Solcelleanlegg, smart energibruk og lagring av energi

Foto: Eksempel på energiløsning til boligblokker fra Integrate Renewables AS .Annonse

Dagens lavenergi- og plussenergi bygg har for lite tilført energi

Og det står ikke så mye bedre til for andre bygg eller områder der det legges til rette for den ekstremt raske elektrifiseringen av personbilparken vår.

Integrate Renewables AS lanserer nå som første leverandør i Norge en egen systemløsning for å oppnå høyere utnyttelse av solcelleanlegg, samtidig som systemet mer effektivt kan lagre energi som kan brukes aktivt til peak-shaving, et behov som vokser raskere enn elektrifiseringen av elbilparken i Norge.

Selv om solcelleanlegg alene er lønnsomt og vil redusere energikostnadene på de fleste bygg i Norge, så er det viktig å tenke på hele energikostnaden, og da ta med effektleddet også.Og det beregnes ut fra tider der solcelleanleggene ikke hjelper så mye.

Med vår systemløsning øker vi utnyttelsen av solenergien, samt reduserer effektleddet betydelig i forhold til tradisjonelle løsninger.

Dagens solcelleanlegg

Består ofte av et eller flere solcelleanlegg som leverer solenergi inn til en/flere vekselrettere. Der omformes DC energien til 400V AC(vekselspenning). Vekselrettere starter å levere solenergi til nett når DC spenningen kommer over ca. 350V DC. Energien kan da brukes i bygget, og overskuddsenergi sendes videre til et batteri-lager. Der omformes energien igjen til DC, og lagres på batteriene (ofte 48V DC) til den senere kan brukes. For å bruke energien i bygget, omformes den igjen til 400 AC, og skal den brukes i elbil, må den nok en gang omformes til DC til batteriet i elbilen.

Irenewables.illustasjon1C
Figur 1 Tradisjonelt solcelleanlegg vs. ny systemløsning

Alle disse omformingene har noen % tap hver, og samlet sett over tid vil en betydelig del av solenergien gå tapt i omformingstap.

Innovativ løsning med 760V DC mikronett

Med vår innovative løsning, utnytter vi en vesentlig større andel av energien, på et eget 760V DC mikronett. Med solcelleregulatorer reguleres solenergien opp til 760V, allerede når string spenningen når 125V DC, før den føres over direkte til en batteribank på samme spenningsnivået, med integrert BMS.

Om energien skal brukes til elbil, overføres energien med DC lader, slik at vi unngår store tap der også.

Og om energien skal brukes til andre bygg, overfører vi energien på 760V DC nett, som betyr betydelig mindre tverrsnitt på distribusjonskablene.

Med vårt system bruker vi vekselrettere der energien skal kunne overføres til 400V AC for å brukes i byggene, eller sendes ut på sentralnettet.

Figur 2 Eksempel på systemløsning til boligblokker
Figur 2 Eksempel på systemløsning til boligblokker

Byggene kan også hente energi fra sentralnettet for å levere til 760V DC mikronettet.

I tillegg kan systemet brukes for effektbalansering mellom bygg, slik at for eksempel bygg med høy peak om morgenen, kan få deler av energien fra sentralnettet, og resten av energien fra andre bygg og den sentrale batteribanken ved behov.

Det lokale nettet er i perioder maksimalt belastet allerede i dag

Det lokale nettet er allerede i dag under betydelig stress blant annet som følge av elektrifiseringen av person- og varetransport, noe som har ført til at effektbelastningen på nettet i dag, og i årene som kommer, er betydelig større og mer krevende enn for bare få år siden.

Med vår innovative systemløsning der vi regulerer DC spenningen til 760V DC og utnytter den i betydelig større grad som DC spenning før den eventuelt omformes til 400V AC, gjør at systemet har betydelig mindre tap enn tradisjonelle solcelleanlegg.

I tillegg vil systemløsningen være med å betydelig redusere effekt-topper både på enkeltbygg og mellom flere bygg og laster.

Vi kan med denne systemløsningen overføre overskuddsenergi fra solcelleanlegget som ikke brukes i parkeringshuset eller kan lagres i batterianlegget, til andre bygg i området som tilhører SUS.

