Hva er eneste saliggjørende for murbygg?

Bygningsverndagen 2017 på idylliske Vøienvolden gård på Sagene er en årlig tradisjonsrik byggemesse som arrangeres av Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus. Her står tradisjonshåndverk i fokus! 

«Kalkpuss er eneste saliggjørende for murbygg fordi det snakker samme språk som mursten»

Dette ble sagt av flere i paneldebatten «Murbyen Oslo, Vedlikehold og Restaurering»

I Panelsamtalen deltok:
Ordstyrer, Øyvind Aase Fluge – Fortidsminneforeningen
Geir Jahren – USBL
Camilla Sandem Dhelie – Weber Norge
Øyvind Buset – Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus

2000 år gamle bygg med kalkpuss lever i beste velgående i dag. Og kalkpuss varer i 100 år ved riktig utførelse. Aquadukter er murt opp med kalkmørtel brukt på riktig måte. Det mangler imidlertid kompetanse hos så vel gårdeiere, bestillere som utførende om rett vedlikehold av bygårdene i Norge i dag.

Det er ingen fagkrav til å starte en håndverker bedrift hvilket kan få uante følger som fukt og hussopp dypt inn i konstruksjonen fordi det mangler kompetanse.

Materialets språk

Mange ulike kulturer i prosjektene snakker ikke samme språk og har ulik forståelse for materialets «språk».

Enkelte materialer transporterer fukt (hygroskopisk) i og ut av bygget. Disse materialer har behov for tilleggsprodukter som er hygroskopiske. Hygroskopiske, diffusjonsåpne materialer gir bedre inneklima og forhindrer fuktskader ved rett oppføring med riktige tilleggsprodukter.

Sementpuss stivner og gir ikke rom for bevegelse eller fuktransportering. Sement ble brukt i bygg og i stedet for kalkpuss fra 60-tallet og benyttes fortsatt i stor utstrekning i dag. Når mursten først er innpakket i sement blir det krevende å fjerne uten å ødelegge murstenen.

Kalk er et hygroskopisk og bevegelig slik at murstenen puster og kan bevege seg under ulike værforhold. Mursten og kalk snakker dermed samme språk.

Kompetanse = helthetsforståelse

Kompetanse ble definert i paneldebatten til at gårdeier har en helhetsforståelse av bygården og kan stille de riktige spørsmål til utførende om omfang, sluttsum og kvalitet av vedlikehold. Det betaler seg raskt med god kvalitet i materialvalg, god utførelse og valg av årstid.

Blir arbeidet utført av ufaglærte kan det få katastrofale følger med fukt, frost og hussopp dypt inn i konstruksjonen. Hussopp er et stort problem i norske bygg i dag og kan gjøre uopprettelig skade i konstruksjonen. Hvilken årstid vedlikeholdet gjennomføres på er avgjørende i forhold til eventuell tildekking og oppvarming for uttørking.

Som med det meste innen bygg hvor arbeidet skal skje innen tid og kost mangler ofte kvalitet i utførelsen.  Det mangler kompetanse for god bestilling og utførelse av tradisjonelt kvalitetshåndverk i Norge i dag. Kunnskap kan man lese seg til, men fagkompetanse er basert på helhetlig innsikt gjennom kunnskap og erfaring.

Bestiller kompetanse er en mangel og et gjennomgående tema i byggenæringen. Det gir store problem for så vel helse som bygget og for byggeiere på sikt.

Miljøkonsekvensene av dårlig vedlikehold er store, da uttak av ressurser, transport og tilvirkning av materialene utgjør en stor miljøbelastning.

Greenbuilt inviterer til workshop for økt bestillerkompetanse for tradisjonshåndverk med ulike leverandører av trevirke, mur, isolasjon og overflatebehandling.

Meld deg på vårt Nyhetsbrev post@greenbuilt.no for ytterligere informasjon!

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

Les hvorfor du bør etterspørre miljøbygg