GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Miljøprogram for Nytt Regjeringskvartal – Greenbuilt Dialogkonferanse januar 2019

Foto: Tove Mowe. Greenbuilt Dialogkonferanse 7.januar 2019 er partner i Oslo Europeisk Miljøhovedstad.

 Arrangør:: Vikki Johansen, Greenbuilt.

Statsbygg fortalte hvordan de ville gjennomføre sitt Miljøprogram i den nye Regjeringskvartalet.

Elin Hansen er Statsbyggs miljørådgiver i prosjektet med å bygge nytt Regjeringskvartal og åpnet med å fortelle inngående om miljøambisjonene i det gigantiske prosjektet til en foreløpig antatt verdi av 15-16 milliarder kroner. Hansen har ansvar for å gjennomføre og koordinere prosjektets miljøprogram og oppnåelse av BREEAM Excellent. Hun presenterte planene, som innebærer 130 000 kvadratmeter nybygg og 37 000 kvadratmeter rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Se video og presentasjoner fra dialogkonferansen her.

Klimagassutslippene skal være 40% lavere enn utslippene i et referanseprosjekt med samme sikkerhetsnivå. Hansen innrømmer at det er krevende å finne referanseprosjekt med samme sikkerhetsnivå samtidig som at miljøtiltakene gjennomføres. Prosjektet benytter Breeam-Nor som styringssystem, med ambisjonen Breeam Excellent. På samtlige områder, fra materialbruk i bygg og uteområder, som skal være så arealeffektive som mulig, til inneklima og klima- og miljøeffektive transportformer, alt skal gjennomgås for å oppnå lavest mulig klimagassutslipp. Men uansett hvilke valg av materialer og former de lander på, så innrømmet hun at det beste for miljøet er å redusere antall kvadratmeter som skal bygges.

– Den mest klimavennlige kvaratmeteren er den som ikke bygges, sa Hansen, før vi fikk høre mer inngående om de forskjellige grepene Statsbygg planlegger å ta.

Om Greenbuilt Dialogkonferanse

Målet med konferansen var blant annet å synliggjøre mulighetene som ligger i at byggherre og prosjektledere går i dialog med leverandørene av miljøvennlige løsninger så tidlig som mulig i prosjektet.

Det er Greenbuilt sitt inntrykk at mange ser at det er viktig å starte en dialog i tidlig fase av prosjektet, fordi det er mange leverandører som sitter på mye kunnskap for god design av miljøløsninger til byggene.

Miljødokumenterte leverandører fra Sweco, Jets Vacuum, Geberit, Forbo-Flooring, Glasopor og Wicona viste sine mest innovative løsninger til bygg, både som foredragsholdere og på stands.

Futurebuilt, Link Arkitketur, EPD-Norge og Owen Zachariasse fra Amsterdam fortalte om innovative løsninger og læringsarenaer.

Takk til alle deltagere, innledere, sponsorer og samarbeidspartnere for en vellykket dag!

Melde deg gjerne på vårt Nyhetsbrev eksklusivt om helse- og miljødokumenterte prosjekt og produkt, nederst på siden.

 

Takk til innledere

Elin Hansen, Statsbygg
Birgitte Molstad, OBOS
Magne A. Bjærtnæs, Sweco
Kris Wojcik, Jets Vacuum
Keyleigh E. Smith, Sweco
Tore Bye, Glasopor
Arvid Aalen, Geberit
Morten Aarhus, Forbo-Flooring
Ulla Hahn, Futurebuilt
Arne Førland-Larsen, Link Arkitektur
Håkon Hauan, EPD-Norge
Owen Zachariasse, Delta Development Group

Takk til dialogleder, leverandør og politikere

Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse
Morten Aarhus, Forbo-Flooring
Hanna Marcussen, MDG
Sunniva Holms Eidsvoll, SV
Frode Jacobsen, AP
Pia Farstad Von Hall, H