Urbanium: Leietakere vil ikke til bygg uten miljøsertifisering

Foto: Vega Scene, Hausmannskvartalet Oslo

– Fokuset på miljø er godt forankret i ledelsen i Urbanium AS, og vi bestreber oss på å være foran i markedet, sier eier og administrerende direktør Espen A. Pay.

Urbanium Espen PayUrbanium eies av familien Pay og er en av landets ledende boligutviklere med erfaring fra sentrumstransformasjon og kvartalsutbygginger, samt enkeltstående leilighetsbygg og rekkehusprosjekter. Selskapet har siden etableringen i 2003 utviklet og overlevert mer enn 1700 boliger til kunder i Oslo og omegn. Urbanium er også den største eieren i Sørenga Utvikling KS som siden 2007 har utviklet og bygget ut Sørengautstikkeren i Bjørvika med 746 leiligheter, 13 restaurantlokaler, aktivitetssenter, barnehager og handel.
Urbanium inngår i et større konsern med to søsterselskaper; et entreprenørselskap og et eiendomsselskap som eier og utvikler næringseiendom.

Fokus på miljø og bokvalitet

– Hva er selskapets policy når det gjelder miljøbygg?
– Vi har fokus på miljø og bokvalitet, og er medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC). Urbanium MonaUrbanium prosjekterer BREEAM-NOR sertifisering for flere eiendommer og deltar også i Oslo kommunes og Husbankens samarbeidsprosjekt «Balansert boligkvalitetsprogram», sier markedssjef Mona Bjørkli Eriksen i Urbanium AS. Hun arbeider også med prosjektutvikling, og er tett på ambisjonene som selskapet ønsker å følge i miljøspørsmål.

Vega Scene – det mest ambisøse miljøprosjekt

Hva er selskapets mest ambisiøse miljøbyggprosjekt?
– I Hausmanns gate, mellom Brenneriveien og Elvebakken skole, er vi i gang med å transformere et litt medtatt kvartal. Den første nye bygningen vi fører opp blir kulturbygget Vega Scene med uavhengig kino- og teaterdrift samt arenaer for samfunnsdebatt. Det er et spennende prosjekt og viktig tilskudd til byen, forteller Pay og Bjørkli Eriksen.
– Det er så vidt vi vet det første rene kulturbygg i Norge som bygges med BREEAM-NOR sertifisering, sier Pay.
– Vi satser også på økologiske kvaliteter, og ser på mulighetene for å etablere grønt tak med naturlig hjemhørende arter og felt med verdifull Oslonatur.
-I tråd med reguleringsbestemmelsene skal prosjektet utvikles som et byøkologisk kulturkvartal med høy grad av brukermedvirkning underveis i prosessen. Derfor er blant annet nærmeste skole og barnehage involvert i ulike prosjekter.
-Leilighetene vi bygger mot Brenneriveien skal for øvrig også BREEAM-NOR-sertifiseres. Her er Urbanium med i et pilotprosjekt i regi av NGBC, tillegger Bjørkli Eriksen.
– Hvilken BREEAM-standard er det lagt opp til for boligene?
– Her blir det standarden «Very Good», eller bedre, svarer Pay og Bjørkli Eriksen.
Les mer om ulike Breeam-Nor standarder og tallenes tale her.
Pay trekker trådene tilbake til 2010, da Urbanium fysisk begynte å bygge i Sørenga:
– Da fulgte vi et miljøprogram som var fastsatt for Bjørvika, og som den gang var strengere enn byggeforskriftene. Det gikk mye på hvilke produkter vi kunne bruke – og ikke bruke. Blant annet var det ikke tillatt å forberede bruk av fossilt brensel i leilighetene, og det var strenge krav til avgassing fra byggematerialene.
-Det kreves mer av prosjekteringsledelsen, og en klar styring, for å følge opp slike prosjekter. Men det er verdt det, selv om det tar tid å finne alternative miljøvennlige produkter, sier Pay.

Unik involvering av elever

– Hva er mest innovativt med Vega Scene-prosjektet?
– Det må være den synlige utformingen, både utvendig og innvendig. Det blir virkelig gøy å se denne bygningen i den situasjonen den er plassert.
-Ellers har også leietakeren lagt spennende tekniske føringer som de besøkende skal glede seg over.
-Dessuten sier mange det er temmelig unikt hvordan vi har involvert elever på Elvebakken videregående skole i prosjektet.
-Måten vi organiserer og styrer prosjektene våre på, med eksterne eksperter og konsulenter, bidrar i høy grad til å finne innovative løsninger, understreker Pay og Bjørkli Eriksen.

