Portalen for anerkjente miljøløsninger til arkitekter, rådgivere og byggherrer

Arkivenes Hus i Stavanger er et Breeam-Nor Excellent prosjekt. Foto: Tove Lautlauen

Ansvarsbevisste arkitekter, rådgivere og byggherrer finner her enkelt anerkjente miljøløsninger med egenskaper og erfaringer. Dermed sparer prosjekterende verdifull tid ved å finne flere løsninger på ett sted, få overbevisende argumenter til byggherre og de øker samtidig sin kunnskap om miljødokumentasjon.

Er de, som ikke velger bærekraftige løsninger, onde?

Byggenæringen har et potensial for at vi når ni av FN’s 17 bærekraftsmål og kostnadsdrivere i byggeprosjekter har lite med miljøtiltak å gjøre ifølge Grønn Byggallianse.

Men hvorfor velges da ikke bedre løsninger av alle?

A. Alle er onde

B. Folk vet ikke om det

C. Folk finner de ikke i mengden av informasjon

Vi er overbevist om at mange ikke vet hvilke krav de bør eller kan stille for bedre valg i byggeprosjektene i den uoversiktlige mengden av informasjon. Det finnes over 460 ulike sertifiseringer med mange ulike hensyn å ta og krav fra myndigheter i en hektisk hverdag for prosjekterende og utførende i byggeprosjektene.

Mange aktører har nå erfaringer fra bærekraftige prosjekter og beviser dermed at det er fullt mulig å ta bedre valg, men fortsatt gjenstår arbeid for at mange flere blir del av løsningen og ikke lenger del av problemet.

Mye kommunikasjon kreves for at bedre løsninger med bedre kvalitet velges hevder Winfried Schaal i Moelven Wood Prosjekt på vår konferanse for Nordisk Ministerråd i 2015.

Gode beskrivelser for bærekraftige prosjekter

Arkitekter, rådgivere og byggherrer tar vesentlige avgjørelser i for-prosjektene som har stor betydning for innkjøp av produkter.

Miljøtiltak besluttes i strategisk fase for bærekraftige bygg. Prosjekterende må oftest overbevise byggherre om riktige valg til beskrivelser og før bestillinger av produkter gjennomføres av entreprenøren. Gode beskrivelser er essensielt for bærekraftige innkjøp.

Sannhetsvitner overbeviser

For å overbevise byggherre om miljøtiltak behøver arkitekten troverdige argumenter om at det er gode valg.

Overbevisende argumenter får de i denne portalen med beskrivelser av erfaringer som anerkjente aktører har hatt med bærekraftige løsninger.

En naturlig konsekvens av at arkitekten, med stor påvirkningskraft, etterspør riktig dokumentasjon blir økt bruk av bedre løsninger i byggene.

Her vises kun løsninger med helse- og miljødokumentasjon som er ankerkjent i Breeam, Futurebuilt, Leed og Svanemerket prosjekter.

Hollenderkvartalet.Schweigaardsgate Oslo
Hollenderkvartalet – Breeam-Nor boligprosjekt i Oslo.  Trykk på foto for å lese om prosjektet!
Sydskogen skole
Sydskogen Skole i Røyken er Svanemerket med innovative offentlige anskaffelser.  Trykk på foto for å lese om prosjektet!

Oversiktlig for beskrivelser

Beskrivelser av egenskaper til miljødokumenterte prosjekter, tjenester og produkter sortert etter bygningsdelstabellen i nedtrekksmenyer gjør løsninger enkle å velge.

Eksempler

Meninger fra anerkjente aktører

Artikler med uttalelser fra anerkjente aktører om prosesser og løsninger gir økt innsikt for trygt valg. Meningene finner du samlet under «Om oss».
Akersgata, Oslo. Painted by Keim worldpatented Silicatepaint in 1895
Denne bygården i Akersgaten i Oslo ble sist malt i 1896. Trykk på foto for å lese mer.
  • Hvordan få store prosjekt til å jobbe bærekraftig og få til bærekraftige prosjekt. Les mer.
  • Treindustrien: Tverrsektorielt samarbeid er essensielt for bærekraftig utvikling.Les mer
  • Miljøprogram til Nytt Regjeringskvartal. Les mer.

Her er en mal om du ønsker at ditt viktige arbeid med bærekraft skal bli synlig (kostnadsfritt).

Kontakt oss gjerne for beskrivelser av ditt prosjekt med vår journalist som har lang erfaring fra byggenæringen og som gir dere velfortjent økt synlighet!

Sende gjerne dine innspill eller meld deg på vårt Nyhetsbrev som sendes en gang per måned Post@greenbuilt.no