Synliggjør ditt prosjekt med anerkjent miljødokumentasjon

Takk for ditt viktige miljøarbeid som vi håper du vil vise resten av verden!

Du kan kostnadsfritt synliggjøre miljødokumenterte prosjekt til byggeiere, byggherrer, arkitekter, investorer eller leietagere i våre digitale kanaler på norsk eller engelsk.

«Prosjekter og produkter med anerkjent miljødokumentasjon behøver økt oppmerksomhet» Breeam revisor.

Breeam Excellent og Outstanding, Svanemerket, Futurebuilt eller Powerhouse prosjekt, vil bli prioritert.

KONTAKT GREENBUILT FOR
  • Enkel mal for kostnadsfri publisering av prosjektbeskrivelse
  • Innhold til pressemeldinger, publisering til fagpresse og i digitale kanaler.
  • Annonse kun for leverandører med anerkjent miljødokumentasjon
post@greenbuilt.no telefon: +47 47 84 77 74