Leietakere vil ha miljøsertifisert bygg

– Er det noen spesielle fordeler med slike prosjekter?
– Å bygge miljøbevisst er ønskelig, ikke bare lønnsomt. Nå er det helt tydelig i kontormarkedet at leietakere ikke vil til bygg uten miljøsertifisering. Dette tror vi er i ferd med å smitte over på boligmarkedet, svarer Pay.
– Å være BREEAM-NOR-sertifisert gir derfor en merverdi for bygget, skyter Bjørkli Eriksen inn.
– Ja, og så er det andre grep som vi gjør med boliger, der vi legger opp til sykling fremfor bilbruk, med sykkelparkering fremfor plasser for biler. Vi merker at etterspørselen etter parkering i sentrumsnære prosjekter er raskt avtakende.
Vi bygger boliger med fellesrom som stue, spisestue, kjøkken, skistall og trimrom, noe vi også regner som miljøfaktorer, selv om det ligger utenfor de tekniske miljøbegrepene, sier Pay.
Urbanium leter bevisst etter alternative boformer, med vekt på større fellesarealer og steder der beboerne kan dyrke grønne vekster. I Bærum skal Urbanium bygge boliger med krav om miljøsertifisering, noe selskapet er svært komfortabel med.

Miljøvennlige byggevarer

– Hva er utfordringen i dag når det gjelder byggevarer?
Les om 40% næringen og byggevarene som kan stå for like store miljøpåvirkninger som energieffektivisering i bygget.
– Vi ønsker å bruke mer miljøvennlig betong, men det er ikke lett å få tak i. Industrien klarer ikke å levere alternativer til dagens energikrevende betongprodukter. Skandinaviske produsenter klarer enda ikke å levere god nok kvalitet og volumer på massivtre. Vi må kjøpe fra Østerrike, som betinger stor og miljøbelastende transport. Vi regner med at norsk industri kommer etter. Dette handler mye om politisk tilrettelegging også; vi vil jo helst handle lokalt, fremholder Pay.

Les Kommentarer fra Treindustrien, Helen & Hard Arkitekter og Betongnæringen her.

HelenHard 1_Våronnveien17_Visualisering_2_1138_650_s
Foto: Helen & Hard arkitekter, Våronnveien i Oslo

– Tror du det vil være mulig å få alle byggevarer miljøsertifisert? Innen gulv for eksempel kan man få store helse- og miljøbesparelser ved å velge riktig produkt.
– Ja, det tror jeg, – det gjelder også fasade- og takmaterialer, svarer han.
– Hvilke planer har dere for å bruke resirkulerte byggematerialer?
– Vega Scene ønsker gjenbruksmaterialer i sin innredning. De er medlem i Green Cinema og har fokus på gjenbruk, svarer Bjørkli Eriksen. Pay legger til at det i industriell boligbygging er utfordrende å benytte mye gjenbruksmaterialer ettersom tilgangen på gode nok materialer er for liten.
Å renske brukte byggevarer er kostbart når volumene er store. Vi satser på prefabrikerte løsninger som henges på byggene, og det vil være lettere å demontere disse med tanke på gjenbruk i ettertid, sier Bjørkli Eriksen.
Har dere begynt å tenke på gjenbruk og sirkulærøkonomi; at man tar vare på avfallet i et prosjekt for å kunne bruke det i neste byggeprosess?
– Jo, i prosjekter hvor vi river bygninger, mellomlagrer vi rene rivemasser for å gjenbruke disse i tilbakefylling av tomten. Dersom vi trenger ekstern tilbakefyllingsmasse kjøper vi gjenbrukt murstein og betongrester. Videre forsøker vi alltid å gjenbruke rene utgravingsmasser i våre andre prosjekter, fremfor å kjøre det bort, sier Pay og Bjørkli Eriksen
Når vi river bygg, sorterer vi også avfallet på byggeplassen. Men det gjør vel de fleste nå, sier Pay.

Komplette utenfor og inne

– Hva engasjerer dere med miljøprosjekter?
Espen A. Pay svarer raskt at det er gleden over å bygge noe bra, på en bra måte, som markedet ønsker, og som politikerne ønsker.
– Etterspørselen fra miljøbevisste boligkjøpere og leietakere er som sagt økende. Å være tidlig ute, gir oss et fortrinn, sier markedssjefen.

«Etterspørselen fra miljøbevisste boligkjøpere og leietakere er økende»

– Vi er også bevisste på å bruke ressurser for å få gode utearealer, med beplantning og grøntområder. Vi ønsker å være komplette, både utenfor og inne i bygget, avslutter Pay.

Kommentarer om miljøvennlig tre og betong fra:

Heidi Finstad, Adm.dir i Treindustrien –»Ensidig fokus på massivtre kan ha begrensende effekt for miljø«
Reinhard Kropf fra Helen & Hard Arkitekter – «Vanvittig at Skandinavia ikke bygger mer i tre. Gode norske treløsninger utover massivtre til industrialisering»
Steinar Røine, leder miljøkomiteen Norsk Betongforening – «Utslippsverdier for hulldekkebetong ned mot halvparten av beregningene Klimagassregnskapet.no «

 Les artikkelen «Mangler miljøvennlige byggematerialer i Norge?»

MILJØBYGG I NORGE

Breeam-Nor og miljøbygg

Mijøsertifiserte byggevarer

Byggevarer