GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Årets trebyggeri 2017 – rimelige boliger med høye miljøambisjoner, godt innemiljø og god arkitektur

Foto: Ulsholtveien på Furuset – rimelige boliger for unge

Årets trebyggeri 2017 ble utdelt under Byggedagene 14. mars.

Ulsholtveien 31

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2017 ble boligprosjektet Ulsholtveien 31 på Furuset i Oslo. Prosjektet et av de største massivtre boligprosjektene som er realisert i Norge, og i følge bygg.no viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge rimelige boliger i massivtre kombinert med god arkitektur og høye miljøambisjoner.

Boligene fremstår som robuste og med godt innemiljø og flotte fellesarealer både inne og ute. Ulsholtveien 31 er tidligere tildelt Arkitekturprisen.

Utbygger er Stiftelsen Betanien Oslo, arkitekt er Haugen/Zohar arkitekter, prosjektleder er CM prosjekt.

Vinnerforslaget skapte entusiasme og er blitt et prosjekt med høy arkitektonisk kvalitet, gode kompakte boliger, samt romslige fellesarealer både inne og ute.

Prosjektet innfrir høye miljøkrav på både transport, materialer og energi. I tillegg er biologisk mangfold mangedoblet med blomstereng og spiselige planter på uteområdene.

Klimagassutslipp

Klimagassutslippet for «som bygget» kan vise til 51 prosent lavere utslipp enn referansebygget for nybygget, og 39 prosent for eksisterende bygg, som er beregnet etter TEK10.

Nybygget oppnår 45 prosent reduksjon av utslipp fra materialbruk. Hovedårsaken til reduksjonen er utstrakt bruk av massivtre i vegger, dekker og tak.

Nybygget er oppført som passivhus, og kombinert med energiforsyning fra varmepumpe, solvarme, gråvannsgjenvinning og solceller gir det en beregnet utslippsreduksjon fra stasjonær energibruk på 67 prosent.

Utslipp fra transport har en beregnet reduksjon på 30 prosent.

De viktigste klimagasstiltakene for prosjektet har vært:

 • Kompakte bygg og arealeffektive boliger
 • Passivhusstandard for nybygg
 • Gjenbruk av alle bærende konstruksjoner og yttervegger i eksisterende bygg
 • God sykkeltilrettelegging med egen sykkelpaviljong 
 • Geovarme og lavtemperatursystem
 • Solcelleanlegg og solfangeranlegg
 • Desentralisert ventilasjonssystem i yttervegg for nybygget
 • Massivtrekonstruksjon og gjenbruksløsninger
 • Trebruk i alle fasader nybygg
 • Ladestasjon for el-bil og tilrettelegging for bilpool
 • Regenererende heisanlegg (strømproduksjon på nedtur)

Klimagassberegninger fra Ulsholtveien

Les mer om Ulsholtveien 31 i Futurebuilt prosjektdatabase.

Vi gratulerer!

Les også: Hva er beste materialvalg for et sunt, vedlikeholdsvennlig bygg

Les om: Årets bygg 2017 – Hvorfor – Hva – Hvordan

Les om: Hvordan blir en plusshus til i Norge og koster det skjorta?

Ønsker du å inspirere eller dele kunnskap om ditt viktige og ambisiøse helse- og miljøriktige prosjekt digitalt, kontakt oss gjerne.

Post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

Vis verden ditt viktige prosjekt eller produkt

Forslag til mal