Nordtvedt Gård Barnehage – naturlige materialer ute og inne

Nordtvedt Gård Barnehage i Oslo har naturlige materialer såvel ute som inne.

KORTE FAKTA

 • Sted: Gårdsveien 7, Kalbakken, Oslo, Norge
 • Prosjekttype: Gårdsbarnehage for 78 barn fordelt på 5 avdelinger
 • Kontraktssum eks. mva.: 29 500 000,- (entreprisekostnad)
 • Byggherre: Pioner Barnehager
 • Hovedentreprenør: Tømrermester Jo Morten Hagen
 • ARK: MORFEUS arkitekter
 • LARK: Studio HP Hettie Pisters/ MORFEUS arkitekter/ Holo Design
 • Ingeniør: OsloTre AS (massivtre/trekonstruksjoner) og WSP Engineering.

Nordtvet gård barnehage ble månedens prosjekt hos Grønn Byggallianse juni 2019. Her kan barna utforske krinkelkroker, dyrke mat og hente egg i hønsehuset. Barnehagen scorer høyt på mange av de 10 kvalitetsprinsippene til Bygg21 for bærekraftige bygg og områder, særlig prinsipp 1 om å stimulere til kontakt, aktivitet og opplevelser.

Dagslys og solvarme utnyttes godt

Store vindusflater reduserer behov for kunstig belysning på dagtid, og solvarme magasineres i betonggulv og massivtrevegger slik at energibehovet totalt sett reduseres. Barnehagen er tilknyttet offentlig fjernvarmeanlegg.

Ekte tre innendørsBygningen er arealeffektiv og oppleves samtidig som romslig på grunn av stor variasjon i takhøyder og utstrakt bruk av større vindusflater. Innvendige overflater er massivtre med unntak av et fåtall vegger i våtsoner samt vegger i kjelleren. Dette gjør barnehagen robust, med et godt inneklima og en god atmosfære.

Utearealene har fått et naturlig preg. Eksisterende vegetasjon er beholdt og det er benyttet naturlige materialer som gress, bark og grus på alle overflater, inkludert stier og fallunderlag.

Her har barna gode forutsetninger for å trives

– Med dette bygget satser vi på barna. I tillegg til de bærekraftige valgene av materialer og energiløsninger, har vi overdimensjonert barnehagen i forhold til antall barn. Her kan barna leke på store, gode arealer, lære å ri på nabogården, og forstå hvordan mat og dyr blir til, forteller daglig leder Bjarte Nord.

Han peker på et godt samarbeid med dyktige arkitekter og entreprenører, som nøkkelen til at prosjektet ble bra.

– Vi har spilt på den pedagogiske og arkitektoniske kompetansen fra begynnelsen av og hatt et veldig godt samarbeid med arkitekt og entreprenør. I dette bygget er ingen løsninger A4, og da har gjensidig fleksibilitet og løsningsorienterte samarbeidspartnere vært avgjørende, sier Nord. Les mer.

Kontakt oss gjerne!

 • Synliggjør ditt miljødokumenterte produkt og prosjekt i våre digitale kanaler og nettverk
 • Finn anerkjente miljøløsninger i nedtrekks-menyer og i artikler på forsiden
 • Få hjelp til å finne hvilken miljøsertifisering som passer for din bedrift

post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

Foto fra Nordseter Gård Barnehage.

Kontakt oss gjerne!

 • Synliggjør ditt miljødokumenterte produkt og prosjekt i våre digitale kanaler og nettverk
 • Finn anerkjente miljøløsninger i nedtrekks-menyer og i artikler på forsiden
 • Få hjelp til å finne hvilken miljøsertifisering som passer for din bedrift

post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74