Feil overflatebehandling gir farlige fasader – 5 tips til riktig overflatebehandling

Foto: Akersgata,Oslo, malt i 1895 med Keim silikatmaling. Vedlikeholdt med enkel vask.

Malermester Jens Petter Lunde uroes over manglende og feilaktig vedlikehold av mange av Oslos pussede bygårdsfasader. Fasaden kan tilsynelatende se normal ut, men være pill råtten under overflaten, sier han i et intervju med Ifi.

Mange gamle bygg er rett og slett blitt malt i hjel med feil maling eller for mange strøk. Kalkpuss trenger tilgang til oksygen for å beholde bæreevne og styrke. Derfor vil tett maling og feil murpuss skape rasfarlige bygninger, sier malermester Lunde.

Ikke bare løsner pussen, men festeanordningene til stukkaturen ruster, og deler av utsmykningen kan falle ned.

Norge er et trebyggland, men mange bygårder fra slutten av 1800-tallet har yttervegger av tegl, som ble pusset med flere tynne sjikt kalkpuss. Denne typen puss må ha næring i form av CO² for å herde – ellers vil den forvitre og omvandles til et gipspulver.

Når fasaden males, er det derfor viktig å bruke behandlinger som kan puste.  Les artikkelen fra Ifi.

85% av nybygg i Norge bygges i betong i dag og her er det vel så viktig å bruke riktig overflatebehandling fra første stund. Tid, helse, miljø og penger spares raskt ved å gjøre det riktig med en gang.

5 tips til overflatebehandling for mur og betong

Annonseinnhold fra STS-Surface Treatment Systems AS

1. Analyse

Alle bygg og underlag er unike. Noe er nytt og ubehandlet med glatt eller ru overflate, noe har behov for ekstra beskyttelse som for eksempel armert betong.

Be fagkyndig for overflatebehandling av mur eller betong om en grundig vurdering av underlaget for å velge rett overflatebehandling.

2. Kvalitet er god økonomi

Regner du per liter, per kvm eller per år?

STS slottet i Oslo
Slottet i Oslo,sist overflatebehandlet i 1993 med Keim Purkristalat, flasser ikke og har beholdt fargen.

Det lønner seg raskt å velge kvalitetsprodukt i overflatebehandlingen. Da får du lenger vedlikeholds intervall som over tid gir deg lave vedlikeholdskostnader.

Silikatmaling med mineralske pigmenter er lysekte og vil over tid ikke falme i motsetning til de organiske malingene. Den er diffusjonsåpen og gir underlaget gode livsbetingelser ved at fukt slipper ut ved diffusjon.

Eksempel Livsløpskostnad
Museum 3000 kvm fasadeoverflate

Mat.kost/kvm SEK Mat.kost totalt Stillas Arb.kost Sum kostnad Ant.år varighet SEK pr. år
Keim Purkristalat 93:90 281’’ 270’ 288’ 840’ 35 24’
Silikonharts 49:50 148’ 270’ 288’ 706’ 10 70’
«Moderne» modifisert Silikatfarve 35:90 107’ 270’ 288’ 665’ 15 44’
Kalkfarve 2 strøk 15:75 47’ 270’ 288’ 605’ 10 60’
Kalkfarve 6 strøk 29:60 89’ 270’ 1,008’ 1,367’ 10 137’

Flerbolighus i 4 etasjer med fasadeoverflate 1270 kvm

Mat.kost/kvm SEK Mat.kost totalt Stillas Arb.kost Sum kostnad Ant.år varighet SEK pr. år
Keim Granital 47:63 61’ 114’ 122’ 296’ 20 15’
Silikonharts 49:50 63’ 114’ 122’ 299’ 10 30’
«Moderne» modifisert Silikatfarve 35:90 45’ 114’ 122’ 282’’ 15 18’
Kalkfarve 2 strøk 15:75 47’ 114’ 122’ 256’ 10 25’
Kalkfarve 6 strøk 29:60 89’ 114’ 427’ 579’ 10 58’
3. Velg diffusjonsåpent og ikke-brennbart

«En hel bransje stiller seg bak oppfordringen om å benytte åpne systemer til alle murte og pussede underlag. Fuktighet må kunne slippe ut og la fasaden tørke innimellom de fuktige periodene» Bygg og Bevar

Mineralske malinger som silikatmaling eller kalk hvor det også er benyttet mineralske pigmenter har en 100% diffusjonsåpenhet som tillater fukt å transportere ut av fasaden.

Unntaket er armert betong som behøver ekstra beskyttelse for å forhindre rust. Her finnes det egne silikatmalinger med karbonatiseringsbeskyttelse.

Meget høy grad av diffusjonsåpenhet forhindrer skader og frostsprengning samt vekst av sopp og mugg. Materialene i bygget kan ta stor skade av fukt og må i mange tilfeller skiftes ut etter feil behandling.

Mineralsk produkt med mindre enn 5% organisk materiale er viktig for å bevare diffusjonsåpenheten, lysektheten og for at den ikke kan brenne.

Silikatmaling utvunnet av mineraler uten tilsetning av organisk materiale og med mineralske pigmenter kan ikke brenne.

4. Riktig utførelse

For god utførelse og varig fasade kreves god forståelse av typer overflatebehandling og underlaget. Produktene må tilpasses hvert unike bygg.

5. Oppfølging innkjøp og garanti

At riktig produkt blir kjøpt inn ut fra beskrivelsen er dessverre ingen selvfølge i dag.

Ønsker man garantier og hjelp ved eventuell reklamasjon er det helt avgjørende at produktet er kjøpt hos forhandler.

Kontroller FDV dokumentasjonen om riktig produkt er kjøpt inn og benyttet i utførelsen.

STS-Surface Treatment Systems AS har lang erfaring med overflatebehandlinger for nybygg og renovering. De gir grundig veiledning og forslag til behandling. De er eneforhandler av Keim i Norge som har verdenspatent på silikatprodukter.

Finn egenskapene til produktene for din beskrivelse:

Fagkyndige råd om rett overflatebehandling og rett vedlikehold får du her.

STS logo