GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Boligkonferansen 2017: OBOS satser på…

Grønne boområder, materialer og byggeplasser

«OBOS vil være en driver i det grønne skiftet», åpnet konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj med på Boligkonferansen 2017.

Når naturen trekkes inn i bydelene gir det bedre helse og trivsel for mennesker og naturmangfold. Bikuber på grønne tak gir honning, pollinering, fordrøyning av vann og gode sosiale møteplasser.

Ifølge byrøkter Claire De Wangen er det renere honning fra byene fordi innsektsmiddel ikke brukes her, som ved åkere utenbys. Biedød er et alvorlig problem vi vil bidra til å forbedre.

Helene Gallis fra Nabolagshager fristet med grønne bydeler i Brooklyn, Rotterdam og København hvor matkasseordninger og restauranter får grønnsaker fra takene.

I Oslo er det 14 millioner kvadratmeter flate tak som tilsvarer 2000 fotballbaner og kan brukes til grønne tak.

«Tak for maten» er en inpirasjonsplass i Oslo for urban dyrkning som kan bli til «Tusen tak for maten» når ordningen brer om seg. Det er mange muligheter for urbant landbruk for eksempel leier Eggchange ut livlige høner i 3 mnd. som gir egg og koselig liv i hager og byrom.

Økosystemer vi alle er avhengige av kollapser.  Økolog Rune Scheie fra Asplan Viak fremhevet at vi står overfor den 6.masseutryddelse av arter grunnet klimaendringer, arealbruk og forurensing. Derfor er det viktig å trekke naturen og artsmangfold, matjord og spiselige landskap tilbake i byen.

Smarte fleksible rom

Tenk deg at barna flytter ut og du vil endre barnerommet til større stue eller kjøkken med fleksible vegger som kan endres på en time. Even Jermestad i OBOS Nye Hjem viste hva OBOS sine satsningsområder er.

Smartere arealbruk, godt dagslys og fleksible rom som enkelt kan endres etter behov vil gjøre at folk kan utnytte plassen bedre og bo i boligene sine lenger.

Helse- og miljøvennlige materialer

Materialer har en stor påvirkning på så vel helse som miljø i et livsløp. OBOS vil påvirke sine leverandører til miljødokumentasjon og et sunnere inneklima.

Tre eller betong?

Arikitekt Reinhard Kropf fra Helen & Hard arkiekter fremhevet treet sitt fantatiske egenskap for helse, klima og miljø. Betongnæringen sutret om at treindustrien hadde vært så heldige med hjelp fra Innovasjon Norge. Møteleder Anne Grosvold viste til at betong brukes i 90% av norske bygg. Det må vel være plass til mer miljøvennlig, levende trebygg i dag?

Miljøsertifisering, etterspørsel eller tilbud?

Er det beboere som må etterspørre eller eiendomsutviklere som skal tilby miljøbygg og bedre kvalitet, provoserte Ragnhild Forslund fra Veidekke Eiendom. Veidekke vil miljøsertifisere Nygaards kvartalet i Oslo med Breeam-Nor bolig verktøyet og mener boligutviklere skal ta samfunnsansvar og tilby bedre helse- og miljøkvalitet til beboere.

Når verktøyet som Breeam-Nor, Futurebuilt eller Svanemerket er valgt, velges miljøkvalitet sammen med entreprenør og arkitekt i tidlig fase. Veidekke har valgt Breeam-Nor fordi verktøyet dokumenterer og kontrollerer kvaliteten. Markedsføring av helhet, de gode kvaliteter og fremtidsrettede smarte løsninger er viktig.

Jermestad i OBOS Nye Hjem, mente miljøsertifisering ikke nødvendigvis gir beste miljøløsning og medfører en unødig kostnad. Satsning på grønne boområder, grønne tak, materialer og byggeplasser vil gi økt kvalitet og helse også uten miljøsertifisering.

Kjersti Folvik i Norwegian Green Building Council parerte med at Breeam-Nor gir en dokumentert gjennomføring med kontroll av uavhengig revisor og at høye miljøambisjoner sjelden gjennomføres, men gjemmes i skuffen om de ikke kontrolleres og dokumenteres. «Hvem skjerper seg ikke mer når man skal opp til eksamen enn uten eksamen?

Takk til OBOS for en god boligkonferanse (se video opptak) og viktig samfunnsansvar!

Ønsker du å synliggjøre ditt miljødokumenterte produkt kan du sende email til post@greenbuilt.no eller kontakt oss på telefon +47 47 84 77 74