GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Politikerdialog om incentiver til en bærekraftig byggenæring – Greenbuilt Dialogkonferanse januar 2019

Foto: Tove Mowe, Prepptalk. Greenbuilt Dialogkonferanse 7.januar 2019 er partner i Oslo Europeisk Miljøhovedstad.

Tekst: Therese Alne Bolin, Byggfakta 7.januar 2019.  Arrangør og redigering: Vikki Johansen, Greenbuilt.

Politikerdialog om incentiver til 40% næringen

Byggenæringen står for 40% Co2 utslipp, -energibruk, -kjemikalier og -avfall og det er lite incentiver fra myndighetene for å redusere helse- og miljøbelastninger i dag..

Paneldialog med politikere, leverandør og Grønn Byggallianse tok utgangspunkt i spørsmålet «Hvilke incentiver gis i dag og vil bli gitt for miljøbygg og miljødokumenterte byggevarer i Norge?».

Nederst på siden kan du gjerne melde deg på vårt Nyhetsbrev eksklusivt om helse- og miljødokumenterte prosjekt og produkt.

 

Takk til dialogleder, leverandør og politikere

Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse
Morten Aarhus, Forbo-Flooring
Hanna Marcussen, MDG
Sunniva Holms Eidsvoll, SV
Frode Jacobsen, AP
Pia Farstad Von Hall, H

Takk til innledere

Elin Hansen, Statsbygg
Birgitte Molstad, OBOS
Magne A. Bjærtnæs, Sweco
Kris Wojcik, Jets Vacuum
Keyleigh E. Smith, Sweco
Tore Bye, Glasopor
Arvid Aalen, Geberit
Morten Aarhus, Forbo-Flooring
Ulla Hahn, Futurebuilt
Arne Førland-Larsen, Link Arkitektur
Håkon Hauan, EPD-Norge
Owen Zachariasse, Delta Development Group