Strenge miljøkrav – valgte Glasopor til Høgskulen på Vestlandets campus på Kronstad i Bergen

Annonsørinnhold. Foto: Glasopor levert til Fornebuporten.

Statsbygg har satt strenge miljøkrav for nytt høgskolebygg i Bergen – entreprenøren valgte derfor Glasopor.

– For at vi skal innfri miljøkravene, må vi enten redusere mengden materialer eller finne materialer som har lave CO2-utslipp, sier prosjektleder Roger Wiksnes i Kruse Smith.

Kruse Smith skal bygge nybygget til Høgskulen på Vestlandets campus på Kronstad i Bergen – et bygg som i følge Statsbygg har høye miljøambisjoner.

Nybygget, som har fått tilnavnet «Edens hage», skal komplettere det eksisterende høgskoleanlegget slik at det inngår i en helhetlig campus på Kronstad. Nytt bygg skal ha sammenheng i form, funksjon, materialbruk og fasadeuttrykk til eksisterende anlegg.

– Kravet fra Statsbygg er at det skal merkes «Excellent» i klassifiseringssystemet BREEAM-NOR, sier Wiksnes.

BREEAM-NOR er et verktøy for å måle miljøprestasjon gjennom hele byggeprosjektet. Et sertifikat utstedt fra BREEAM-NOR er på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent ogOutstanding.

Å bruke miljøvennlige materialer er en vesentlig faktor for å tilfredsstille dette.

Glasopor ble valgt som isolasjon til grunn fordi sammenligning av Environmental Product Declaration (EPD) viste beste klimaresultat.

Les mer om Glasopor på deres hjemmeside her.

 

 

GLASOPOR DOKUMENTASJON

EPD

Kontakt forhandler

Glasopor

Om Miljødokumentasjonen

EPD-Norge