengig kontroll i oppført bygg

Gjennom Omsorgsbygg sitt innovasjonspartnerskap i Grønn Byggallianse skaper de et plusshuskompetanse senter for testing med NHO, SINTEF og flere forskningsmiljøer.

Omsorgsbygg starter allerede med forprosjektet for å få en oversikt og gjøre primærvalg med LCC (Life Cycle Cost). God planlegging i tidligfase er vesentlig, sier Evje.

Byggeprosjektet gjennomføres, dokumenteres og kontrolleres med Breeam revisor framt til overlevering. Alle Omsorgsbygg sine nybygg skal være Breeam-Nor «Very Good» standard eller bedre. Kompetansesenteret og Grønn Byggallianse gir oss jevnlig oppdateringer på kunnskap, forklarer Evje.

I mindre oppussingsprosjekt har vi tillit til våre leverandører og gjør stikkontroller, sier Evje. Viser kontrollene mangler vil leverandøren miste oppdrag på sikt. Det er, som sagt, et detektivarbeid å finne ut om alle kjemikaliene, gjentar han. Da er det avgjørende at  kontroller utføres av eksperter, som Breeam revisorer gjør fra beskrivelse til bestilling og oppført bygg.

Omsorgsbygg og framtiden

Vi vil tone ned institusjonspreget og bygge helsehus, ikke sykehus, for framtiden.Nå planlegger vi for to demens landsbyer, lignende de som er i Nederland, hvor beboere vil føle seg hjemme og får en god hverdag, sier Johansen.

Er det mulig at dere vil bygge kun med miljøsertifiserte byggevarer i nærmeste framtid? 

Johansen og Evje nikker samstemt og mener at det slett ikke er umulig. Vi kan alltid forbedre oss og vil ikke påstå vi kan alt, sier Johansen

Om Omsorgsbygg

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak, som sorterer under Byrådsavdeling for næring og eierskap. De er en av landets største eiendomsforvalter med mer enn 900 000 kvadratmeter i porteføljen, som består av barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer.

Omsorgsbygg Miljøstrategi 2016-2020

-Prosjektforbedringsprogrammet BLINK skal sikre at vi fortsetter å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg.

Om miljødokumenterte byggevarer

Greenbuilt har undersøkt med flere miljøsertifiserte produsenter og leverandører som hevder deres miljødokumentasjon får lite etterspørsel i offentlige anskaffelser.

Rapporten fra Asplan Viak til Husbanken viser hvor stor betydning byggematerialene har i et helse- og miljøperspektiv. Det er hovedsakelig hovedmaterialene som bidrar til poeng i Breeam og kun 18% av Breeam-Nor bygg har valgt å gå for materialpoengene. Se tallenes tale fra NGBC i 2017.

Les også
Kun 1 av 5 kommuner stiller miljøkrav i anskaffelser (2019).

Les også
Hollenderkvartalet i Oslo er Norges første Breeam-Nor sertifiserte boligprosjektInnovativ offentlig anskaffelse ga Nordens første Svanemerkede skole.

KONTAKT GREENBUILT

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]