Du er her
Hjem > Alle artikler > Er betong like klimavennlig som trevirke? – Om 100 år er allting glemt.

Er betong like klimavennlig som trevirke? – Om 100 år er allting glemt.

Foto: Helen & Hard arkitekter, Shanghai Expo Pavillion

Betong står for 5-8% klimagassutslipp i verden. Produksjon av sement står for ca 90%  av utslippene ved tilvirkning av betong, spesielt ved knusing av kalksten (kalsineringsprosessen). Betongforeningen i Norge gjør mange gode klimatiltak og kan hele verden bygges i tre?

Om 100 år er allting glemt

Det haster med reduksjon av Co2 utslippet nå, og ikke om 100 år, da Co2 i atmosfæren er alarmerende økende og blir værende i flere hundre år Forskere er skremt over den raske endringen i klima og det er få forskere som er tvilende til at klimaendringene er menneskeskapt. Det er i dag vi har muligheten til å forhindre de verste katastrofer. Tør vi ta den store risikoen på å ikke gjøre endringer når vi kan? Les Forskning «Mer Co2 i atmosfæren» .

Asplan Viak sin rapport «Miljøvurdering av byggematerialene» viser at trevirke gir beste klimaregnskap sammenlignet med betong, stål og aluminium.Forutsetningen er her bærekraftig skogbruk og ikke tropisk tømmer, som gir negativ klimaeffekt.Finn rapporten her «Hva er miljøbygg i Norge?»

I et hundre års perspektiv hevder en svensk studie og Østfoldforskning at betong er like miljøvennlig som trevirke. Les mer.

Med perspektiv i livsløpsanalyser, som strekker seg for langt frem i tid, blir ren gjetning av miljøvurderingene.  Forutsetninger  kan være at om 100 år knuses betong etter riving av bygg (beregnet til 60 år levetid) og deretter spres over grunn. I dag graves oftest betongrester under bakken fordi det ikke er funnet bærekraftig gjenbruk av betong. Armert betong med innkapslet stål, som ruster, lar seg vanskelig gjenbruke. Livsløpsberegninger langt frem i tid gir et bidrag til god planlegging for gjenbruk og riktig avfallshåndtering, men ingen god vurdering av beste klimavalg i dag.

En grundig vurdering av den svenske studien, beskrives nærmere av Asplan Viak. Den viser at betong har fått spesielt fordelaktige forutsetninger fremfor massivtre. Les mer

Et annet aspekt er andre miljødokumenterte byggevarer, hvor ett gulv kan spare klimautslipp tilsvarende 1000 privatbiler. Disse varer blir svært sjelden valgt i miljøbygg prosjekt. Les mer.

Innovative løsninger for dagens klimaproblem

Co2 slippes ut i konsentrert form når kalksten knuses og kan dermed egne seg til karbonfangst. Karbonfangst synes mulig, men den største utfordring er lagring foreløpig. Et innovativt tverrsektorielt samarbeid for løsning på dagens problem med Statoil og Norcem, er karbonfangst på Brevik og lagring i borehullene ved oljeplattformene i Nordsjøen. Les mer.

En annen god løsning kan være vanlig norsk blåleire som erstatning for sement. Det kan gi hygroskopiske egenskaper til bygget, inneklimaet og forbedret klimaregnestykke. Les mer.

Hele verden kan ikke bygges i tre til tross for at det er beste klimaløsning ved sertifisert bærekraftig skogbruk (FSC) i Skandinavia hvor kun 10-20% av tilveksten tas i bruk. Bærekraftig skogbruk er avgjørende for at det viktige biologiske mangfold opprettholdes. Les mer «Hvorfor trenger vi naturmangfold» Sabima.

Blir  de innovative løsninger for betong en realitet vil Norge, verden og treindustrien kunne være best tjent med samarbeid.

Tverrsektorielt samarbeid for innovative løsninger i byggenæringen.

Treindustrien mener byggenæringen kan være en driver i det grønne skiftet, men etterlyser tverrsektorielt samarbeid og et tradisjonelt mangfoldig bruk av trevirke. Les mer

Materialer er det viktigste området i et helse- og miljøperspektiv, men er ofte utelatt i miljøbygg. Les «Mangler miljøvennlige byggevarer i Norge«

Meld deg på vårt Nyhetsbrev nederst eller post@greenbuilt.no med ditt navn for oppdateringer!

 

Top