Valle Wood kontorbygg i Oslo blir Breeam Excellent miljøsertifisert

Foto: NCC Eiendom sitt Valle Wood prosjekt i Oslo. 

Da NCC bestemte seg for å heve bærekraftmålet ytterligere ved å bygge Norges største kontorbygg i tre – med BREEAM Excellent-målsetting – var det nok av utfordringer å ta tak i.

KORTE FAKTA

  • Sted: Oslo
  • Prosjekttype: Kontorbygg
  • Miljøambisjon: Breeam-Nor Excellent
  • BRA: 10.700 kvadratmeter (inkludert 4.000 kvadratmeter kjeller/parkering)
  • Byggherre: NCC Property Development
  • Totalentreprenør i samspill: NCC Building Norge
  • Målpris. eks. mva.: 200 millioner kroner
  • Arkitekt: Lund + Slaatto Arkitekter
  • LARK: Gullik Gulliksen
  • Kontakt Valle Wood for å leie kontorplass

Rådgivere: RIByFy og RI Energi: Asplan Viak l RIBR, RIG og RIAKU: Sweco Norge l RIB: Ingeniørene Seim & Hultgreen l Prosjektering lås og beslag: Beslagos l Prosjektering og koordinering av treleveranser: Oslotre l RIB trekonstruksjoner: Ny Struktur l RIE: ECT l RIV: Bright

Valle Wood er NCCs første byggetrinn i en større planlagt utvikling på Valle, men var i utgangspunktet prosjektert som et tradisjonelt stål- og betongprosjekt. Christian Hvass, utviklingssjef hos byggherre NCC Property Development, deltok sammen med flere fra NCC på et FutureBuilt-seminar da ideen om et massivtrebygg på Valle ble lansert.

Ny prosjektering

– Da måtte vi omprosjektere mye av det som allerede var gjort. Man måtte tenke nytt med bæresystem, spennvidder, planløsning og tekniske anlegg, sier prosjektleder i NCC Norge, Steinar Kjus.

Faglig leder Espen Pedersen hos Lund + Slaatto Arkitekter presiserte overfor Byggeindustrien at den største utfordringen med å bygge i massivtre er å ha tid nok til å få gjennomprosjektert og koordinert alle fag, slik at konflikt unngås. – Man må bare omstille seg på å begynne tidligere, det er ikke mulig å bore flere hull i massivtreelementene i ettertid, sa Pedersen. til bygg.no

Brannforebygging

Samvirkeløsningen i dekkene med massivtreelementer og en påstøp av betong, forbedrer bæreevnen og akustikken. Men er også et brannforebyggende tiltak.

Valle Wood kontorbygg i OsloÅ redusere mengden av antennbare overflater er gjort ved at tekniske sjakter, heissjakter, sekundærrom og cirka 40 prosent av dekkene er kledd med branngips. Dette i nært samarbeid med arkitekt og brannteknisk rådgiver. Nesten alle synlige overflater ellers er eksponert tre, som enten er brannimpregnert eller oljebehandlet.

– Valle Wood har vært en inspirerende utfordring. Men også et utrolig artig prosjekt å få være med på, sammen med veldig dyktige rådgivere, leverandører og håndverkere. Sykefraværet på byggeplassen har vært lavt, og vi ser ikke bort fra at miljø og inneklima under oppførelsen kan være årsaken, avslutter Kjus. Les hele artikkelen hos Bygg.no.

Miljøtiltak i Breeam-Excellent bygg

På det nest høyeste nivået av fem nivåer (Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding) med verifiserte helse- og miljøkvaliteter utover myndighetsstandard (TEK17), må bygget samle poeng i alle ni kategorier (ledelse-energi-materialer-vann-transport-forurensning-inneklima-økologi). Breeam-Nor manualen eies av Grønn Byggallianse.

Lund + Slatto arkitekter sin erfaring

Valle Wood er første del av kontorkomplekset Valle, som består av ca. 60 000 m2 kontor og næring. Prosjektet er en del av reguleringsplanen for nye Vålerenga stadion, sentralt på Helsfyr, nord-øst for Oslo sentrum. Området er i stor utvikling og blir et av knutepunktene i Oslos neste store byutviklingsprosjekt Hovinbyen, med bare noen minutters T-banetur til Oslo sentrum.

Valle Wood har en sentral posisjon i planen som et utadrettet publikumsbygg og inneholder fellesfunksjoner for de omkringliggende kontorbyggene med møtelokaler og konferansesenter. Spisesteder og butikker i de nederste etasjene bidrar til liv for området gjennom store deler av døgnet. Valle Wood markerer seg som en paviljong i området med en fremtredende synlig konstruksjonen i massivt tre. Bygget er sertifisert som BREEAM excellent med 40% mindre energibruk enn tilsvarende kontorbygg. Valle Wood var, da det ble bygget, Norges største næringsbygg i massivtre.

Artikkelen fortsetter etter foto.

Valle Wood kontorbygg i OsloFasadene er inspirert av trefibre og årringer, og viser seg gjennom variasjon av tetthet, med åpne og lukkede partier, avhengig av solforhold og utsikt. Målet er å skape en dynamikk og abstraksjon i fasaden, der etasjeskillene utviskes. Over tiden vil treet få en grålig patina som får fasadene til å endre karakter avhengig av tid, vær og sesong.

Valle Wood var finalist i Arkitekturprisen 2019. Lund+Slatto arkitekter.