GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Den nye «trillion dollar business»

Foto: Papirbredden 2 og 3 i Drammen er et Futurebuilt prosjekt med 50% klimagassreduksjon. 2018

«La oss avkrefte myten først som sist – det er ikke dyrt å bygge miljøvennlig. Det som er dyrt – og risikabelt – for mennesker, samfunn og miljø, er å bygge med lav miljøstandard. Vi observerer at de offentlige ligger bak de private når det gjelder å stille miljøkrav ved rehabilitering og utbygging, og at mange kommuner og mangler kompetanse og virkemidler til å ta gode valg og bestille miljøriktig» Det skriver Kjersti Folvik, leder i NGBC og deres bilag i DN.

Omsorgsbygg som bygger skoler og helsebygg i Oslo har bevist at miljøbygg ikke er dyrere enn andre bygg. Les mer

Materialene og produktene

«Miljøpåvirkningen til byggematerialene mangler oppmerksomhet og kunnskap» Breeam-Nor revisor

Materialene står for like stor, om ikke større, miljøbelastning i et livsløp enn energibruk i bygget. Kostnaden for materialer i bygg er kun 10-20% av kjøpesummen hevder Moelven Wood. Kvalitet lønner seg dermed på svært kort sikt så vel økonomisk som for helse og miljø.

Tverrfaglig samarbeid fra tidlig fase

Motstand mot endringer og mangel på kunnskap hevdes fra flere hold å være fordyrende i byggeprosjekter..Tverrfaglig samarbeid i prosjektene fra tidlig fase og god kommunikasjon i alle ledd er nøkkelen til forbedring er anbefalinger fra flere hold. «Organisering og tverrfaglig samarbeid fra tidligfase til gjennomført prosjekt er utfordring nummer 1 i dag», sier Breeam rådgiver. En gjentagende fallgrube i prosjekter generelt er mangel på god organisering fra tidlig fase, viser undersøkelser i prosjektledelses-faget. Bygg21 har på flere seminar anbefalt at arkitekt, entreprenør, byggherre og leverandører etablerer en god møtekultur allerede fra forprosjektet og snakker godt sammen gjennom alle faser. Produsenter og leverandører har oftest unik kunnskap om muligheter og risiko til bærekraftige byggeprosjekter, men hevder de oftest er utelatt i forarbeidene til byggeprosjekter i dag.

God dialog et suksesskriterie

Empire State Building med sine 102 etasjer ble bygget på 11 måneder mellom 1930 og 1931. Prosjektlederen snakket med sine ansatte 5 minutter hver eneste dag. Denne dialogen kan ha vært en medvirkende årsak til at det var relativt få ulykker for arbeidere i byggeperioden med færre hjelpemidler enn i dag.

Den nye «trillion dollar business»

Grønne, helsefremmende bygg er den nye «trillion dollar business» skal vi tro administrerende direktør i World Green Building Council, Terri Willis.

20171018_105458

Kjersti Folvik sier i lederartikkelen i DN-bilaget at ”Vi har klokketro på at miljøsertifisering er et godt verktøy på veien mot et grønt bygg. Det er absolutt mulig å bygge miljøtilpasset uten Breeam, men da er det ekstra viktig å ha en stabil og god prosess, med nøye planlegging og oppfølging underveis.”

Folvik sier videre: ”For at Norge skal komme i mål med sine globale klimaforpliktelser, bør offentlig sektor gå foran ved å velge miljøløsninger som er mer ambisiøse enn minstekravene i Byggeteknisk forskrift. Det vil spare både kommunekasser og klimautslipp. Vår erfaring er at det lønner seg å ligge i front”.

Svanemerket får også skryt for sin miljøbygg ordning for bolig og skoler. I faktaboksen kan du lese om andre miljøbygg ordninger.

Eiendomsektorens Veikart mot 2050 for myndigheter og eiendomsaktører.

Grønn Byggallianse anbefaler 10 strakstiltak for myndigheter og eiendomsaktører i «Veikartet for Eiendomssektoren mot 2050»:

  1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO14001 eller Miljøfyrtårn)
  2. Etterspørre miljødokumentasjon hos leverandører

Du er ikke alene om å slite med å få oversikt over alle miljøsertifiseringer. Du finner nyttig informasjon på vår side i menyer og artikler, som stadig oppdateres.

Kontakt oss gjerne på email post@greenbuilt.no eller på telefon +47 47 84 77 74 for en uforpliktende samtale for bistå deg i å få oversikt eller for å bli ISO14001 eller Miljøfyrtårn sertifisert.

Oslo i verdenstoppen

Oslo er i verdenstoppen hva gjelder miljøsertifiserte bygg. World Green Building Council sier det er oppsiktsvekkende at både offentlige og private utbyggere er medlem i Norwegian Green Building Council og har tatt miljøsertifiserings verktøyet Breeam-Nor i bruk. 90% av alle nye næringsbygg i Oslo vil bli Breeam-Nor sertifisert fra 2017. Breeam-Nor sertifisering for boliger ble lansert i 2016 og er godt i gang i Oslo, men har behov for ytterligere oppmerksomhet og kunnskap.