GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Ny bruk av tre og betong

Foto: NCC «Valle Wood» i Oslo

Ny bruk av trevirke

Å bygge i tre er et av de beste klimatiltakene vi kan gjøre. Tre er 100 prosent fornybart og lagrer CO2 i hele byggets levetid. Dessuten kan utbyggere spare mye tid på å velge tre: Det veier lite og krever ikke annet enn montering på byggeplassen. Dette er kvaliteter som er viktig når man bygger i byen.

Se videoopptak fra frokostmøtet om ny bruk av tre til Grønn Byggallianse og Futurebuilt her.

Forutsetning for at trevirke er miljøvennlig er allsidig bruk, kvalitet, riktig vedlikehold og dokumentasjon fra sertifisert bærekraftig skogbruk. Trevirke fra ikke-sertifisert skogdrift og tropisk trevirke får motsatt miljøeffekt fordi det ødelegger for biologisk mangfold, utrydningstruede arter og jordsmonn i regnskogen. Les mer om «Hva er beste materialvalg for sunt, vedlikeholdsvennlig bygg?»

Ny type og bruk av betong

Betong er en viktig bestanddel i bygg. Bygg-Uten-Grenser er miljøgruppen til betongnæringen i Norge og gjør gode grep for å begrense klimagassutslippene i næringen.  Ny type og bruk av betong er viktige miljøtiltak. Les mer fra frokostmøtet til Futurebuilt og Grønn Byggallianse her

Riktig vedlikehold av bygg

Riktig vedlikehold med produkter som «snakker samme språk» som materialet er et vesentlig miljøbidrag. Les mer «Feil vedlikehold gir farlige fasader»

Incentiver for miljøløsninger mangler

I Norges 2.største næring med stort potensial for å nå 9 av 17 bærekraftsmål finnes i dag mange fremoverlente byggherrer og leverandører, men incentiver mangler fra myndighetene for å aksellerere at beste løsninger tas i bruk.

Mangler oppmerksomhet og kunnskap hos beslutningstakere om 40% næringen og mulighetene for AS Norge?

Kontakt oss gjerne: post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

MILJØBYGG I NORGE

Breeam-Nor og miljøbygg

Miljøsertifiseringer byggevarer

Miljøsertifiseringer