Link Arkitektur med effektfulle grep for bærekraftig arkitektur i alle prosjekter

Foto: Arne Førland Larsen på Greenbuilt Dialogkonferanse i Marmorsalen på Sentralen i Oslo, januar 2019.

Arkitekt Arne Førland Larsen er leder for team Bærekraft i Link Arkitektur og holdt presentasjon om metoden «Bærekraftkompasset» på konferansen.

Han fortalte hvordan Link oppnår optimale løsninger i et kretsløpsperspektiv i alle sine prosjekter. Kretsløpsperspektivet omhandler menneskers helse og samfunnsutvikling med arkitektonisk kvalitet innenfor de planetære grenser. Dialogverktøyet de benytter setter i gang prosessen og inspirerer kundene med stadige forbedringer til nye prosjekter.

Målet er et felles språk, en felles struktur og felles prosess for alle prosjekter. Hvilke redskaper er nødvendig for spesifikt prosjekt og hvilke sentrale utfordringer har det spesifikke prosjekt, er spørsmålene de stiller seg i pre-prosjekt fasen. Innovasjon og inspirasjon er ofte resultatet.

Når det er «goldt land» tar de først og fremst frem det økonomiske perspektivet. Deretter synliggjøres synergiene mellom økonomi og miljø.

Før prosjektet tenker de litt ut av boksen med kjappe ide dugnader på 1-2 timer. Kompasset brukes da som verktøy. De fanger ikke opp alt, men for hver gang blir de bedre og de deler kunnskapen som brer seg til stadig flere prosjekter.

Erfaringen er at det er en god måte å sette i gang en dialog for å finne stadig bedre løsninger. Flere prosjekter har med enkle grep oppnådd Breeam-Nor Very Good nivå og strekker seg ofte lenger når mulighetene synliggjøres med illustrasjonene i bærekraft kompasset.

Stor takk til Arne Førland Larsen og Link Arkitektur for å dele kunnskap om deres viktige arbeid!

Se hvordan Bærekraftkompasset brukes i Link Arkitektur på Youtube video (18 min)

Presentasjonen og flere video om løsninger fra Greenbuilt Dialogkonferanse finner du her.

Greenbuilt.no samler flere løsninger for helse- og miljø til bygg i nedtrekks-meny og artikler.

Følg vårt inspirerende Nyhetsbrev om bærekraftige løsninger, som sendes 2 ganger per måned, nederst på siden!

Takk til innledere

<a» target=»_blank»>Elin Hansen, Statsbygg- Nytt Regjeringskvartal
<a» target=»_blank»>Birgitte Molstad, OBOS- Oen på Ammerud
<a» target=»_blank»>Ulla Hahn, Futurebuilt
<a» target=»_blank»>Arne Førland Larsen, Link Arkitektur
<a» target=»_blank»>Håkon Hauan, EPD-Norge
<a» target=»_blank»>Owen Zachariasse, Delta Development Group