Oen fra OBOS– Norges første leilighetsbygg som plusshus!

Foto: Obos Oen – Indre Gårdsrom
OBOS_Birgitte Molstad_02Birgitte Molstad er miljødirektør i OBOS der hun har ansvaret for miljøspørsmål på tvers av konsernet. Det er en nyopprettet stilling som hun har hatt siden mars 2017. Før det jobbet hun i Skanska der hun hadde ulike roller.

Konferansen er partner under Oslo Europeisk Miljøhovedstad #Miljøhovedstaden2019 #Greencapital2019

Program og billetter

 

OEN FRA OBOS

I 2019 er Oslo Europas miljøhovedstad. Samme år fyller OBOS 90 år, og i den anledning ønsker OBOS, sammen med CODE, å utvikle et prosjekt som tilbyr en unik arkitektur og bo-opplevelse i et bygg med eksepsjonelle miljøkvaliteter.
Bokvaliteter vektlegges
Bokvalitetene som vektlegges er naturnær beliggenhet, samhold og engasjement. OBOS har ambisjon om at miljøtiltakene skal skape et plusshus som hovedsakelig ved hjelp av solceller produserer mer energi enn det bruker.
Prosjektet på Ammerud
Prosjektet skal bygges i Martin Strandlis vei 10 på Ammerud, i veien som er oppkalt etter en av OBOS’ grunnleggere. Her er det T-bane- og bussholdeplass, skole, idrettshall og fotballbane innenfor en radius på 250 meter, og fra leilighetene kan man gå rett inn i Lillomarka med flott turterreng både sommer og vinter.
Prosjektets hovedgrep
Prosjektets hovedgrep er en sirkel som gir en sterk arkitektonisk dimensjon av forskjeller mellom ute og inne, der «inne» er organisert, oversiktlig og kollektivt, mens «ute» er tilpasset omgivelsene og naturen.  Sirkelen er et uttrykk for det demokratiske fellesskapet, og for solens bane over himmelen.
Sirkelens indre fellesrom
Sirkelen omslutter et indre felles parkrom tilrettelagt for felleskap med dyrking av vekster og mat, drivhus, plass for feiringer, lek, møter og trygge rekreasjonsarealer for barn og voksne. Her er plasser for parkour, vedlikehold av sykler og smøring av ski. Alle inngangene nås fra gårdsrommet.
Parken er hjertet i naboskapet
Parken skal gi beboerne en stor opplevelsesverdi virke engasjerende og være «hjemme». Utvendig er sirkelen en tydelig form som passer inn på den flate tomta mellom koller med skog.
Bygget
Bygget er ikke mer enn fire etasjer med en sokkel som i deler av bygget utgjør 5. etasje Fra kollen bak kan man se over bygget og videre ut over byen.
Leilighetene
Alle de ca 150 leilighetene vender mot sør eller vest. De fleste leilighetene har en side inn mot parken og en side ut mot «naturen».  Alle leilighetene har balkong. I de gjennomgående leilighetene har man to balkonger, slik at man kan oppholde seg på balkongen som vender inn mot parken, eller ut mot naturen og byen.
Eksempelet på nytt bærekraftig byggeri
OBOS vil at bygget skal stå fram som et eksempel på nytt bærekraftig byggeri, der sosial bærekraft står sammen med effektive miljøtiltak. Grønn mobilitet vil også vektlegges som et miljøtiltak, med fokus på bruk av kollektivtransport, bildeleordning, sykkel og gående. Taket formes for å fange solenergi på en optimal måte. Det gjøres bruk av effektive bygningsintegrerte solceller der det er solstråler å fange. Bygget har svært lavt varmetap, god solavskjerming og sammen med de tekniske tiltakene gjør dette at bygget produserer mer energi enn det bruker. Det vil trolig bli Norges første leilighetsbygg som plusshus.

Konferansen er partner under Oslo Europeisk Miljøhovedstad #Miljøhovedstaden2019 #Greencapital2019

Program og billetter