Morten Aarhus i Forbo-Flooring til Greenbuilt Dialogkonferanse 7.januar 2019

Portrett Morten Aarhus
Morten Aarhus Daglig leder Forbo Flooring AS

Forbo Flooring er opptatt av bærekraft og har jobbet med dette i mange, mange år. Vår ISO-14001 sertifisering kom allerede på 90-tallet og vår første livssyklusanalyse for linoleum kom for snart 20 år siden.

For oss er det viktig å være transparente og vise fakta, derfor startet vi arbeidet med å få frem spesifikke miljødeklarasjoner (EPDer) tidlig. De første ble publisert i 2013 og i 2018 har vi oppdatert de med ferske tall.
Bærekraft står sentralt i alt vi gjør og vi jobber aktivt med FNs 17 bærekraftsmål. Parisavtalen forplikter og byggebransjen kan definitivt bidra ved å sette krav til at det blir valgt materialer med lavt klimagassutslipp, eller «Paris-proof» som Grønn Byggallianse kaller det.
For å få frem hvilke gulvmaterialer som har et lavt fotavtrykk har vi bestilt en rapport fra Bergfald Miljørådgivere som viser miljøbelastningen til en rekke gulvmaterialer, for 1 år og 60 år. Med denne rapporten vil markedet på en enkel måte kunne foreta bedre valg enn tidligere og det er ikke vi som forteller forskjellene, det er en tredje part som også er ekspert på området.

I tillegg til miljøbelastningen viser rapporten også hvordan livssykluskostnader slår ut for 1 og 60 år, og her er det enorme forskjeller.

Kom til Marmorsalen på Sentralen 7. januar så får du høre Dr. Johannes Daae og Morten Aarhus presentere resultatet. Dette må du bare få med deg!

GREENBUILT DIALOGKONFERANSE 7.JANUAR 2019

Program og billetter