Du er her
Hjem > Annonser 2 > Er ombruk en omvei til Sirkulærøkonomi?

Er ombruk en omvei til Sirkulærøkonomi?

Illustrasjon: Avfallspyramiden.

Direktoratet for Byggkvalitet – frokostmøtet 20.mai 2020

Byggenæringen er blant de enkeltnæringene som genererer størst andel av det samlede avfallet i Norge (25%), og andelen har økt de siste årene. Samtidig er ombruk av byggevarer høyt på agendaen i næringen.

Det er i dag mange utfordringer knyttet til ombruk av byggevarer, og Direktoratet for byggkvalitet ser nå på alternative løsninger for å redusere byggavfall. På oppdrag fra direktoratet har Samfunnsøkonomisk analyse og NIBIO gjort en samfunnsøkonomisk analyse som sammenligner avfallsminimering, gjenvinning og ombruk av byggevarer.

For å sikre god ombruk er det avgjørende at dokumentasjonen som viser egenskapene til de ombrukte byggevarene er gyldig. Men når regelverket er innrettet mot bruk av nye materialer og ikke ombruk av gamle, blir det å dokumentere egenskapene en omfattende øvelse for distributører av byggevarer.

Hva er alternativer til ombruk?

En samfunnsøkonomisk analyse om effekter av avfallsminimering viser at det foreløpig både er mer bedriftsøkonomisk lønnsomt og samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere avfallsmengden fra nybygg enn det er å gjenvinne avfallet eller ombruke byggevarer.

Analysen, som er gjort av Samfunnsøkonomisk analyse og NIBIO på oppdrag fra DiBK, vurderer tre tiltak som kan bidra til å nå nasjonale mål for avfall i byggenæringen:

 • Redusere mengden generert avfall (avfallsminimering)
 • Økt ombruk
 • Økt materialgjenvinning

Ombruk kan bli lønnsomt på sikt

Rapporten konkluderer med at ombruk på sikt kan bli mer lønnsomt – med utvikling av markedsportaler for ombruk, standarder for dokumentasjon av ombruksprodukter og økt bruk av standardiserte moduler.

Viktig å se muligheter

– Direktoratet heier på ombruk av byggematerialer, men vi mener det er viktig å se på andre muligheter i tillegg til ombruk får å få økt bærekraft og mer sirkulærøkonomi i byggenæringen. Ikke minst er det viktig å gjennomføre tiltak som bidrar inn i den sirkulære økonomien så raskt som mulig.

Tiltak for å redusere avfall fra byggenæringen er den mest lavhengende frukten – foreløpig er det å minimere avfall mest lønnsomt både for utbygger og for samfunnet, sier avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen i Direktoratet for byggkvalitet.  Les mer om frokostmøtet til DiBK her.

Design for ombruk

Det er avfallsreduksjon som gir beste samfunnsøkonomisk gevinst hvor 36% av avfallet i byggenæringen er fra nybygg.

Samfunnsøkonomisk analyse og NIBIO hevder det er mulig å redusere avfallet betydelig allerede i dag med 18% i nybygg.

Nibio foreslo følgende «lavthengende frukter» som ikke er for kostbart eller krever omfattende endringer av EU-direktiver og TEK17:

 • Bygge mindre
 • Dokumentere byggevarer brukt i nybygg og renoverte bygg for senere ombruk
 • Redusere materialsvinn med prefabrikkerte materialer
 • Designe for ombruk slik at materialene enkelt kan demonteres

Ufordringer:

 • Materialene er for billige i dag slik at det er mindre kostbart å kaste materialene på deponi enn ombruk
 • Det er for lite krav til kvalitet på materialene
 • Det er behov for økt bevissthet om materialbruk

 

Erfaringer fra avfallsreduksjon i byggeprosjekter

JM Eiendom vil være i front for miljøarbeid og har jobbet med avfallsminimering i flere prosjekter. Alle deres boliger i Sverige, Finland og Norge vil bli Svanemerket.

Det var mer krevende enn de forestilte seg å redusere avfall fordi det var nypløyd mark med strengt regelverk for funksjonskrav, innhold og sikkerhet. De viktigste tiltakene JM har funnet for å redusere materialsvinn er:

 • Start prosessen for redusert materialsvinn allerede i for-fasen som et strategisk valg
 • God logistikk i samarbeid med leverandørene
 • Lagringskapasitet planlegges
 • Bygge riktig med en gang

Opptak av video fra frokostmøtet kan komme på DiBK sin hjemmeside her.

Kontakt oss gjerne!

Synliggjør ditt miljødokumenterte produkt ogr prosjekt hos oss.

Våre erfarne journalister og digitale markedsførere bistår gjerne med registrering for å dele i våre digitale kanaler, beskrivelser og pressemeldinger!

post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

MILJØBYGG I NORGE

Breeam-Nor og miljøbygg

Miljøsertifiseringer byggevarer

Miljøsertifiseringer

Top