GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Helse- og miljødokumentasjon du bør be om

Troverdige miljøsertifiseringer

Troverdig 3.parts verifisert dokumentasjon for inneklima og utemiljø

Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet, men noen varer er dokumentert bedre enn andre av en troverdig 3.part. For å nå miljømålene er det nødvendig at ettspørsel etter miljødokumentasjon øker.  Dersom du spør etter troverdig dokumentasjon vil flere produsenter gjøre miljøtiltak i sin produksjon.

Enkeltpersoner eller produsenter har uten dokumentasjon, kontroll og kunnskap problemer med å måle alle miljøpåvirkninger i et helt livsløp:

  • Råvare uttak og biologisk mangfold
  • Transport
  • Produksjon med klimagass- og kjemikalieutslipp
  • Holdbarhet
  • Avgassing til inneklima
  • Resirkulering
  • Avfall

Under finner du endel troverdige sertifiseringer, som er godkjent dokumentasjon i Breeam-Nor og Leed. (Grønt Punkt er ikke miljødokumentasjon).

Miljøledelses-sertifiseringer viser at bedriften reduserer miljøbelastningen i særdeleshet energibruk og avfallshåndtering, men sier lite om hvor godt produktet er i forhold til andre. Bedrifter med miljøledelse må hvert år forbedre sin miljøpåvirkning. Vi velger å vise slike varer, da produsenter som har forankret miljøarbeidet hos ledelsen gjør gode miljøtiltak i produksjon.

0.ISO14001ISO14001 (internasjonal standard for å finne og dokumentere hvor bedriften best kan forbedre sin miljøpåvirkning. Ut i fra analysen settes årlige miljømål)

 

 

0.EMASlogoEMAS (Miljøkravene er de samme som i ISO 14001, men for å oppnå EMAS-sertifisering må bedriften i tillegg beskrive kriteriene for valg av hvilke miljøpåvirkninger de vil arbeide med. www.ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm)

 

 

 

Miljofyrtarn.logoMiljøfyrtårn (for små og mellomstore bedrifter og offentlig virksomhet)

 

 

Miljøsertifisert av troverdig 3.part per produkt:

svanemerketSvanemerket / EU-Ecolabel har fjernet de verste miljøgifter og vurderer  produktet i et livssyklus perspektiv. De kontrollerer og verifiserer miljøprestasjonene til produktet: Fra henting av råstoff, til produksjon, transport og bruk. Produsentene må til stadighet vise miljøforbedringer. De har imidlertid ikke sertifisering for alle produktgrupper.
ecolabel.Eu 
 
 
 
 
 
0.M1M1 Inneklimamerket (finsk) ansees for å være det strengeste i Europa hva gjelder avgassinger til inneklima.

 

 

blaue-engel-logoBlaue Engel er det eldste miljømerket i Europa. Tysk standard for miljømerking.

 
 
 
 
0.vugge_logo_200x150pxVugge-til-Vugge sertifisering har som visjon «to do good» – de har ulike nivåer for hvor god miljøprestasjon produsenten viser i tillegg til CSR (Corporate Social Responsibility). Miljøsertifiseringen er anerkjent i Breeam sertifiseringen i Nederland
 
 
Eco-Product er en norsk  metode for å vise miljøytelser i byggematerialer utviklet av SINTEF Byggforsk basert på en EPD (Environmental Product Description). Metoden sammenligner egenskapene for hver produktgruppe på 4 ulike områder (Inneklima, Helse- og Miljøfarlige stoffer, Ressursbruk, Drivhuseffekt) og i 3 ulike kategorier. Svakheten er at de ikke har tillatelse til å kontrollere miljøgifter i produksjon og at det ikke er en kontrollfunksjon og er forbeholdt proffmarkedet.EPD (Environmental Product Description) har til hensikt å vise frem miljøbelastninger i alle stadier til et produkt¨basert på en LCA (LifeCyckleAssessment). Det er ulike EPD’er i ulike land og enkelte viser ikke miljøgifter. En EPD er et steg videre for gjennomsiktighet, men sier ingenting om produktet er godt eller dårlig i et miljøperspektiv. Eksperter må tolke dette (som feks Eco-Product). Forbeholdt proffmarkedet for tolkning.FSC Stiller miljøkrav for bærekraftig tømmervirksomhet for råvareproduksjonen, men ikke til foredling, bruk og avfallsbehandling. (Regnskogfondet mener tropisk trevirke som er FSC-sertifisert ikke nødvendigvis er fra bærekraftig hogst grunnet korrupsjonsskandaler. Statsbygg har forbud mot tropisk tømmer i sine bygg).

Breeam-Nor er miljøsertifisering fo bygg som helhet. Svanemerket har også miljøsertifisering for bygg. Les mer

Finn miljøsertifiserte bygg og byggevarer i vår blogg og nedtrekksmeny.

Har du behov for kurs om miljøbygg og miljøsertifiseringer i din bedrift?

Kontakt oss gjerne!

Email: Ecoteria@outlook.com

Telefon: +47 478 477 74

 

MILJØDOKUMENTASJON

Svanemerket sertifisert produkt
M1 Inneklimamerket
Vugge-til-vugge
Blaue Engel
ECO-Product tolker EPD basert på LCA (LifeCyckleAssessment)
FSC – sertifisert skogbruk (OBS! Tropisk tømmer) Miljøledelse: ISO14001 / EMAS / Miljøfyrtårn
Kvalitet: ISO9000