Hva er beste materialvalg for et sunt, vedlikeholdsvennlig bygg?

Foto: Moelven Malm100

«Det er helt vanvittig at Skandinavia ikke bygger mer i tre», uttaler Reinhard Kropf fra Helen & Hard arkitekter.

«Det mangler oppmerksomhet og kunnskap om den allsidige muligheten for å bygge med tre» hevder så vel Reinhard Kropf som Heidi Finstad fra Treindustrien. Les mer her

Winfried Schaal er produktsjef i Moelven Wood Prosjekt og hevder at kun ca. 30% av tilveksten i norsk skog benyttes i dag.

«Ved å velge utendørs kledning i malmfuru får du en vakker grå fasade med lite vedlikehold og lang levetid. Malmfuru er i utgangspunktet det beste av vanlig norsk furu, den har hatt sein og tett vekst, og har derfor stor malmandel.» Les mer her (Annonse)

«Treet» i Bergen

Råvaren har i tillegg til trendy design, lange tradisjoner her til lands.

Hvorfor er Stavkirka mer enn 800 år?

Se inspirerende og lærerik video (3 min) om Stavkirka i Heddal

Det eldste tre bygget hevdes å være i Horiuji tempelet i Japan, som var bygget av sypress tre i 607 e.k. Det er også helt intakte tømmerbjelker i de 2000 år gamle ruinene i Pompeii.

Det er imidlertid økt bruk av hurtigvoksende monokultur-trevirke fra Europa i dag, med kunstgjødsel som utarmer jorda og kvaliteten på trevirke. Det siste kan være årsaken til at trebygg har fått et dårlig rykte.

Fordeler med trevirke

Estetikk

Tre bygg er vakkert og eldes med verdighet i høye som lave bygg. Det gir et levende tilskudd til omgivelsene så vel ute som innendørs.

HelenHard Ipark 20120703Ipark8_975_650_s
Helen & Hard Arkitekter, I-Park, Stavanger

Helse

Vi oppholder oss 90% av tiden innendørs. Da er det viktig med sunt inneklima uten giftstoffer, sopp og muggvekst. Hygroskopisk og diffusjonsåpent materiale, som trevirke, lin og leire, gir godt inneklima.

Miljø

Trevirke er beste miljøvalg i dag fordi det binder Co2 i hele levetiden fra og med vekst til avfall. Betong har høyt Co2 utslipp fra kalsineringsprosessen ved knusingen av kalksten og høyt energibruk (ca 1400 grader C) ved oppvarming til sement. Over livsløpet til bygget over 100 år kan betong, under gitte forutsetninger, binde ca 30% av Co2 utlippet. Men det haster å redusere klimagassutslippene i dag fordi det allerede er urovekkende mye utslipp i atmofæren som blir værende der i lang tid.

Bærekraftig skogbruk er et vesentlig miljøaspekt til trevirke for opprettholdelse av biologisk mangfold i en sunn skog som binder Co2.Tropisk trevirke gir motsatt klimaeffekt grunnet ødeleggelse av skrint jordsmonn.

Malm100 er trevirke fra skandinavisk bærekraftig skog. Miljødokumentasjon er PEFC sertifisering av skogbruket og 3.parts verifisert EPD, som blir klar sept.2017,  gjør det mulig å sammenligne miljøaspekter for ulike materialer på bakgrunn av livsløpsanalyser (LCA).

Det varer neste evig:

Holdbarhet og kvalitet

Kvalitetstrevirke fra bærekraftig naturlig skogbruk med variert skog, og ikke fra dyrket monokultur, er viktig for holdbarhet. Ved å benytte rett trevirke til rett sted som for eksempel sent voksende tre, vinterhogst eller riktig tørket materiale til kledning er også vesentlig for holdbarhet.  Les mer i boken, som viser miljøegenskaper til de fleste materialer:  «The Ecology of Building Materials» av Gaia arkitekten, Bjørn Berge.

Moelven sin Malm100 varer nesten evig fordi det beste tremateriale er sortert  to ganger til utvendig kledning. Les mer her

Økonomi

Kvalitet i byggematerialene betaler seg raskt. Materialkostnader i tre  er ca 10% av den totale byggekostnad, ifølge Schaal. Å velge kvalitetstrevirke betaler seg dermed raskt, hvilket mange byggherrer mangler kunnskap om.

God vedlikeholdsvennlig kvalitet som malmfuru er rimeligere enn annen kledning hvor overflatebehandlingen overstiger totalkostnaden allerede ved oppføring. Kvalitet som varer nesten evig gir nok et positivt økonomisk bidrag på lang sikt.

Brann

Brannhysteriet tilbakevises. Brannmenn går heller inn i brennende trebygg enn uberegnelige betongbygg med armert stål, ifølge Schaal.

Branntest av massiv tre er en suksess i worst case scenario. Les mer her

Plastbasert isolasjon er brennbar. Les mer her

Brannmannen – Betong og eksplosiv avskalling. Les mer her

Vedlikeholds vennlig

Godt kvalitetstrevirke er naturlig vedlikeholdsvennlig. Malm100 er naturlig impregnert. «Det er en kledning bestående av 100% kjerneved fra kun de beste furustokkene. Malmen tas ut fra midten av tømmerstokken, her er treet så mettet av harpiks at det gir et fasademateriale som er ferdig impregnert fra naturens side. Les mer her.

Why we should build wooden skyscrapers! Ted talk Video (9 min) med Michael Green:

Avfall

Trevirke uten overflatebehandling går enkelt tilbake til naturen og den naturlige nedbrytningsprosess. Kvalitetstrevirke egner seg godt for gjenbruk.

Fukt

Hvordan forhindre fuktskader?

Alle materialer har muligheter for fuktskader dersom det ikke bygges riktig med rett materiale til rett sted.

Det antas at trevirke benyttet i Sverige i 1960 årene ga mye fuktskader i panel og vinduer fordi treet ble hugget om sommeren, mens andre hevder at tørke rutinene er viktigere for holdbarhet (Raknes 1987).

Overflatebehandling er ikke nødvendig for annet enn estetikk. Enkelt hevder at maling er ment for å beskytte trevirket. Dette er ikke alltid tilfelle, da mange skader, fukt eller avskalling, har oppstått kort tid etter overflatebehandling i så vel tre- som betongbygg (Berge, 2009).

Hygroskopiske materialer i hele bygget og eventuell overflatebehandling er vesentlig for at materialenes diffusjonsåpne egenskap har verdi for så vel inneklima som holdbarhet.

Malm100 produseres på forespørsel og kontaktopplysninger finner du her.

Moelven-logo-ill

Send oss gjerne ditt miljøbygg prosjekt eller innspill til miljøbygg innhold!

post@greenbuilt.no / +47 47847774

MILJØDOKUMENTASJON Malm100

PEFC
EPD Malm100

Malm100 leveres på forespørsel

Finn forhandler