GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

OBOS strekker seg lenger for miljø

Ulven i Oslo skal bestå av vel 3000 boliger og like mange kvadratmeter med forretninger og kontor. Bydelen blir på størrelse med en annen norsk kommune. Her blir det tak- og kjøkkenhager, jordvarme og overvannshåndtering.

Det er utrolig artig å jobbe i et framoverlent konsern som OBOS når det gjelder boligutvikling.  Det sier Jon Erik Lunøe som er daglig leder av Ulven AS prosjektet til OBOS.

Han sier at han har en utrolig spennende jobb, nemlig å kunne lede et team med flotte og flinke medarbeidere og eksterne bidragsytere til å utvikle og bygge en ny bydel i Oslo.

Jon Erik Lunøe, daglig leder av Ulven AS prosjektet til OBOS.

Tak- og kjøkkenhager, jordvarme, overskuddsvarme, overvannshåndtering

-Lunøe sier videre at OBOS har som generelt mål å ta et skritt lengre innen miljø på alle sine boligprosjekter.

Hvert prosjekt må definere selv hva dette går ut på da det vil være forskjellige aspekter man fokuserer på avhengig av hva som egner seg best i forhold til stedet, byggetypen og målgruppen til prosjektet.

– På Ulven fokuserer vi generelt på tre forhold: Boligene skal BREEAM-sertifiseres*, et energisystem som utnytter jordvarme i kombinasjon med overskuddsvarme fra naboer, samt at vi skal ta «det grønne skiftet» for utearealer på bakken og på tak.

Vi snakker om fellesarealer hvor vi fokuserer på kjøkkenhager, parseller, stedegne planter, overvannshåndtering mv.  I tillegg til at takflater gjøres tilgjengelige for beboere.

«Takene er en uutnyttet ressurs som vi bokstavelig talt skal dyrke til det beste for beboere, biologien og byen.»

Ulven og framtidsbyggeriet

-Det som er spesielt på Ulven er at vi legger økt fokus på tak, sier Lunøe. Her har bransjen og byen gått fra golde tak til sedum og nå til opphold og trivsel. Tidligere har OBOS hatt flere initiativ innen det grønne og miljøriktige boligprosjekter, som passivhusblokk, plusshus, solfangere, mv.

«Nå sier vi at alle prosjekter skal ta et skritt lengre enn forskriftskravene som en uttalt strategi og målsetning.»

OBOS Ulven
Salgsstart Ulven er våren 2017

Suksesskriterier for miljøbygg

Hvordan lykkes dere med miljøbyggprosjektene?

-For å lykkes handler alt om kunnskap, planlegging og involvering av aktører fra tidlig fase, sier Lunøe.

-Det tror vi at vi har fått til på en god måte ved hjelp av vår innovasjonskonkurranse på Ulven, hvor de forhold som vi satser på er uttalt fra første stund, og også benyttet som evalueringskriterier når vi har valgt det beste konseptet.

-Vi har også gjennomført workshops og seminar på forhånd for å få fram de ønskede kvalitetene. Og til en viss grad har dette også økt kunnskapen til de involverte på Ulven om hvordan å få til gode og grønne utearealer og tak hvor beboere og andre involveres i bruken av disse områdene.

Fallgruver for miljøbygg

-Det er en grønn bølge som så vidt har begynt å skylle innover oss, så vi tror ikke det er noen stor fallgruve å satse på grønne utearealer på bakkeplan og takflater, fortsetter Lunøe.

-Fallgruven kan derimot være å ha høye ambisjoner på alle områder samtidig som teknologien er uprøvd og markedet på akkurat det ene prosjektet ikke etterspør dette.  Derfor må vi skreddersy ambisjonene etter hva som passer prosjektet, hevder Lunøe.

Materialene

Er det utfordringer med Helse- og miljødokumenterte byggevarer?

-Her må du nok først og fremst sjekke med entreprenørene og leverandørene som har arbeidet med å framskaffe dokumentasjonen, mener Lunøe.

-Vi velger større og seriøse aktører til å prosjektere og bygge for oss hvor deres kompetanse og system er på stell innenfor dette området, så alt kommer relativt greit «rekende på ei fjøl» uten for stor jobb for oss som utbygger.

Men det er utbygger som kan bestille materialpoeng i Breeam, sier vi, og utfordrer OBOS til å ha økt fokus på byggematerialene. Vi viser til rapporten til Asplan Viak:

Finn rapporten som viser at byggematerialene har like stor miljøpåvirkning som energieffektivisering i bygge her.

Vil OBOS kunne bygge kun med miljødokumenterte, gjenbruk og resirkulerte byggevarer i nærmeste framtid, spør vi videre.

-Utfordringen din er notert og den må jeg komme tilbake til. Jeg er ansvarlig for utbyggingen på Ulven og ikke for hele OBOS. Våre krav innenfor miljø samordnes og jeg vil ta dette inn i vurderingen om hvilke krav vi skal stille.

-Når det gjelder miljøsertifisering vil det avhenge av prosjektets ambisjoner, hvor det på Ulven skal tilfredsstille kravene i BREEAM i tillegg til forskrifter, nærmest selvsagt.

Les om Troldtekt , Forbo-Flooring og Sigdal Kjøkken sitt miljøarbeid her.

-Når det gjelder resirkulerte byggematerialer har vi ikke noen planer om dette for øyeblikket, unntatt muligens å se på gjenbruk av noen materialer som fyllmasse.

OBOS sitt mest ambisiøse miljøprosjekt

-Akkurat nå ser OBOS på å gjennomføre et FutureBuilt prosjekt på Oksenøen på Fornebu, fortsetter Lunøe i tillegg til at vi har gjennomført både passivhus og prosjekter med solfangere.

-Det sistnevnte et prosjekt på Mortensrud som jeg syntes var veldig ambisiøst, og hvor arkitekturen og teknologien går hånd-i-hånd for å løfte boligområdet.

Hva engasjerer deg mest med dette og andre miljø-prosjekt? 

-Det er å kunne dra bransjen i riktig retning og bidra til den nødvendige forskjellen det er å gjøre bo- og bymiljøene gode for nåværende beboere og også framtidige generasjoner.

-Dette oppdraget er jeg ydmyk overfor, samtidig som vi har et ansvar som vi utøver hver dag i alle små og større avgjørelser og valg, avslutter Lunøe.

Takk til OBOS for godt og viktig miljøbidrag!

Sluttkommentar fra GreenBuilt – Norge unikt internasjonalt

Miljøbygg er i startgropen i Norge og selv om ikke alt er perfekt, er de norske aktører svært godt i gang med framtidens bygg. Ifølge Breeam International er Norge unike ved at også private eiendomsutviklere vil være pådrivere og medlem i Green Building Council. Det sier mye om viljen til å forbedring for framtidens generasjoner. De vi snakker med er svært stolte og begeistret for å være framoverlent i framtidens utvikling. Stolthet i arbeidet og verdier utover profitt tiltrekker den beste arbeidskraft, i tillegg til å gi god samvittighet.

Les mer om «Skrapbygg eller miljøbygg»

Fortell oss gjerne hva du vil vite mer om.

På Facebook eller vårt Nyhetsbrev viser vi flere ambisiøse miljøbygg prosjekt i Norge og Europa.

Hva koster egentlig bærekraftig kvalitet? Video opptak hos NAL 3.mai 2017

MILJØDOKUMENTASJON

Hva er miljøbygg i Norge?
Miljødokumentasjon produkt
Breeam-Nor
Futurebuilt

OBOS

Lenke