Innovativ offentlig anskaffelse ga Svanemerket skole og OneClick LCA for klimagassberegninger av materialer. Les erfaringene her.

Norges første svanemerkede skole ligger i Røyken kommune, rett utenfor Oslo.

Sydskogen skole er bygget for i underkant av 400 elever og rundt 40 lærere, har passivhusstandard og er, foruten underetasjen, bygget i massivtre. Vedlikeholdsvennlig trekledning fra bærekraftig skogdrift uten skadelige kjemikalier gir godt resultat for reduksjon av klimagassutslipp i byggets levetid samt ivaretakelse av helse og biologisk mangfold.

Svanemerket stiller krav til gode miljøegenskaper for selve bygget, men også til helseaspekter som dagslys, ventilasjon og akustikk innendørs, samt strenge dokumentasjonskrav for at ingen bestanddeler av bygget skal være produsert med problematiske kjemikalier. Bygg.no

Korte fakta
 • Sted: Røyken
 • Ferdigstillelse: 2019
 • Prosjekttype: Skole nybygg
 • Bruttoareal: 5.372 kvadratmeter
 • Byggherre: Røyken Eiendom
 • Miljøambisjon: Svanemerket
 • Byggherrerepresentant: Asplan Viak
 • Totalentreprenør: Bermingrud Entreprenør
 • Kontraktsum eks. mva.: 120 millioner kroner
 • ARK: tegn_3
 • Rådgivere: RIB: Pro-Consult l RIBr, RIG, RIMiljø: ÅF Engineering l RIE: ECT l RIEnergi, RIByFy: EM Teknikk Energi l RIV: Sweco l RIA:Brekke & Strand l Prefab Massivtre: Mayr Melnhof Holz l Prefab Massivtrekoordinator: Techwood l Svanemerking: Miljømerket Norge
 • Trefasade:  er levert av Kebony som har Svanemerket sertifisering, FSC og EPD.
Miljøstrategi for Røyken Kommune og Sydhagen skole

Kommunestyrevedtak 2016 • Energi og klimaplan 2017-2020 for Røyken kommune • Styringsgruppa • Prosess med miljøkrav til prosjektene i skisse, forprosjekt og utførelse • Samarbeid mellom politikere og REAS • Involvering av Svanemerket • Bermingrud Entreprenør

Styringsgruppa satte opp miljømålene sammen med REAS. Miljømålene har sin bakgrunn i “Energi og klimaplan 2017-2020” Passivhus (NS 3701)

 • Fossil fri byggeplass
 • Klimagass regnskap
 • Bruk av massivtre
 • Svanemerking
 • Rent tørt bygg BBBLS
 • Veksthus Gjenbruk rivemasser
 • Fordrøyning på tak
 • Klimagassregnskapet

Klimagassreduskjonen omfatter Materialbruk Anleggsfase Energibruk i drift Tiltak på Sydskogen for å redusere CO2 er: Materialbruk, fossilfri byggeplass, passivhus. Vi bruker One Click LCA som muliggjør å laste inn BIM modellen og hente ut materialmengder. Les mer  om innovative anskaffelser fra Røyken kommune.

Prosess med entreprenøren

Bergmingrud entreprenør har brukt litt under 900 prefabrikerte massivtreelementer i prosjektet, og det har blant annet vært fokus på tidligfaseprosjektering, slik at mye av den nødvendige boringen har latt seg gjøre på fabrikk.

Røyken Eiendom ville få skolen miljøsertifisert, og valget falt da på Svanemerket.

– BREEAM er nok mer renommert, men dette er jo ikke et bygg vi skal selge videre eller leie ut til en privat aktør; det er en skole. Vår konklusjon var da at Svanemerket var like bra, og vi hadde hverken jobbet med BREEAM eller Svanemerket før, så erfaringsmessig gjorde det ikke noen forskjell for oss, forteller Ola Mæhlum i Røyken Eiendom.

Selv om prosjektleder Helge Toft hos Bermingrud vedgår at de kanskje kunne ha priset risikoen for Svanemerket noe høyere enn de endte opp med, forteller både entreprenør og byggherre at det har gått greit å bygge i henhold til den nordiske sertifiseringsordningen.

Det aller største punktet for oss her har vært avklaring av alle materialprodukter, og det har blant annet ført til at vi har vært nødt til å bytte ut enkelte materialer med dyrere alternativer, men det er egentlig bra at vi presses til å velge mer miljøvennlige materialer. Vi måtte også jobbe veldig for å finne en glass- og aluminiumleverandør som kunne dokumentere en viss grad av resirkulering, og det var en utfordring å finne brannhemmende stoffer som også var svanemerkegodkjent, forteller Toft.

