GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Gilje Tre er Eco-product merket. Les hva det innebærer. Annonse

Foto: Gilje har levert vinduer og skyvedører til Hollenderkvartalet i Oslo som er Breeam-Nor miljøsertifisert. 

Vinduer og skyvedører fra Gilje Tre AS er nylig blitt vurdert som ECO-Product. – Nå kan vi hjelpe våre kunder; arkitekter, entreprenører og byggherrer, med noen av de beste miljødokumenterte produkter på markedet, sier markedssjef Elin Gilje Jakobsen i Gilje Tre AS.

Elin Gilje Jakobsen

ECO-Product for miljødokumenterte materialvalg er et samarbeid mellom Grønn Byggallianse og Byggtjeneste. Dette er den eneste metoden som vurderer byggevarenes miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD), og gir deg mulighet til å velge de miljømessig beste byggevarene på markedet. ECO-Product-databasen brukes av entreprenører og utviklere som vil ha bekreftet helse- og miljøriktige materialvalg i sine byggeprosjekter.

ECO-Product benyttes som oppfyllelse av krav til helse- og miljødokumentasjon for BREEAM-NOR sertifisering av byggeprosjekter. Det benyttes anerkjente, internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen, i tillegg til enhver tid gjeldene norske myndighetskrav.

Flere store aktører i byggenæringen setter pris på at krav om produkter som oppfyller dokumenterbare helse- og miljømessige kriterier besluttes og beskrives fra tidlig fase slik at entreprenører kan oppfylle kravet ved innkjøp.

Godt fornøyd

– Dette er vi godt fornøyd med! Å få dette resultatene av ECO-Product vurderingen viser at vi lykkes med satsningen vår på en grønn profil, sier markedssjef Elin Gilje Jakobsen i Gilje Tre AS.

– Beste mulige poengoppnåelse i BREEAM-NOR krever en grønn score og vi har tre og fire grønne score i de fire miljøindikatorene til ECO-Product. Vi er også glad for vurderingen for inneklima og utslipp, hvor vi har fått høyest mulig rangering med «Utmerket».

Med denne ECO-Product vurderingen kan vi altså hjelpe våre kunder til å oppnå inntil 3 poeng på materialer og med poeng i helse og innemiljø i BREEAM-NOR, fremholder Elin Gilje Jakobsen.

Tidlig ute

Gilje Tre AS er en fremoverlent familiebedrift, etablert i 1948 og var tidlig ute med miljødokumentert overflatebehandling. De fikk FSC sertifisert trevirke i 2009, bruker nå trevirke med høy andel kjerneved, og er opptatt av å bygge videre på den grønne profilen.

– Vi har nærhet til produktet og produserer alt i Norge og har dermed full kontroll på produktet. Da må vi også kunne dokumentere det. Vi fikk Svanemerket i 2014 med ytterligere miljøforsterkning, EPD i 2019 og nå sist altså vurderingen ECO-Product. Alle dokumentasjonene er basert på standard produksjon. Det var ikke nødvendig for oss å gjøre produkttilpasninger for å oppnå de gode resultatene i ECO-Product, presiserer Elin Gilje Jakobsen.

I godt selskap

Med ECO-Product-vurderingen av sine produkter, er Gilje Tre AS i svært godt selskap. Via Byggtjeneste sin portal kan entreprenørene finne produkter som innfrir ulike miljøkrav fra byggherre både til ytre miljø og innemiljø. I Greenbuilt.no biblioteket beskrives egenskaper og erfaringer med våre og andre anerkjente helse- og miljødokumenterte produkter for å trygge valget til prosjekterende.

– At Gilje Tre AS kan bidra til at nordmenn får mindre miljøgifter i kroppen og et bedre inneklima i sin bolig, gleder oss selvsagt. Vi er fortalt at nordmenn er i verdenstoppen i antall miljøgifter i kroppen, og at industrien stadig produserer nye miljøgifter. Det ønsker ikke vi å være en del av og det bekrefter vår verifiserte dokumentasjon, sier Elin Gilje Jakobsen.