Miljøbygg ikke lenger bare en trend

Foto: Moelven Wood Prosjekt

«Miljøbygg drives også av ren etterspørsel. I Oslo er nesten alle kontornybygg oppført med høy miljøstandard dokumentasjon gjennom sertifiseringen BREEAM-NOR, uttaler Stig L. Bech i BA-HR. Miljøbygg er en generell og varig investorpreferanse.» Dette skriver Thor Arne Bryn i Estate Nyheter fra Expo Real i München.

I følge PropertEUs siste nyhetsoppslag fra EXPO Real messen i München var blant annet Nicole Braun fra Catella Real Estate, en av de som viste til et vedvarende skifte i retning langsiktige bærekraftige plasseringer i porteføljer satt sammen av bygg med høy miljøstandard. Hun opplyste at satsingen på bærekraftsbaserte fond nå drives av ren etterspørsel.

Boris van der Gijp, direktør for strategi og research i Syntrus Achmea Real Estate and Finance, delte synspunktet at bærekraft er like viktig – om ikke mer viktig – enn avkastning hos Syntrus’ klienter.

Priscilla Tomasoe er leder for kommunikasjon i Redevco, og sa i følge PropertEU at bærekraft er bra for investorers avkastning på sine plasseringer, og at investorer nå er klar over dette faktum. Hun viste videre til at folk vil leve i «healthy buildings» og i byer som gjør det bra på soft-faktorer som bevaring og livskvalitet.

Bech sier at de opplever generelt at innbyggere vektlegger slike myke verdier som Tomaeso beskriver. Dette gjelder ikke bare energi, som har fått mye fokus i Norge – men også andre temaer. At hun nevner helse er i samsvar med hva vi ser mange er opptatt av også hos oss, noe som blant annet kommer til uttrykk i undersøkelsen «Owners shade of Green» (Høyskolen i Østfold/Kjetil Novang Gulbrandsen). En gjennomgåelse av de første BREEAM-klassifiserte bygg i Norge viser at helse og innemiljø har høy prioritet i prosjektene. Høy luftkvalitet er for eksempel blant de høyest prioriterte verdifaktorene.

Det er også spennende at bevaring løftes frem internasjonalt, sier Bech. Folk ønsker kontakt med det opprinnelige. Bygg og bymiljøer skal være moderne og funksjonelle, men samtidig vise den historiske forankring. Det historiske er slik sett også en faktor når det kommer til rene økonomiske vurderinger. Miljøer som inkluderer det bevaringsverdige, er etterspurt og gir god økonomi – patina er naturlig nok en verdifaktor som ikke nybygges

Direktør for utvikling og infrastruktur i Scottish Cities Alliance, Stuart Black, siteres slik:

«It is the right thing to do for the planet, but it also brings investors in”.

Bærekraft og miljø er ikke lenger bare et spørsmål om idealisme. Bech sier de har i flere år har påpekt at bærekraftig og god miljødokumentasjon også er en beinhard økonomisk realitet. Bærekraft er etterspurt, avslutter Bech. Vi kan derfor slå fast at miljøbygg ikke lenger bare er en trend, men drives av etterspørspel.

Kontakt oss gjerne for en oversikt over miljøbygg og miljødokumentasjon!
Post@greenbuilt.no / 47 84 77 74

Synliggjør ditt miljøbygg prosjekt eller produkt til investorer, byggherrer og leietakere.

Les hele artikkelen hos Estate Nyheter:

http://www.estatenyheter.no/2017/10/06/expo-real-investorer-hele-europa-etterspor-miljobygg/

 

Kontakt oss gjerne på email: post@greenbuilt.no telefon: 47847774.

Se våre kurs og workshop.