Trygg rørfornying uten rivning av badet

Foto: Proline-Group metoden uten riving. Annonsørinnhold.

Hva er vel mer frustrerende enn å rive badet for rørfornying?

Spar tid, penger og miljø!

Rivning av bad krever at mengder betong pigges ned og blir til avfall. Over ett tonn med masse tas ut i fra hvert bad. Det er selvsagt en stor ulempe for så vel beboere som miljø, men oftest unødvendig ved utbedring av avløpsrør.

Proline-Group Norge AS er en del av Proline Group som er verdens største selskap på innendørs rørfornying. De er eiet av Lifco AB som har ISO14001 sertifisert miljøledelse.

Proline metoden er mye mere fleksibel en strømpemetoden, men begge løsninger kan kombineres ved behov. Det er unødvendig å rive badet og med denne metoden blir arbeidet mye raskere utført med kortere avstengning av vann og avløp.

Metoden innehar SINTEF teknisk godkjenning og gir 10 års garanti. Levetiden er minimum 50 år i henhold til dokumentasjon. Utstyret som benyttes har redusert forbruket av Aceton med over 85%.

Eksempel på arbeidet

Boligsameiet Kollen på Østerås i Bærum benyttet Proline metoden fra stakeluker i kjeller, opp i alle grenrør inn i leiligheter på bad og kjøkken og i alle stående stammer opp til stake luke på badet i øverste leilighet.

Originale jernsluk ble plastret med Proline metoden og får 50 nye års levetid. Alle De innvendig bunnledninger ble plastret og de utvendige uttrekksledninger frem til kommunalt ble det satt strømper i.

Det ble kun avstenginger av vann og avløp fra kl. 8-20 som kunne benyttes som normalt på ettermiddag til neste morgen.

Når det gjelder arbeider i bunnledninger kan man også bruke pumpestasjoner som kobles opp på stammene. Da lager man et midlertidig avløps system, slik at leiligheter kan brukes som normalt mens vi arbeider i bunnledningene.

Retningslinjer for miljø og kvalitet

Proline Group skal i sitt arbeid med rørrenovering av spill- og overvannsrør i boliger aktivt jobbe for å begrense virksomhetens miljøpåvirkning. Miljøarbeidet skal derfor preges av stadige forbedringer og forebygging av utslipp. Lover og forskrifter, samt øvrige bestemmelser, som angår vår virksomhet skal overholdes. Alle medarbeiderne skal kjenne sitt ansvar og forstå sin rolle i miljøarbeidet. Les hele miljø- og kvalitetspolicy hos Proline-Group her.

Kontakt Proline-Group i Norge her.

proline-logo