Tverrfaglig dialog fra tidlig fase er nøkkel til suksess i alle prosjekter – Greenbuilt Dialogkonferanse januar 2019

Foto: Tove Mowe. Greenbuilt Dialogkonferanse 7.januar 2019 er partner i Oslo Europeisk Miljøhovedstad.

Tekst: Therese Alne Bolin, Byggfakta   Arrangør og redigering: Vikki Johansen, Greenbuilt.

Målet med konferansen var blant annet å synliggjøre mulighetene som ligger i at byggherre og prosjektledere går i dialog med leverandørene av miljøvennlige løsninger så tidlig som mulig i prosjektet.

Det er vårt inntrykk at mange ser at det er viktig å starte en dialog i tidlig fase av prosjektet, fordi det er mange leverandører som sitter på mye kunnskap for god design av miljøløsninger til byggene.

Miljødokumenterte leverandører fra Sweco, Jets Vacuum, Geberit, Forbo-Flooring, Glasopor og Wicona viste sine mest innovative løsninger til bygg, både som foredragsholdere og på stands.

Først ute på podiet var Statsbygg som fortalte hvordan de ville gjennomføre sitt Miljøprogram i den nye Regjeringskvartalet.

Elin Hansen er Statsbyggs miljørådgiver i prosjektet med å bygge nytt Regjeringskvartal og åpnet med å fortelle inngående om miljøambisjonene i det gigantiske prosjektet til en foreløpig antatt verdi av 15-16 milliarder kroner. Hansen har ansvar for å gjennomføre og koordinere prosjektets miljøprogram og oppnåelse av BREEAM Excellent. Hun presenterte planene, som innebærer 130 000 kvadratmeter nybygg og 37 000 kvadratmeter rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Klimagassutslippene skal være 40% lavere enn utslippene i et referanseprosjekt med samme sikkerhetsnivå.Hansen innrømmer at det er krevende å finne referanseprosjekt med samme sikkerhetsnivå samtidig som at miljøtiltakene gjennomføres. Prosjektet benytter Breeam-Nor som styringssystem, med ambisjonen Breeam Excellent. På samtlige områder, fra materialbruk i bygg og uteområder, som skal være så arealeffektive som mulig, til inneklima og klima- og miljøeffektive transportformer, alt skal gjennomgås for å oppnå lavest mulig klimagassutslipp. Men uansett hvilke valg av materialer og former de lander på, så innrømmet hun at det beste for miljøet er å redusere antall kvadratmeter som skal bygges.

– Den mest klimavennlige kvaratmeteren er den som ikke bygges, sa Hansen, før vi fikk høre mer inngående om de forskjellige grepene Statsbygg planlegger å ta.

Oen fra OBOS blir Norges første store plusshus.

OBOS er 90 år i Miljøhovedtadsåret og Birgitte Molstad, som er miljødirektør i OBOS, presenterte Oen på Ammerud som vil tilby en unik arkitektur og bo-opplevelse i et bygg med eksepsjonelle miljøkvaliteter.Les mer her.

Læringsarena, påvirkning og elektroniske system

Futurebuilt, Link Arkitektur og EPD-Norge viste læringsarenaer, enkle grep for påvirkning i prosjekter samt utvikling av elektronisk system for byggematerialer.

Materialbanker og megatrender

Owen Zachariasse fra Delta Development Group I Amsterdam inspirerte til å designe med formålet om «å gjøre godt» for omgivelsene. Amsterdam, som er verdensledende i sirkulærøkonomi, benytter oftest Vugge-til-vugge sertifiseringen som har øverste mål å optimere produktet for menneskers helse og livsgrunnlaget vårt.

Park2020 er et stort næringsområde i Amsterdam med bygninger designet som helse- og miljøvennlige materialbanker, fordi materialer ansees å ha verdi for framtiden. Noen utfordringer var det i dette innovative prosjektet blant annet at all dokumentasjon ble sent i pdf filer hvilket gjør oppfølgingen mer krevende enn elektronisk system.

Menneskers helse er megatrend i dag med en stadig økende befolkning. Fravær av giftige kjemikalier er dermed høyt på dagsorden for å unngå belastning av helsevesenet. En annen stor trend på verdensbasis er at bærekraft ansvarlige blir invitert inn i styrerommene og får større påvirkningsmulighet for selskapers utvikling i en innovativ bærekraftig retning. Bærekraftig utvikling henger ofte sammen med innovasjon i bedrifter når dette er forankret på ledelsesnivå.

Politikerdialog om incentiver til 40% næringen

På ettermiddagen var det en paneldialog med politikere, leverandør og Grønn Byggallianse. diskusjonen tok utgangspunkt i spørsmålet «Hvilke incentiver gis i dag og vil bli gitt for miljøbygg og miljødokumenterte byggevarer i Norge?».

Nederst på siden kan du gjerne melde deg på vårt Nyhetsbrev eksklusivt om helse- og miljødokumenterte prosjekt og produkt.

 

Takk til innledere

Elin Hansen, Statsbygg
Birgitte Molstad, OBOS
Magne A. Bjærtnæs, Sweco
Kris Wojcik, Jets Vacuum
Keyleigh E. Smith, Sweco
Tore Bye, Glasopor
Arvid Aalen, Geberit
Morten Aarhus, Forbo-Flooring
Ulla Hahn, Futurebuilt
Arne Førland-Larsen, Link Arkitektur
Håkon Hauan, EPD-Norge
Owen Zachariasse, Delta Development Group

Takk til dialogleder, leverandør og politikere

Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse
Morten Aarhus, Forbo-Flooring
Hanna Marcussen, MDG
Sunniva Holms Eidsvoll, SV
Frode Jacobsen, AP
Pia Farstad Von Hall, H