Ikke bare materialene, men også en del utforming er diktert av sertifiseringsordningen.

– Kravene til lysinnslipp har ført til at det er mer glass i dette bygget og at vinduene er hevet for å slippe inn mer dagslys, sier Toft til Bygg.no

Arkitekten om prosjektet og Kebony trefasade (annonse)

Kebony var et naturlig materialvalg da Nordens første svanemerkede skole skulle bygges i Røyken. Resultatet er Sydskogen skole, et sted det er godt å være – og godt å lære.

(Artikkelen fortsetter etter foto)

Det offisielle, nordiske svanemerket henger høyt. Kravene som stilles til byggematerialene, er strengere enn myndighetenes egne krav. Derfor var det viktig for entreprenøren bak Sydskogen skole å ta riktige materialvalg. Kebony bruker en miljøteknologi som gir en motvekt til truede tropiske tresorter og tradisjonelt impregnert tre. Det harmonerer godt med Svanens krav til at trevirket skal være bærekraftig produsert. Å bevare de viktige skogressursene på jorda handler om å tenke langsiktig, og Kebony er et valg for inneklima og miljø.

Ikke rom for tilfeldigheter

Når en skole skal bygges er det mange hensyn å ta. Man kan velge å gå i samme spor som før, eller å tenke nytt. Det er dette modige valget Røyken kommune tok med entreprenør Bermingrud AS og arkitektkontoret tegn_3. Kebony ble raskt bragt på banen som foretrukket materiale i skolens fasader, både av estetiske og praktiske grunner.

Fargepalett som inspirerer

–  Da vi kom på banen var allerede mange av materialvalgene tatt, så for oss var det viktig å velge en fargepalett som vil fungere i mange år fremover, sier arkitektteamet i tegn_3. Trespiler i fasaden og arbeid med fargerike flater gir bygget et lekent uttrykk samtidig som det passer godt inn i terreng og grønne omgivelser. Universell utforming er integrert i prosjektet der bruk av farger og kontraster understreker funksjoner og skaper variasjon og sammenheng mellom rom. Tydelig veifinning er prioritert, og det er lett å orientere seg i bygget.

Arkitektene i tegn_3 har valgt ulike farger på de forskjellige inngangsdørene som gjør det lett for elevene å finne sin inngangsdør.

–  De fargerike detaljene vil kle bygget etter hvert som det blir eldre, forklarer arkitektene. Kebony er et naturmateriale som vil endre farge over tid. I dag er fasadene brune, men etter hvert vil fasadene få den lekre sølvgrå patinaen som kjennetegner Kebony.

Miljøvennlige grep

Andre grep entreprenøren har tatt for å ivareta svanemerkets strenge krav til energibruk og drift, er å legge solcellepanel på taket. Sydskogen skole er et såkalt passivhus, noe som innebærer at det har omtrent 25 prosent mindre energibehov enn et standard bygg. Målet har vært å bygge en miljøvennlig skole der det er godt å være, både innendørs og utendørs.

– Et godt inneklima er spesielt viktig i en læreinstitusjon, og her bidrar Kebony med en pustende og naturlig fasade dokumentert uten skadelige kjemikalier. Skolen vil huse cirka 400 elever og lærere, og vi håper og tror de vil finne seg godt til rette i et bygg som spiller på lag med naturen, sier arkitektene.

Skal vare i mange år

Et annet viktig poeng når en skal bygge en skole, er at den skal tåle å brukes i mange år. Å gå på kompromiss med kvalitet, er derfor ikke et alternativ.

– Rent estetisk så vil Kebony-fasaden bli finere over tid, men det er også et værhardt materiale som vil tåle tidens tann godt, sier arkitektene. Dermed er standarden satt for en skole som kan ta i mot flere generasjoner med skolebarn – og som forhåpentligvis vil inspirere andre skoleutbyggere til å ta lignende valg.

KONTAKT KEBONY

Telefon: +47 35 10 61 25

Finn ansatte: https://kebony.com/no/contact

Kebony logo

Fakta om Svanemerkede skoler:

 • Trevirket er bærekraftig produsert, slik at ikke de viktige skogressursene på jorda blir utarmet.
 • Mer energieffektivt bygg enn de tekniske forskriftene krever.
 • Streng kontroll av bygge­materialenegir bygg med minimalt av problemkjemi
 • Redusert kjemikaliebruk og krav til støynivå og lysinnslipp ­gir bedre innemiljøfor både elever og ansatte
KONTAKT GREENBUILT
 • Publiser din anerkjente miljøløsning!
 • Miljøsertifisere virksomheten

post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74