Greenbuilt dialogkonferanse 7. januar 2019

Greenbuilt Dialogkonferanse er partner i #Miljøhovedstaden Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019

Materials Matter!

Byggematerialer utgjør nå ofte 50% av totalt klimagassutslipp i bygninger og byggenæringen har potensial for at vi når 9 av FNs 17 bærekraftsmål. Utvikling av bærekraftige byer vil kreve livsløpsvurderinger i design, innkjøp, sertifisering og digitale løsninger av byggematerialene.

Tverrfaglig dialog med byggeprosjektene og leverandører for livløpsperspektiv fra tidlig fase er nøkkelen til bærekraftige prosjekter. Hva er status i dag, muligheter og utfordringer for valg og sertifisering av bærekraftige materialer, produkter og tjenester?

Konferansen vil fokusere på miljøambisiøse tidligfase prosjekter i Norge, miljødokumenterte leverandører og innovative trender andre steder.

Tid: 7. januar 2019, kl. 9-17.  Sted: Marmorsalen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Early bird pris: Kr. 700 inkluderer servering hele dagen, ex.avgifter.
Kjøp billett hos Ticketmaster her
eller send email til post@greenbuilt.no for faktura.

Målgruppe: Plansjefer, miljøsjefer, rådgivere, arkitekter, entreprenører, byggherrer, eiendomsutviklere, leverandører, innkjøpere, politikere og andre som er interessert i miljøvennlig byggeskikk.

Hvilke utfordringer har du som byggherre, plansjef, miljøsjef, innkjøper, designer, leverandør eller utvikler med livsløpsvurderinger og miljødokumentasjon i dag? Deltagerne får tid til dialog med de store tidligfase prosjektene, miljødokumenterte leverandører  og digitale system. Forberedelse av spørsmål for ditt tidligfase prosjekt eller dokumentasjon vil være en fordel.

Program 7. januar

Hvordan sikres livløpsvurderinger i forbildeprosjekter?

Bærekraftige og lønnsomme byggeprosjekter oppnås med tverrfaglig dialog fra tidlig fase. Med riktige prosesser, verktøy og dokumentasjon forstås og oppfylles miljøkravene av aktørene i byggenæringen.

Kl. 9:00 – 10:00 Registrering og frokost

Kl. 12:00 – 13:00 Lunsj

Bestill billett med ettersendt faktura til post@greenbuilt.no

Kl. 16:30 – 17:30: Politikerdialog – Gratis inngang*

  • Paneldialog med politikere “Hvilke incentiver gis i dag og vil bli gitt for miljøbygg og miljødokumenterte varer i Norge?»

    Debattleder: Katharina Bramslev, Leder Grønn Byggallianse og Veikartet for Eiendomssektoren mot 2050
    Hanna Marcussen (MDG)  // Sunniva Holms Eidsvoll (SV) // Frode Jacobsen (AP)// Morten Aarhus, Administrerende Direktør, Forbo-Flooring

*krever påmelding til post@greenbuilt.no

Utstilling

  • Miljødokumenterte leverandører
  • Digitale og virtuelle systemer

Dokumentasjonskrav til leverandører

For troverdighet med miljøarbeidet har vi dokumentasjonskrav til utstillere unntatt sosial entreprenører. Troverdig dokumentasjon du bør etterspørre vil vi informere om på konferansen.

Programmet er under utvikling og det tas forbehold om justeringer.

Program 8.januar

Dagen etter konferansen avholdes ekspertverksted for utveksling og fordypningsamtale.

Program er under utvikling og kontakt oss gjerne for innspill, utstilling eller sponsoravtaler/ post@greenbuilt.no / telefon +47 47 84 77 74.
Facebook arrangementet holder deg oppdatert om programmet.

Partnere

 

Oslo Europeisk Miljøhovedstad.logo

Byggfakta logo
Logo Geberit
Jets logo

Sweco planlegger og utformer fremtidens byer og samfunnForbo-Flooring logo

Logo HydroGlasopor logo

chris-butters-150x200
Chris Butters. Sivilarkitekt, forfatter og forsker UiO
HRTB_logo med kun én rød strek_uten bagrunn
HRTB Arkitkekter
Facebook arrangementet holder deg oppdatert om programmet.

Kjøp billett hos Ticketmaster her.

Praktisk info

Tid: 7.og 8. januar 2019
Sted: Marmorsalen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo
Email: Post@greenbuilt.no
Billetter Ticketmaster
Sentralen Google Maps