Om Greenbuilt dialogkonferanse 7. januar 2019

Greenbuilt Dialogkonferanse er partner i #Miljøhovedstaden Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019 Presentasjonene og video fra konferansen finner du ved å trykke her. Materials Matter! Byggematerialer utgjør nå ofte 50% av totalt klimagassutslipp i bygninger og byggenæringen har potensial for at vi når ni av FNs 17 bærekraftsmål. Utvikling av bærekraftige byer vil kreve livsløpsvurderinger i design, … Fortsett å lese Om Greenbuilt dialogkonferanse 7. januar 2019