GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Er ombruk en omvei til Sirkulærøkonomi i byggenæringen?

Foto: ABN AMRO kontorbygg Circl i Amsterdam. Ombruk og resirkulerte materialer

Lavthengende frukter og utfordringer for å minimere avfall i byggeprosjekter i dag og for framtiden

Byggenæringen er blant de enkeltnæringene som genererer størst andel av det samlede avfallet i Norge (25%), og andelen har økt de siste årene.
Samtidig er ombruk av byggevarer høyt på agendaen i næringen, sier avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Det er i dag mange utfordringer knyttet til ombruk av byggevarer, og Direktoratet for Byggkvalitet ser nå på alternative løsninger for å redusere byggavfall.
På oppdrag fra direktoratet har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utført en analyse som sammenligner avfallsminimering, gjenvinning og ombruk av byggevarer.

For å sikre god ombruk er det avgjørende at dokumentasjonen, som viser egenskapene til de ombrukte byggevarene, er gyldig.
Men når regelverket er innrettet mot bruk av nye materialer og ikke ombruk av gamle, blir det å dokumentere egenskapene en omfattende øvelse for distributører av byggevarer.

Hva er alternativer til ombruk?

Karin Ibenholt er fagsjef i Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og presenterte analysen om effekter av avfallsminimering.
Analysen viser at det foreløpig både er mer bedriftsøkonomisk lønnsomt og samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere avfallsmengden fra nybygg enn det er å gjenvinne avfallet eller ombruke byggevarer.

Analysen, som er gjort av SØA og NIBIO på oppdrag fra DiBK, vurderer tre tiltak som kan bidra til å nå nasjonale mål for avfall i byggenæringen:

Illustrasjon: Avfallspyramiden.
 • Redusere mengden generert avfall (avfallsminimering)
 • Økt ombruk
 • Økt materialgjenvinning

Ombruk kan bli lønnsomt på sikt

Rapporten konkluderer med at ombruk på sikt kan bli mer lønnsomt – med utvikling av markedsportaler for ombruk, standarder for dokumentasjon av ombruksprodukter og økt bruk av standardiserte moduler.

– Direktoratet heier på ombruk av byggematerialer, men mener det er viktig å se på andre muligheter i tillegg til ombruk får å få økt bærekraft og mer sirkulærøkonomi i byggenæringen.
Ikke minst er det viktig å gjennomføre tiltak som bidrar inn i den sirkulære økonomien så raskt som mulig.

-Tiltak for å redusere avfall fra byggenæringen er den mest lavhengende frukten – foreløpig er det å minimere avfall mest lønnsomt både for utbygger og for samfunnet, sier Ibenholt.

Design for ombruk

Det er avfallsreduksjon som gir beste samfunnsøkonomisk gevinst i dag hvor 36% av avfallet i byggenæringen er fra nybygg, hevder Ibenholt.
SØA og NIBIO sin analyse viser at det er mulig å redusere avfallet betydelig med 18% i nybygg allerede nå.

 

 

Analysen foreslår følgende «lavthengende frukter» som ikke er for kostbart eller krever omfattende endringer av EU-direktiver og TEK17:

 • Bygge mindre
 • Dokumentere byggevarer brukt i nybygg og renoverte bygg for senere ombruk
 • Redusere materialsvinn med prefabrikkerte materialer
 • Designe for ombruk slik at materialene enkelt kan demonteres

Ufordringer:

 • Materialene er for billige i dag slik at det er mindre kostbart å kaste materialene på deponi enn ombruk
 • Det er for lite krav til kvalitet på materialene
 • Det er behov for økt bevissthet om materialbruk

 

 

Erfaringer fra avfallsreduksjon i byggeprosjekter

JM Eiendom vil være i front for miljøarbeid og har jobbet med avfallsminimering i flere prosjekter. Alle våre boliger i Sverige, Finland og Norge vil bli Svanemerket, sier Cecilie Nødtvedt som er rådgiver for bærekraft og miljø.
Det var mer krevende enn vi forestilte oss å redusere avfall fordi det var nypløyd mark med strengt regelverk for funksjonskrav, innhold og sikkerhet.
De viktigste tiltakene JM har funnet for å redusere materialsvinn er:

 • Start prosessen for redusert materialsvinn allerede i for-fasen som et strategisk valg
 • God logistikk i samarbeid med leverandørene
 • Lagringskapasitet planlegges godt
 • Bygge riktig med en gang

 

 

Opptak av video og presentasjonene fra frokostmøtet finner du på DiBK sin hjemmeside her.

 

KONTAKT GREENBUILT

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]