Derfor vil en kunne utnytte 100% av solenergien internt, som gir en betydelig mer lønnsom løsning enn om energien selges ut på sentralnettet.

Figur 3 Eksempel topologi med ulike solcelleanlegg og ulike batterityper
Figur 3 Eksempel topologi med ulike solcelleanlegg og ulike batterityper
Miljøtilpasning

Vår løsning kan integreres i eksisterende solcelleanlegg, og solcelleinstallasjonen kan i stor grad beholdes. Eksisterende elbil ladere kan beholdes.

Systemet kan bruke ulike typer batteriteknologier, slik at vi kan tilpasse batteribanken til byggenes forbruk.

Vi kan også gjenbruke batterier fra f. eks. elbiler eller elbusser. Dette øker også lønnsomheten, og reduserer miljøpåvirkningen betydelig i forhold til at det brukes batterier i systemet. For eksempel i Stockholm byttes batteriene i elbussene hvert 3. år, og da gjenbrukes de som batteribanker til solcelleanlegg.

Skalerbarhet

Med vår løsning kan alle deler av installasjonen skaleres opp og ned. Om det er blir flere solcelleanlegg, flere elbil-ladere, behov for større energilager, eller tilknytning til flere bygg, 760V DC mikronettet er modulbasert slik at det kan endres ved nye behov.

Det kan også benyttes ulike batteriteknologier, f.eks. kan brukte batterier fra f. eks. elbusser, gjenbrukes i dette systemet.

Figur 4 Eksempel topologi skjema integrert 760V DC mikronett
Figur 4 Eksempel topologi skjema integrert 760V DC mikronett

ACE teknologi

Med ACE teknologien som er integrert i dette systemet, kan vi også balansere de 3 fasene i bygget, slik at skjevlasten som bygge har, ikke føres videre ut på sentralnettet.

Man kan redusere faren for skade som følge av varmgang i det elektriske anlegget som følge av ubalanse mellom fasene.

Figur 5 ACE balanserer skjevlast mellom fasene
Figur 5 ACE balanserer skjevlast mellom fasene
Solcelleanlegg

Integrate Renewables sin nye systemløsning for det norske markedet kan integreres i eksisterende solcelleanlegg, og selvfølgelig bygges ifbm. nye bygg og solcelleanlegg.

Med vår innovative systemløsning, der vi også kan levere integrert batteri lager, vil energien fra solcelleanlegget lagres og kunne brukes i perioder med høy last, til peak-shaving, som gjør at effektavgiftene for bygget blir lavere.

I tillegg kan vi med vårt 760V DC nett overføre energi mellom bygg, slik at solcelleanlegget kan produsere strøm til nabobyggene.

På denne måten vil en ikke være nødt til å forsterke inntaket fra sentralnettet, eller bli pålagt økte avgifter dersom solcelleanlegget kommer utenfor plusskundeordningen.

Batterianlegg

For å ta de største effekttoppene, og lagre deler av solenergien i batteribanker.

Med vår løsning med som er modulbasert, bruker vi høyeffektive LiFePO4 battericeller med integrert BMS.

Det modulbaserte systemet og styringen vår har åpen løsning for tilkobling av andre systemer, og kan utvides ved behov med like eller andre typer batterier.

Figur 6 Vertikalt integrerte Lithium batteri
Figur 6 Vertikalt integrerte Lithium batteri
Om Integrate Renewables

Integrate Renewables AS er en norsk bedrift med hovedkontor i Stavanger. Vi prosjekterere, installerer og vedlikeholder fornybare anlegg for energiproduksjon på næringsbygg, boliger og hytter.

Vi prosjekterer og leverer vi ulike typer energilagringssystemer tilpasset kundene behov.

Nå er vi en av de ledende installatørene på Vestlandet, samtidig som vi utfører oppdrag over hele landet.

Ta gjerne kontakt fra vår hjemmeside www.irenewables.no eller direkte på epost til info@irenewables.no for mer informasjon om solenergi, vindenergi og smarte energilagringssystemer.

Irenewables logo Integrate Renewables AS