Hvorfor og hvordan velge Miljøfyrtårn sertifisering for din bedrift?

Foto: Troldtekt Akustikk A/S – er miljøsertifisering grønnvasking?

Hvorfor Miljøstyring?

Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar.

I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, mens en måling fra Respons Analyse sier at 75 % foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter.

Som Miljøfyrtårn-bedrift får du hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover.

Her er ni gode grunner til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:

 1. Bli bærekraftig med smarte verktøy for langsiktige tiltak.
  Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

  – 81% av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer. Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2019 blant private virksomheter.
 2. Oppnå konkurransefortrinn
  Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud. Bedrifter med miljøsertifisert ledelse stiller strengere krav til sine leverandører.- 45 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad styrket konkurransekraft.
 1. Styrk merkevaren
  Som Miljøfyrtårn bygger du en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Dere viser at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.

  – 52% av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring som følge av sertifiseringen.
 2. Kutt kostnader
  Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja.Med et smart verktøy for miljøledelse får du hjelp til å gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det vil du oppnå en mer lønnsom drift – og du kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.- 40% av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader som resultat av sertifiseringen
 3. Få digitale verktøy for å nå mål og skape resultater
  Det gir deg god grafisk oversikt, statistikk og rapporter som viser hvilken effekt miljøarbeidet har hatt. Du kan enkelt følge med på hvilken vei utvikling går, iverksette tiltak og sette nye miljømål for å forbedre dine miljøprestasjoner. Måling og planlegging hjelper deg å skape lønnsomme resultater.
 4. Senk sykefraværet
  Visste du at Miljøfyrtårn også er et effektivt verktøy for å jobbe med indre miljø? Du får konkrete råd og hjelp til å få plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til å redusere sykefraværet.
 5. Få kvalitetsstempel
  Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren. Det beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje. Miljøfyrtårn er eneste nasjonale miljøstyringssytem anerkjent av EU.
 6. Bygg omdømme og lederskap
  Ved å ta i bruk et anerkjent miljøledelsessystem og jobbe konkret med bærekraft, kan du skape økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant ansatte og kunder. Du går foran og viser at fremtidens løsninger er bærekraftige, og lønnsomme.
 7. Høyere innovasjonsgrad
  Undersøkelser viser at bærekraft er nøkkeldrivkraft til innovasjon. Huffington Post.
Hva er miljøledelsessystem?
Et miljøledelsessystem skal være et redskap som kan hjelpe bedriften til å systematisere arbeidet med kontinuerlig miljøforbedring.
Miljøledelse forstås som en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring for å sikre at bedriften oppnår en kontinuerlig forbedring av sin miljøpåvirkning.
Begrepet kontinuerlig forbedring er sentralt innen miljøledelse; bedriften skal hele tiden arbeide for å redusere sin miljøpåvirkning. Når målsettingene bedriften har satt om forbedringer er oppnådd, skal den sette nye målsettinger for å bli enda bedre. Prinsippet om kontinuerlig forbedring kan illustreres med Demings sirkel, som danner grunnlaget for de fleste ledelses- og styringssystemer:
Kontinuerlig forbedring

Hva finnes av offentlig godkjente miljøstyringssystem?

Miljøfyrtårn sertifisering er Norges mest brukte miljøstyringssystem og er miljøansvar i praksis. Her er det generelle krav + spesifikke bransjekrav som må oppfylles. Sertifisering er gyldig i 3 år og Klima- og miljørapport sendes årlig. Bruk av konsulent og kommunal oppnevnt sertifisør er obligatorisk.

ISO 14001 og EMAS er internasjonale standarder og brukes oftest av store virksomheter. De gir ikke miljømål eller standarder for miljøprestasjon, det skal den enkelte bedrift selv formulere etter en vurdering av eget ståsted.

ISO 14001 kan bestilles hos Norges Standardiseringsforbund, mens EMAS skaffes ved å ta kontakt med Miljøverndepartementet eller SFT.

