Bygg-Reis-Deg 2017: Store muligheter og hinder for grønn, digitalisert byggenæring

Foto: Interessert Konprins Haakon i Digitalt Showroom på Bygg-Reis-Deg messen 2017

«Det er miljøbygg og byrom som gir virkelig merverdi til byen, til samfunnet til verden til helse og miljø. Miljøbygg er ikke dyrere – motstand er dyrt», hevder administrerende direktør for Omsorgsbygg, Per Morten Johansen. Les mer

Oslo i verdenstoppen

Oslo er i verdenstoppen hva gjelder miljøsertifiserte bygg. Ifølge World Green Building Council er det oppsiktsvekkende at både offentlige og private utbyggere er medlem i Norwegian Green Building Council og har tatt miljøsertifiserings verktøyet Breeam-Nor i bruk. 90% av alle nye næringsbygg i Oslo vil bli Breeam-Nor sertifisert fra 2017. Breeam-Nor sertifisering for boliger ble lansert i 2016 og er godt i gang i Oslo.

Grønt og digitalisering fokus på messen

seminarene under Bygg-Reis-Deg messen 2017 var det fokus på bærekraft og digitalisering med engasjerte innledere fra de store seriøse aktørene som tar samfunnsansvar på alvor. Veidekke, Avantor, Aspelin Ramm og Oslo kommune er i front og OBOS er hakk i hel med miljøbygg i det grønne skiftet.

Bygg har et evighetens perspektiv og vil kunne gi økte eksportandel med digitalisering, ikke som et mål, men som et verktøy, sa Jon Sandnes i BNL på et av seminarene på messen.

Eiendomsbransjen ønsker å utvikle hverandre videre. Det vil bli økt fokus på overføring av kompetanse og læring også til konkurrenter i andre prosjekter, bekreftet Isak Oskvold fra Aspelin Ramm på seminaret «Urban utvikling».

Suksesskriteriet sies fra flere miljøbygg aktører å være tverrfaglig samarbeid fra tidligfase også med leverandører. Det er stadig behov for å øke kompetansen utover prosjektene.

Digitale verktøy

Digitale nyheter som VR briller, BIM Sync, 3D design og 3D print skapte interesse hos så vel Kronprins Haakon som andre besøkende.

20171019_113931 Du tar VR brillene på, stiller deg i et virtuelt designet rom, stirrer på forslagene for å endre eller bare ser deg rundt for å få et inntrykk av hvordan ferdig prosjekt blir tredimensjonalt. Du kan få hjelp av kunstig intelligens til å beregne hvordan bygget best kan plasseres og bygges på tomten i forhold til sol, vind, grunnforhold, økologi, vann etc.

Digitale løsninger til byggnæringen vil gi mange teknologiske muligheter. 3D Print av komponenter testes ut av SINTEF men er foreløpig ikke lønnsomt som eksportartikler.

Håndverksfagene vil det fortstt være behov for, da digitaliseringen ikke er et mål, men verktøy for reduserte klimagassutslipp og effektivisering og kontroll over kostnadene.

Muligheter og hindringer

Det vil være store muligheter for byggenæringen for eksport av kompetanse om miljøløsninger og digitaliseringsverktøy, men også noen hindringer.

20171019_111709
3D Print er spennende, men foreløpig ikke lønnsomt ifølge Nathalie Labonnote, Phd – Senior Research Scientist SINTEF Building and InfraStructure

 

Byggenæringen er den nest største næring i Norge som kan være driveren i det grønne og digitale skiftet i Norge. Denne bransjen favner mange tverrsektorielle yrker, fra tradisjonshåndverkere og bestillere til arkitekter, ingeniører, produsenter av byggevarer, fornybar energi og digitale utviklere.

Hindringer ser ut for å være mangel på engasjement, incentiver og kunnskap i alle ledd inkludert bestillere og politikere.

Byggevarene og strakstiltak

«Miljøpåvirkningen til byggematerialene mangler oppmerksomhet og kunnskap» Breeam-Nor revisor

20171018_105458
Bygg favner om alle disse bærekraft målene til FN.

Strakstiltak Grønn Byggallianse anbefaler i grønt veikart for byggenæringen er incentiver som miljøsertifisering av organisasjonene (ISO14001 eller Miljøfyrtårn), kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer, etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp dokumenterte gjennom EPD.

Bærekraft var helleri ikke i år utpreget hos byggevareprodusentene i messehallen, som i 2015. Enkelte leverandører viste frem selskapets visjon eller miljømerker, men de fleste representanter for utstillere hadde ikke kjennskap til selskapets miljødokumentasjon eller –policy.

Vi vil øke oppmerksomhet og kunnskap om miljødokumenterte bygg og byggevarer til bestillere og innkjøpere.

Ønsker du en introduksjon til miljødokumentasjon kan du gjerne kontakte oss på post@greenbuilt.no , på telefon +47 47 84 77 74 eller meld deg på vårt Nyhetsbrev.

Se våre kurs og workshop.

Les hvorfor du bør etterspørre miljøbygg