Hollenderkvartalet i Oslo – et av Norges første miljøsertifiserte boligprosjekt.

Hollenderkvartalet, Schweigaards gate 40B i Oslo (Google Maps). Alle foto i artikkelen:  4B arkitekter. Fotograf: Tove Lauluten

Nye boliger, som innfill, i urbant strøk i overgangen mellom bevaringsverdige 1880-talls gårder og nye næringsbygg. Prosjektet kompletterer kvartalet som omslutter en solrik park i felles gårdsrom.

KORTE FAKTA

 • Arkitekt: 4B Arkitekter AS
 • Prosjektperiode: 2014 – 2018
 • Arealforbruk: 6618 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 125 beboere, 35 årsverk.
 • Miljøsertifisert: Energimerke A (Mørk grønn) , BREEAM-NOR Very Good , Passivhusstandard (NS3700/3701)
 • Elekstrisitetsforbruk beregnet 78,2 kWh/kvm
 • Byggekostnad kr/kvm: 40.000,-
 • Entreprisekostnader kr/kvm: 30.000
 • Vinduer og dører fra Gilje Tre AS (Annonse). har Svanemerket og EPD som oppfyller kravene

62 leiligheter med stor variasjon i størrelse og typologi. 20 % av leilighetene har utleiedel. Alle leilighetene har store balkonger, toppleiligheter har generøse takterrasser. Stor felles takterrasse. Utadrettede næringsarealer på gateplan. Hollenderkvartalet er utformet med karakteristiske karnapper mot gaten, som bygger videre på ornamentikk og skala i de gamle nabogårdene. Hjørnebygningen har en glattere fasade som klinger sammen med de nye næringsbyggene langs Schweigaards gate. Les mer hos NAL

4B ARKITEKTER vant konkurransen om å tegne Hollenderkvartalet. Prosjektet er landets aller første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt. Klimavennlige materialvalg, passivhus standard, tilrettelegging for grønn mobilitet er blant tiltakene som vil gi gevinster til både beboere, klimaet og samfunnet for øvrig.

Bygningene er utformet med vekt på blant annet passivhusstandard, gode dagslysforhold, redusert bruk av betong og stål, gjenvinnbare og fornybare materialer, utomhusanlegg med stedegne og insektsvennlige planter. Prosjektet har ikke parkeringskjeller, men rikelig med sykkelparkeringsplasser og bildelingsordning.

4B arkitekter Hollenderkvartalet i Oslo er Norges første Breeam miljøsertifiserte boliger. Fotograf: Tove Lauluten
4B arkitekter Hollenderkvartalet i Oslo. Fotograf: Tove Lauluten

Store vinduer gulv til tak oppfyller dagslys-, energi- og miljøkrav i BREEAM-NOR sertifseringen.

Gilje Tre Vinduer og dører oppfyller dagslys krav i helse- og miljøsertifsert boliger i Hollenderkvartalet i Oslo

Annonse. Den norske vindusprodusenten Gilje Tre AS har levert disse EPD og Svanemerkede vinduer og dører.

«Breeam-Nor Manualen stilte en rekke krav til hvordan vi skulle bygge, alt fra materialvalg og tekniske løsninger, til dokumentert god ytelse på dagslys og innendørs luftkvalitet. Dette er kvaliteter som boligkjøpere flest er opptatt av, men som de mangler kompetanse til å følge opp underveis.» JM Entreprenør

«I prosjektet ble det lagt vekt på høy kvalitet på planløsninger og materialer, samtidig som strenge miljøkrav ble oppfylt.» Bane-Nor boligprosjekt

Hollenderkvartalet
Oversikt over bærekraftige tiltak
 • Det er ingen bilparkeringsplasser i prosjektet
 • Mer enn to sykkelparkeringsplasser pr. leilighet
 • Felles sykkelverksted i bakgård
 • Medlemskap i bildelingsordning i sameiet
 • Arealeffektive leiligheter og fellesareal reduserer materialbruk.
 • Grønn strategi
 • Gjennomføringen av BREEAM-sertifiseringen ble et fokusområde fra start av i prosjekteringen, slik at alle var omforent om veien å gå til sertifisering. Pre-analysen ble utarbeidet realistisk slik at prosessen ble gjennomførbar. Prosjektet har gått utover kravene i BREEAM-NOR på enkelte områder:
 • HEA08 – Privatområde for hver leilighet over dobbelt så stort som kravet, i tillegg har prosjektet en stor fellesterrasse
 • TRA01 – Plassering av prosjektet oppnådde langt høyere score i TRA-kalkulator enn kravet
 • TRA02 – Flere servicetilbud innen rimelig nærhet enn kravet
 • TRA03b – Det er installert flere sykkelparkeringsplasser enn 2 per leilighet
 • WST01 – Langt høyere sorteringsgrad enn kravet
 • ENE23 – Langt høyere tetthetsmåling for adresse S46 enn kravet
Fremtidige planer og nyttige erfaringer

-Hvilke tiltak knyttet til design- eller byggeprosessen kan det være mulig å kopiere? Kan dette være nyttig lærdom for tilsvarende byggeprosjekt eller byggenæringen generelt?

 • Komme i gang med sertifisering på et tidlig stadium i prosjekteringen
 • Velge løsninger som er tilpasset BREEAM, så slipper man å omprosjektere for å tilfredsstille kravene
 • Forespørre om EPD på produkter til alle leverandører. Les mer hos Grønn Byggallianse her.

At prosjektet er bygget i henhold til BREEAM-standard, krevde også ekstra innsats.

– BREEAM-sertifisering handler mye om dokumentasjon, og man må ha det i bakhodet hele tiden. Det er ikke nok at vi som totalentreprenør har fokus på BREEAM, vi må ha med oss underentreprenørene og leverandørene også. Alle valg av materialer og løsninger får konsekvenser, sier Anleggsleder til Bygg.no.

Annonse.

Les om at vinduer og skyvedører fra Gilje Tre AS har fått Eco-Product dokumentasjon.