Hvordan foregår den konkrete prosessen med Miljøfyrtårn sertifisering?
 1. Kontakt godkjent konsulent for et møte om fordeler og muligheter med miljøsertifiseringsprosess og hvilken sertifisering som passer best for din bedrift.
 2. Miljøanalyse internt + konsulent (HMS, innkjøp, energi, avfall, forurensning, transport).
  «If you can’t measure it, you can’t improve it! “ Peter Drucker
 3. Handlingsplan utarbeides Miljøfyrtårn ansvarlig + konsulent + ansatte
 4. Rapport utarbeides med fremdriftsplan
 5. Implementering – Tiltak iht felleskrav + bransjekrav
 6. Godkjenning av sertifisør
 7. Stiftelsen Miljøfyrtårn kontrollerer godkjenningsbrevet og utsteder sertifikat.
 8. Resultatet feires!
 9. Kommunikasjonsplan til samarbeidspartnere og leverandører utarbeides.

Sertifiseringen er gyldig i 3 år med ca. 3-6 mnd. gjennomføringstid

Årlig Klima- og miljørapport rapporteres med handlingsplaner og gjennomførte tiltak for HMS, innkjøp, transport, energi, forurensning og avfall. Miljøfyrtårn ansvarlig i bedriften stimulerer til nye tiltak og forankring må være tilstede hos ledelsen og ansatte. En miljøgruppe anbefales opprettet i bedriften slik at forankring skjer i alle ledd og for bistand til gjennomføringen av nødvendige forbedringer.

Hvorfor bruke konsulent?

Konsulentens kjernekompetanse blir å lede prosessen fra virksomheten beslutter å innføre miljøledelse, sikre god forankring og forståelse hos virksomhetens ledelse, og blant de ansatte.

Oppgavene til Miljøfyrtårn konsulenten er å:

 • Avklare bransjekriterier,
 • Avgrense sertifiseringsobjekt (hva som inkluderes i Miljøfyrtårn sertifiseringen),
 • Gi opplæring i bruk av Miljøfyrtårnportalen, og hvordan fylle ut Miljøkartleggingen og den årlige klima- og miljørapporten.
 • Sikre kunnskapsoverføring slik at virksomheten møter Stiftelsen Miljøfyrtårns krav til sertifisering.

Når systemet er på plass er det inspirerende og utviklende for virksomheter å finne og implementere bærekraftige løsninger som forbedrer økonomien, miljø og samfunn.

Greenbuilt har flere års erfaring med bærekraftig, innovativ forretningsutvikling, økonomi og miljøansvar i praksis. Vi er gode på å bidra til positiv måloppnåelse for å skape bærekraftige løsninger for din unike virksomhet som gir gode resultat for virksomheten innad og for omgivelsene.

 • ISO14001 miljøledelse konsulenterfaring med gode referanser fra Nordic Choice Hotels
 • Kunnskap om anerkjent miljødokumentasjonen for byggevarer og -tjenester i Norge
 • Godkjent Miljøfyrtårn konsulent
Pris kommer an på hva bedriften ønsker å gjøre selv

Priseksempel ex.mva:

 • Kontorfellesskap kan sende samme rapport og dele kostnaden
 • Konsulent tjeneste er et krav første år: fra ca 20 timer av kr. 850,-
 • Sertifisør ca. kr. 3 – 6000,-,
 • Etableringsgebyr ca. 2500,- (1-9 ansatte)
 • Årlig service avgift, ca. kr. 1500,- (1-9 ansatte)

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale!

 • Miljøsertifisere bedriften
 • Synliggjør og kommuniser din miljødokumenterte løsning
 • Finn anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyer og artikler
 • Hold deg oppdatert på miljøløsninger ved å melde deg på vårt Nyhetsbrev eller følge oss på Facebook, Instagram, LinkedIn!

+47 47847774 /  post@greenbuilt.no