Du er her
Hjem > Alle artikler > Hvordan få store prosjekter til å jobbe bærekraftig og få et bærekraftig prosjekt?

Hvordan få store prosjekter til å jobbe bærekraftig og få et bærekraftig prosjekt?

Blid ungdomsgruppe foran Moelven prosjekt på Majorstuen i Oslo

Foto: Moelven Wood Prosjekt, Majorstuen Oslo.

Mange jordkloder må til for å fortsette som nå, åpnet Una Myklebust Halvorsen, som er Breeam-rådgiver i Asplan Viak, frokostsemniaret til NGBC om Prosjektledelse.

Halvorsen referer til Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse om hva som er kostnadsdrivere i bygg: Fremdrift, grunnforhold og entreprenørforhold. Dette har som vi ser lite med helse- og miljøtiltak å gjøre.

Byggenæringen er ansvarlig for 40% Co2 utslipp, energibruk, ressursuttak, kjemikalier og avfall når materialer medregnes i miljøbelastningene og har et stort potensial for å nå 9 av Fns 18 bærekraftmål.

Illustration WGBC Buildingindustry 9 of UNs 17 Sustainable goals

-Vi må få prosjektene til å tenke bærekraft fra dag en, samtidig som vi gjennom hele prosjektet må opprettholde fokuset, og bygge bærekraftige bygg, sier Halvorsen og fortsetter:

-Hvis prosjektene tenker miljø og bærekraft tidlig nok, er det enklere å se mulighetene som er der, og hvilke utfordringer som kan komme underveis. Det vil spare oss for mye tid, og gi oss et bedre sluttresultat, forsikrer hun.

-Det er imidlertid metodikken i BREEAM som er viktig, og ikke poengene i seg selv, slik jeg ser det. Ved bruk av BREEAM får vi bygg som varer, og det er jo hele poenget.

-Prosjektene må jobbe bærekraftig og byggene må bli bærekraftig. Slik er det ikke i dag. Nå må vi bare rive ned bygg fra 1970-tallet. Ha is i magen i store prosjekt og da får vi bedre totale prosjekter anbefaler hun.

-Energiberegninger og klimagassutslipp er kun ett aspekt. Bygg kan bidra til å oppnå 9 av FNs 17 bærekraftsmål. Energiproduksjon er litt misforstått som eneste mulighet for å oppnå et bærekraftig prosjekt. Naturmangfold og ressursbruk er andre viktige aspekt. Dagslys og grønne uteområder andre vesentlige områder for god helse.

Barrierer:

 • Sedvane /mangel på innovasjon
 • Kortsiktige økonomisk vurderinger
 • Mangelfull forankring av miljø i prosjektet
 • Tidspress og manglende planlegging
 • Manglende kompetanse
 • Manglende oversikt

Ett eksempel på et foregangsprosjekt i bærekraft er 2226 Østerrike. Bygget holder 20-22 grader celsius varme hele året uten tekniske installasjoner med blant annet leire og ingen utvendig solskjerming

Lover og regler følges i liten grad opp

 • Substitusjonsplikten gir et ansvar for å sjekke om du kan bruke et annet produkt om det inneholder skadelige kjemikalier for helse og miljø.
 • Det skal vurderes lavemitterende materialer, men det er ingen dokumentasjon på dette i bygg i dag.
 • Dagslys er et viktig helseaspekt, men vindusarealer er ikke lenger mulig i dagens bygg som benytter dagslys simuleringer.
 • Fuktmålinger utføres sjeldent
 • Tømmerforordningen er jeg usikker på om noen har fått med seg.
 • LCC, LCA, Co2 – veldig sjelden fulgt opp hvis ikke et tydelig mål. Kun småting medregnes i dag.
 • Fleksibilitet, elastisitet planlegges det i liten grad for.

DiFI kontroll 2017: 172 offentlige bygganskaffelser

Få stiller krav om miljø i offentlige byggeprosjekter:

 • 67% ingen miljøkrav ut over byggereglene
 • 24% hadde litt ambisjoner
 • 8% hadde høye ambisjoner
 • 1% hadde svært høye miljøkrav

Hvorfor er det slik?

-Beskrivende er sent inn med miljøkrav hvis de kommer. Oftest er det kun et kort forprosjekt for å ikke belaste totalentreprenør med ytterligere kostnader, hevder Halvorsen.

For å gjennomføre miljøambisjoner må det startes fra dag 1– ikke når bygget er ferdig rammesøkt

Da blir det ikke innarbeidet godt nok, og endringene blir for kostbare senere i prosjektet.

-Organisering og tverrfaglig samarbeid fra tidligfase til gjennomført prosjekt er utfordring nummer 1 i dag.

-Forankring og klargjøring av miljøkrav er en forutsetning for vellykket prosjekt. Bruk et verktøy, som Breeam, for å følge opp miljøkravene til bygget er oppført!

-En oppfordring til god ledelse: Få ut formålet til emnene, involvere nærmiljø, prosjektgruppen og prosjekteier for fremtidig fremdrift.

Halvorsen foreslår følgende «oppskrift» for Breeam områdene i planprosessen:

Illustrasjon over forslag til Breeam område vurderinger i planfasene fra Asplan Viak

Se videoen fra Frokostseminaret til NGBC med barrierer og muligheter.

Les om 10 strakstiltak for Eiendomsaktører og myndigheter fra Grønn Byggallianse til Veikartet mot grønn omstilling.

Introduksjonsvideo (5 min på YouTube) fra Danish Green Building Council

Ønsker du introduksjon om ulike miljøsertifiseringer eller bli en miljøsertifisert bedrift kan du gjerne kontakte oss:

post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

 

MILJØBYGG I NORGE

Breeam-Nor og miljøbygg

Miljøsertifiseringer byggevarer

Miljøsertifiseringer

Top