GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Norsk vakumteknologi til det nye Munchmuseet

Annosørinnhold. Foto: Estudio Herreros. Nytt Munchmuseum i Oslo

I 2020 åpnes det nye Munchmuseet i Bjørvika for publikum hvor vi kan oppleve norsk verdensarv i unike omgivelser.  Det er ikke bare i de storstilte galleriene vi ser norsk nyskaping og historie; verdensledende norsk miljøteknologi er tatt i bruk i byggets sanitærsystem.

Det spanske arkitektfirmaet Herreros Arquitectos vant konkurransen om å få designe signalbygget på 26.000 kvadratmeter fordelt over 16 etasjer. Museet skal huse kunstsamlinger fra Munch, Stenersen, Amaldus Nielsen og Ravensberg i tillegg til internasjonale utstillinger.

Beskytte verdensarv

Norske og internasjonale kulturskatter må beskyttes på best mulig måte. Selv om risikoen er uhyre liten, kunne ikke kunden risikere noen vannlekkasjer, uttaler Nicolai Håbesland, Sivilingeniør VVS i Multiconsult. Sammen med tre andre aktører har Multiconsult prosjekteringen for bygget.

Vann- og avløpsrørene fra de planlagte toalettrommene kunne ikke gå i gulvet over utstillingen pga risiko for lekkasje, sier han. Derfor opprettet vi kontakt med Jets™, og det viste seg at planløsningen kunne forbli uendret med hjelp av deres vakuumløsning, avslutter han.

Vakuumløsningen
Ved hjelp av Jets™ vakuumteknologi kan rørføring løftes til himling i stedet for å legges i gulvet, forklarer Magnus Holstad, Salgssjef for byggsegmentet i Jets Vacuum AS. Vi er stolte over å levere en teknisk løsning til dette moderne og fremtidsrettede bygget, og dermed bidra til å unngå kostnader og ubeleiligheter med å flytte på toalettrommene, skyter Holstad inn.

Miljø
Vakuumtoaletter benytter bare en liter vann per spyling. Selv om vannsparing i seg selv ikke var en avgjørende faktor på dette prosjektet, skal man tenke på at alt vann må behandles – både inn og ut av et bygg, og dette krever energi, i følge Holstad. Det nye Munchmuseet bygges som et passivhus med høyt fokus på energisparing og reduksjon av CO2-utslipp. Det er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og mottar støtte fra Enova.

Reduserer vannforbruk og kloakkvolum

Noen vil kanskje si at vannbesparelsen blir en overflødig bonus i Oslo eller i Norge generelt. Da er det viktig å være klar over at det kan hentes ut betydelige besparelser i energibruk, håndteringskostnader og avløp, sier Holstad engasjert.

Selvsagt er fokus på vannforbruk størst i land med begrenset tilgang på drikkevann, men selv her hjemme, og kanskje spesielt etter denne tørre sommeren, kan vi se at redusert vannforbruk er en sentral faktor i samfunnets totale ressursforvaltning, understreker han.

Fremtid og klima

Vi bruker enorme energimengder på å rense vann til drikkevannskvalitet, – for så å bruke dette dyrebare vannet til å spyle ned i toalettet! I tillegg må alt vannet vi forbruker både håndteres og renses etter at det går ut i det allerede belastede avløpsnettet.

Det er klart at mindre vann og avløpsvolum gir store energibesparelser, forklarer Holstad engasjert. Med vakuumtoaletter reduseres vannforbruket med inntil 90%, uten at det på noen måte går ut over komforten, avslutter han med et smil.

Jets vakumteknologi presenterer bærekraftig løsninger på Greenbuilt Dialogkonferanse i Oslo 7.januar 2019. Se programmet her.

JETS MILJØDOKUMENTASJON

Miljøledelse ISO14001

Kontakt forhandler i

Norge

Om miljøsertifiseringen

ISO14001 Miljøsertifisert ledelsesytem